TIN TỨC KHÁC

Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 12/06/2019 | 10:02  | View count: 1449

     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

     1. Mục đích

     - Phổ biến rộng rãi cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố (http://dichvucong.hanoi.gov.vn/dich-vu-truc-tuyen), các dịch vụ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, mức độ sử dụng, lệ phí, phí, thời hạn giải quyết, hồ sơ giải quyết... nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận thấy được lợi ích, hiệu quả của Dịch vụ công trực tuyến mang lại, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

     - Tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố, tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai và thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Thành phố.

     - Cuộc thi nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2019.

      2. Yêu cầu

      Cuộc thi cần được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận Hoàng Mai.

       II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC DỰ THI, NỘI DUNG THI VÀ THỜI HẠN NỘP BÀI THI

       1. Đối tượng

       Là công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Quận trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi.

       2. Hình thức dự thi

       Dự thi theo hình thức bài viết được trình bày bằng tiếng Việt có dấu trên khổ giấy A4, font chữ: Time New Roman, cỡ chữ 14, hoặc scan bài dự thi viết tay kèm mình ảnh minh họa và tư liệu, tài liệu liên quan (nếu có), gửi về hòm thư điện tử do các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường lập.

       3. Nội dung dự thi

       Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận tìm hiểu một số nội dung cơ bản về Dịch vụ công trực tuyến và một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp, giáo dục và đào tạo, lao động, thương binh và xã hội  được thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội (http://dichvucong.hanoi.gov.vn/).

       4. Thu, nộp bài thi

       a) các phòng, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể Quận và UBND các phường lập hòm thư điện tử để thu, nhận bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thuộc cơ quan, đơn vị, trường học (trừ trường THCS, tiểu học, mầm non công lập) có trụ sở đóng trên địa bàn và nhân dân cư trú tại địa phương. Sau đó lựa chọn bài thi có chất lượng gửi về hòm thư điện tử của Ban tổ chức cuộc thi Quận tại địa chỉ hòm thư: timhieudichvuconghoangmai@gmail.com.

      Thời hạn nộp bài thi: Trước 17 giờ ngày 06/9/2019.

     b) Ban giám khảo cấp Quận tổ chức chấm vòng thi sơ khảo và lựa chọn 100 bài thi gửi Thành phố trước 17 giờ ngày 16/9/2019.

     III. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

     1. Quý II, III/2019

     - Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể Quận và UBND các phường.

     - Tuyên truyền, phổ biến thông tin về cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên địa bàn Quận; Đăng tải thông tin Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử Quận và phát thanh trên loa truyền thanh phường.

     - Phát động cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động tại các phòng, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể, UBND các phường trên địa ban Quận tham gia cuộc thi.

     - Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo và Tổ thư ký cuộc thi cấp Quận.

     - Ban tổ chức cuộc thi Quận hướng dẫn các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường triển khai cuộc thi tại đơn vị theo Thể lệ cuộc thi của Ban tổ chức Thành phố.

      - Đôn đốc các đơn vị nộp bài thi theo đúng thời gian quy định.

      - Tổ chức tiếp nhận bài thi của đối tượng dự thi. Các bài thi của công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động tại các phòng, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể Quận nộp trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị người dự thi đang công tác. Các tối tượng khác nộp bài dự thi tại UBND phường nơi cư trú trên địa bàn Quận.

      - Các phòng, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể Quận và UBND các phường lập hòm thư điện tử để thu, nhận bài dự thi. Sau đó lựa chọn bài thi có chất lượng gửi về hòm thư điện tử của Ban tổ chức cuộc thi Quận.

       - Ban tổ chức cấp Quận tổ chức chấm vòng thi sơ khảo và lựa chọn 100 bài thi gửi Thành phố theo quy định.

       2. Quý IV/2019

       Tổ chức sơ kết và trao giải cuộc thi (dự kiến đầu tháng 11/2019).

       IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

       - Giải tập thể gồm: 03 Giải nhất, 07 Giải nhì, 10 Giải ba.

       - Giải cá nhân gồm: 03 Giải nhất, 07 Giải nhì, 10 Giải ba, 20 Giải khuyến khích.

       Mức giải thưởng của cuộc thi thực hiện theo quy định./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận