TIN TỨC KHÁC

Công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 của trường Mẫu giáo Tương Mai
Ngày đăng 11/07/2019 | 09:23  | View count: 841

Căn cứ vào Điều lệ mầm non; Công văn số 412/SGD&ĐT-QLT ngày 29/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020; Công văn số 510/UBND-GD&ĐT ngày 19/3/2019 của UBND quận Hoàng Mai về việc chuẩn bị công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020; trường Mẫu giáo Tương Mai đã thực hiên công tác tuyển sinh vào trường mầm non năm học 2019-2020

     1. Thuận lợi:

     - Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Quận trong công tác tuyển sinh.

     - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND phường Tương Mai trong việc phân tuyến tuyển sinh giữa hai trường mẫu giáo Tương Mai và trường mầm non 10-10, đáp ứng nhu cầu xin học cho nhân dân trên địa bàn phường.

     - Nhà trường đề ra quyết định thành lập ban tuyển sinh, xây dựng kế hoach, nộp PGD đúng thời gian quy định; công khai trên cổng thông tin điện tử và niêm yết thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 tại cổng trường.

     - Phân công cụ thể công việc cho từng thành viên trong ban tuyển sinh.

     - Nhà trường gửi thông báo tuyển sinh tới UBND phường, phát loa thông báo tuyển sinh trên loa phát thanh phường và tại trường.

     - Chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất cho công tác tuyển sinh theo kế hoạch đã được lãnh đạo Quận phê duyệt:

     + Tuyển sinh trực tuyến: (dành cho các cháu sinh năm 2014) từ ngày 04/7/2019 đến ngày 06/7/2019. Nhà trường chuẩn bị phòng máy, có thông báo hướng dẫn phụ huynh nhập tuyển sinh trực tuyến tại cổng trường và tại bảng tin các khu dân cư thuộc tuyến tuyển sinh của trường.

     + Tuyển sinh trực tiếp: từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019. Nhà trường chuẩn bị tiếp nhận phụ huynh đến đăng ký  xin học tại hội trường tầng 4, rộng rãi, thoáng mát.

     2. Khó khăn:

     - Dân trí phụ huynh trên địa bàn phường còn chưa đồng đều, nhiều phụ huynh còn chưa biết cách nhập tuyển sinh trực tuyến, ảnh hưởng tới tỉ lệ % đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho trẻ sinh năm 2014 của nhà trường.

     3. Giải pháp khắc phục khó khăn:

     - Nhà trường có thông báo hướng dẫn phụ huynh các bước nhập tuyển sinh trực tuyến tại cổng trường và tại bảng tin các khu dân cư thuộc tuyến tuyển sinh của trường.

     - Đối với phụ huynh không nhập thành công tuyển sinh trực tuyến, nhà trường hỗ trợ phụ huynh nhập, in đơn xin học trực tuyến tại trường từ ngày 04/7/2019 đến ngày 06/7/2019.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận