TIN TỨC KHÁC

Những thuận lợi và khó khăn trong công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 của trường Tiểu học Tân Định
Ngày đăng 13/07/2019 | 13:50  | View count: 799

Những thuận lợi và khó khăn trong công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 của trường Tiểu học Tân Định

   I. Những thuận lợi:

     - BGH chủ động phối hợp với UBND phường trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 của trường, báo cáo PGD&ĐT.

     - Nhà trường thông báo công khai tại trường, tại các trường mầm non trên địa bàn, tổ dân phố, đài truyền thanh phường về tuyến tuyển sinh do UBND quận quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh.

     - Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất để từng bước triển khai tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1.

     - Nhà trường có đội ngũ cán bộ tuyển sinh tuyên  truyền, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh chuẩn bị cho công tác triển khai tuyển sinh, đặc biệt là tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1.

     - Được sự ủng hộ của UBND phường, phối kết hợp với VHTT phường phát thanh trên đài truyền thanh phường về công tác tuyển sinh trong đó có hướng dẫn người dân về tuyển sinh trực tuyến. Gửi hướng dẫn cách tuyển sinh trực tuyến tới các tổ trưởng dân phố để thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

     - Phối hợp với trường mầm non trên địa bàn gửi tới từng phụ huynh hướng dẫn cách tuyển sinh trực tuyến.

     - Có phòng máy và nhân sự tại trường nhằm thực hiện công tác hỗ trợ CMHS trong quá trình thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến.

     - Phân công đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp 1 là những giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, năng lực sư phạm tốt, có kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp.

     II. Khó khăn:

     - Trường nằm trên địa bàn có mật độ dân cư đông đúc có nhiều dân cư trên các vùng miền về cư trú làm ăn.

     - Số học sinh trên địa bàn vào lớp 1 đông.

     - Một số học sinh không có mã, mật khẩu không đúng.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận