TIN TỨC KHÁC

Trường Mầm non Tân Mai: Kết quả công tác tuyển sinh năm học 2019-2020
Ngày đăng 17/07/2019 | 10:54  | View count: 264

Căn cứ Công văn số 412/SGD&ĐT-QLT ngày 29/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019 - 2020; Công văn số 510/UBND-GD&ĐT ngày 19/3/2019 của UBND quận Hoàng Mai về việc chuẩn bị công tác tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020; Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 17/5/2019 của UBND quận Hoàng Mai về việc tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020

     Ngay từ những ngày đầu tháng 7, Trường mầm non Tân Mai đã họp Ban tuyển sinh để chuẩn bị cho công tác Tuyển sinh trực tuyến năm học 2019-2020.  Muốn tỷ lệ tuyển sinh trực tuyến đạt 80% chỉ tiêu được giao, các đồng chí trong Ban tuyển sinh cần làm tốt các công việc sau:

     1. Đ/c Trang cùng các đ/c trong Ban tuyển sinh: Lập danh sách 38 cháu sinh năm 2014 từ tổ 11 đến tổ 31, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại.

     2. 03 đ/c giáo viên: Đến từng nhà phát tờ rơi thông báo cách đăng ký trực tuyến cho trẻ sinh năm 2014. Nếu nhà nào chưa có điều kiện để đăng ký trực tuyến cho con thì mời phụ huynh ra trường có tổ hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến hướng dẫn, giúp đỡ vào thời gian:

     SÁNG: 8h00 -> 11h30                      CHIỀU: 14h00 -> 17h00

     3. Đ/c Trinh thảo Thông báo gửi UBND phường Tân Mai lần 2 và tờ rơi đến phụ huynh học sinh sinh năm 2014 để đ/c Châu HT duyệt và phô tô lưu trường, gửi PHHS.

     4. Tổ nhân viên cùng 02 giáo viên phụ tổng vệ sinh toàn trường sau 01 tháng nghỉ hè.

     Từ 08h00 sáng ngày 04/7/2019 đến hết 17h00 ngày 06/7/2019, với sự nỗ lực hết mình của các thành viên trong Ban tuyển sinh khi việc thực hiện nhiệm vụ, trường mầm non Tân Mai đã đạt và vượt chỉ tiêu tuyển sinh trực tuyến 33/38 đạt 86,84%./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận