TIN TỨC KHÁC

Trường Tiểu học Thịnh Liệt: Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 4
Ngày đăng 17/08/2019 | 15:05  | View count: 246

Ngay từ đầu năm học, trường Tiểu học đã tổ chức cho giáo viên đăng ký thi đua, đăng ký đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Các giáo viên đều tích cực tham gia phong trào này. Rất nhiều đề tài với nhiều các lĩnh vực phong phú nhưng chủ yếu tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học các bộ môn và giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo, thực hiện đổi mới nội dung, chương trình. Trong số đó việc hoạt động trải nghiệm cho HS là đề tài mới rất được quan tâm

    Sáng kiến kinh nghiệm là kết quả nghiên cứu khoa học và đúc kết kinh nghiệm giáo dục của cán bộ, giáo viên, có tác dụng thúc đẩy việc nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Vì vậy, Phòng Giáo dục và Đào