TIN TỨC KHÁC

Trường THCS Giáp Bát: Kinh nghiệm chỉ đạo công tác Đội với việc giáo dục nhân cách học sinh trong trường THCS
Ngày đăng 23/08/2019 | 16:16  | View count: 57

Sáng kiến kinh nghiệm: Kinh nghiệm chỉ đạo công tác Đội với việc giáo dục nhân cách học sinh trong trường THCS

PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ

     1- Lí do chọn đề tài

     Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ( Đội TNTP ) là tổ chức của thiếu niên , nhi đồng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập ngày 15/5/1941, được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách. Đội TNTP Hồ Chí Minh là nòng cốt trong các phong trào thiếu niên, nhi đồng ,là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn Thanh niên. Năm 1961, nhân dịp kỉ niệm 20 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Việt Nam (nay là Đội TNTP Hồ Chí Minh ), trước khi viết thư cho thiếu niên, nhi đồng, Bác Hồ yêu cầu Bộ Giáo dục và Trung ương Đoàn Thanh niên chuẩn bị nội dung và những bức thư trước đó Bác đã gửi cho thiếu niên, nhi đồng. Ngày 15/5 năm đó, trong thư Bác gửi, sau khi biểu dương các cháu đã hăng hái tham gia cách mạng và kháng chiến, chăm chỉ học hành và lao động khi hòa bình lập lại. Bác ân cần nhắc nhở các cháu hãy tham gia vào công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà bằng cách thực hiện 5 điều Bác dạy thiếu niên, nhi đồng:

Yêu tổ quốc, yêu đồng bào 

Học tập tốt, lao động tốt

Đoàn kết tôt, kỷ luật tốt

Giữ gìn vệ sinh thật tốt

Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm                                                       

                    (Hồ Chí Minh)

     Thực hiện 5 điều Bác dạy để sau này trở thành những người công dân tốt, cán bộ tốt của nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh. Phấn đấu làm theo 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan trò giỏi - cháu ngoan Bác Hồ luôn là mục tiêu của thiếu niên, học sinh Việt Nam. Trải qua những chặng đường lịch sử từ xưa đến nay, nhiều thế hệ thiếu niên, nhi đồng đã trưởng thành, bước vào đời, lấy 5 điều Bác Hồ dạy làm hành trang cho lý tưởng cuộc sống, đã cống hiến sức lực, trí tuệ cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, văn minh, hiện đại.

     Bác Hồ chúng ta đã đi xa nhưng niềm tin yêu của Bác đối với thế hệ trẻ còn in đậm mãi trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không? Dân tộc Việt nam có được sánh vai với các cường quốc năm châu hay không? chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu.”

      Chính vì lẽ đó mà thế hệ đi trước luôn có trách nhiệm chăm lo cho lớp tuổi khăn hồng để đem trái ngọt cho đời sau. Công tác giáo dục chăm sóc trẻ em đã và đang được Đảng và nhà nước quan tâm giáo dục toàn diện. Sự quan tâm to lớn đó từng bước được đưa thành pháp luật, pháp lệnh, chỉ thị và chính sách Nhà nước như “Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em”; “Luật phổ cập tiểu học”; “Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em”.

     Từ gia đình nhà trường, xã hội đều dành cho trẻ những gì tốt đẹp nhất để trẻ em được nuôi dạy phát triển trí tuệ, đạo đức. Làm thế nào để trẻ phát triển lành mạnh, trở thành người có "Tài - Đức" là một vấn đề rất đáng quan tâm, đồng thời là trách nhiệm to lớn của người làm công tác giáo dục, của cả xã hội và đặc biệt là người làm công tác quản lý trường THCS.

     Là một cán bộ quản lý trường THCS , công tác chỉ đạo giáo dục nhân cách cho học sinh là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu mà mỗi người cán bộ quản lý phải xác định rõ cho mình. Bởi công tác giỏo dục trong nhà trường là hoạt động mang tính đặc trưng, vì qua học tập, rèn luyện, vui chơi lành mạnh, dưới sự hướng dẫn của người thầy các em tự khẳng định mình, tự bộc lộ ý thức, tình cảm của mình. Hay nói cách khác, qua hoạt động các em tự bộc lộ, hình thành, phát triển và hoàn thiện nhân cách của chính các em.

     Vì vậy, "giáo dục nhân cách, đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động công tác Đội thiếu niên" là việc làm hết sức cần thiết và phù hợp. Bởi công tác Đội là hoạt động không thể thiếu trong công tác giáo dục ở nhà trường nhằm tạo nhiều hoạt động, nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em vui chơi, giải trí và rèn luyện mình. Đồng thời, qua  những hoạt động Đội giúp các em tự phấn đấu vươn lên hoàn thiện nhân cách mình từng bước trở thành những con người có ích cho gia đình, xã hội. Xuất phát từ nét hay, sinh động và thiết thực với mục đích giáo dục trong nhà trường, xuất phát từ kinh nghiệm thực tế của bản thân qua nhiều năm làm công tác phụ trách Đội, qua 8 năm làm công tác quản lý phụ trách phong trào, qua 8 năm làm cụng tỏc quản lý nhà trường, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài này. Trong đề tài tôi chỉ xin trình bày “Một vài biện pháp chỉ đạo hoạt động Đội ở trường THCS trong công tác giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh” năm học 2018 - 2019 để đề tài có chiều sâu và có tính cụ thể cao.

     2 - Mục đích nghiên cứu

     a. Nghiên cứu một vài phương pháp chỉ đạo công tác giáo dục nhân cách học sinh THCS thông qua các hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh trong nhà trường.

     b. Nêu ra phương pháp thực hiện chỉ đạo các hoạt động Đội TNTP nhằm mục đích giáo dục nhân cách học sinh với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả nhất tại nhà trường THCS.

      3 -  Đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu :

     Đề tài này nghiên cứu 2 phương pháp chính là: phương pháp chỉ đạo các hoạt động Đội TNTP trong nhà trường THCS với việc giáo dục nhân cách học sinh và cách tổ chức, duy trì hoạt động Đội TNTP gắn với mục đích giáo dục của trường THCS  năm học 2018-2019.

    4 - Nhiệm vụ nghiên cứu

     Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài nhằm giải quyết một số vấn đề cơ bản sau đây:

     a- Thực trạng về công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức, nhân cách học sinh trường THCS do tôi quản lí trước và sau khi vận dụng đề tài.

     b - Từ việc nghiên cứu vận dụng đề tài, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động Đội TNTP với việc giáo dục nhân cách học sinh  góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trong nhà trường. 

     5- Phương pháp nghiên cứu :

     Căn cứ vào mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu, tôi sử dụng phương pháp chủ yếu là tổng kết kinh nghiệm chỉ đạo các hoạt động Đội TNTP gắn với nhiệm vụ giáo dục năm học trong nhà trường THCS, nhằm đạt được mục tiêu, kế hoạch giáo dục đề ra cho năm học 2018-2019 theo các bước:

    * Xác định đối tượng: "Giáo dục nhân cách, đạo đức cho học sinh thông qua công tác Đội TNTP " là việc làm hết sức cần thiết. Bởi công tác Đội TNTP là hoạt động không thể thiếu trong công tác giáo dục ở nhà trường nhằm tạo nhiều hoạt động, nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em vui chơi, giải trí và rèn luyện mình. Đồng thời, qua  những hoạt động Đội TNTP giúp các em tự phấn đấu vươn lên hoàn thiện nhân cách mình từng bước trở thành những con người có ích cho gia đình, xã hội .

     * Phát triển đề tài và đúc kết kinh nghiệm: Từ khi tôi phân công thiết kế, tổ chức rồi chỉ đạo các hoạt động Đội, chính qua chỉ đạo hoạt động tôi đã có nhiều tập thể lớp, nhiều học sinh tiến bộ, mạnh dạn, tự tin. Đặc biệt có nhiều tài năng của học sinh đựơc phát huy, giúp các em bộc lộ và tự được bộ lộ mình, các em từng bước trưởng thành dưới sự dìu dắt, khuyến khích của thầy cô giáo.

     Xuất phát từ nét hay, sinh động và thiết thực với mục đích giáo dục trong nhà trường, xuất phát từ kinh nghiệm thực tế của bản thân qua nhiều năm làm công tác phụ trách Đội, làm công tác quản lý phụ trách phong trào, làm cụng tỏc quản lý nhà trường  tôi đã mạnh dạn chọn đề tài này.

Phần II - Nội dung cơ bản

Một vài biện pháp chỉ đạo triển khai thực hiện công tác Đội với việc giáo dục nhân cách học sinh trường THCS

     A. C Ơ SỞ LÍ LUẬN:

     Một trong những tư tưởng đổi mới GD& ĐT hiện nay là tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, được thể hiện trong nghị quyết của Đảng, Luật giáo dục và các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Luật giáo dục 2005 đã xác định: “Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam Xã Hội Chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân  (Điều 27 - Luật giáo dục). 

     Vấn đề đặt ra là trường THCS có nhiệm vụ giáo dục học sinh phát triển trở thành con người hữu ích cho xã hội và trước tiên là phát triển về mặt nhân cách. Hay nói cụ thể hơn là đạo đức, hạnh kiểm học sinh phải được hình thành trên cơ sở tự rèn luyện của bản thân học sinh ngay trên ghế nhà trường  THCS. Đó là ý thức học tập nghiêm túc, chấp hành đúng nội qui lớp học, trường học, chấp hành đúng pháp luật.

     Vậy “Đẩy mạnh công tác Đội, nâng cao chất lượng giáo dục nhân cách học sinh” là nhiệm vụ và trách nhiệm của người giáo viên nói chung, của người giáo viên Tổng phụ trách nói riêng. Và đặc biệt là người quản lý chỉ đạo các hoạt động Đội nhằm mục đích hình thành, giáo dục cho học sinh nếp sống lành mạnh, có lý tưởng, mục đích sống đúng đắn chuẩn bị hành trang vào tương lai.

B. C Ơ SỞ THỰC T :

     I. Thực trạng đạo đức học sinh THCS hiện nay

     Khoa học ngày càng phát triển, đời sống của mọi tầng lớp nhân dân được cải thiện, kế hoạch dân số của Đảng và Nhà nước mỗi cặp vợ chồng có 1 đến 2 con có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện cho cha mẹ có khả năng nuôi nấng, chăm sóc con nên đại bộ phận học sinh nói chung, học sinh THCS nói riêng đều chăm ngoan, có ý thức vươn lên trong học tập và tham gia các hoạt động khác.

     Tuy nhiên do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, hiện tượng tiêu cực của xã hội, phần nào đó đã làm ảnh hưởng đến nhân cách, tình bạn bè, lòng kính thầy cô giáo, cha mẹ của một số em học sinh.

     Các tệ nạn xã hội như nghiện hút, cờ bạc, trò chơi ăn tiền, chơi game chát ngày càng nhiều, đó là những cạm bẫy đối với học sinh mà các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội vẫn chưa kiểm soát và ngăn chặn được.

     Các em được gia đình chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ nên các em rất quý trọng người lao động, góp phần xây dựng kinh tế gia đình. Nhìn chung các em chăm học, chăm làm, cần cù khiêm tốn, có tinh thần tập thể, đoàn kết nhất trí, luôn phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và đó xuất hiện nhiều tấm gương tốt trong đạo đức, học tập. Các em biết thể hiện trách nhiệm, giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh khó khăn , thăm hỏi bạn bè ốm đau. Thực hiện tốt phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Ủng hộ học sinh vùng cao” “Xuân yêu thương”.

     Bên cạnh đại bộ phận học sinh tốt vẫn còn những học sinh chưa tốt, vi phạm hành vi đạo đức học sinh. Đó là vô lễ với thầy cô giáo, không nghe lời cha mẹ, gây gổ đánh nhau, nhuộm tóc, sử dụng điện thoại ở lớp học, ăn quà vặt vặt, thực hiện an toàn giao thông không nghiêm túc, ham mê chơi gem chát dẫn đến học yếu, bỏ học.

     Nguyên nhân chủ yếu là: Có gia đình, cha mẹ cưng chiều con thái quá, con đòi gì được nấy, đến lúc nhu cầu không được đáp ứng thì quậy phá. Ngược lại, có những người cha mẹ giáo dục con bằng những lời đe nạt, mạt sát, đòn roi, còng xiềng hoặc có cha mẹ bỏ nhau để con bơ vơ bị kẻ xấu rủ rê, mua chuộc, lợi dụng, xúi dục. Có cha mẹ nói con không nghe đành chịu. Cũng có em tự ý làm việc xấu do đua đòi bạn bè.

     II. Một số giải pháp chỉ đạo hoạt động Đội TNTP với công tác giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh trong trường THCS và kết quả đạt được: 

     1. Xây dựng đội ngũ phối hợp hoạt động trong nhà trường

     Công tác Đoàn - Đội ở nhà trường đóng vai trò tích cực trong công tác giáo dục nhân cách cho học sinh. Đây là một trong quá trình hoàn thiện nhân cách bằng phương pháp “ Tự vận động”. Nghĩa là người làm công tác quản lý phải biết chỉ đạo đến giáo viên TPT kết hợp với cụng tỏc giỏo viờn chủ nhiệm lớp hướng dẫn, tạo điều kiện cho các em tự sinh hoạt, vui chơi, tìm hiểu để từ đó có những hiểu biết về khoa học, lịch sử, truyền thống đạo đức dân tộc, về môi trường, sức khỏe, về tính đoàn kết, kỉ luật. Hay nói cách khác, bằng những hoạt động lành mạnh giúp các em biết định hướng lý tưởng, biết tự rèn luyện để hoàn thiện mình.

      Nhưng để công tác Đội thật sự có sức hấp dẫn với các em, thu hút, tập hợp được các em không phải là dễ mà nó đòi hỏi ở người chỉ đạo công tác Đội phải nhiệt tình, say mê công việc đặc biệt là sự sáng tạo. Nếu không có điều đó sẽ không thể làm tốt công tác Đội trong nhà trường, càng không thể làm tốt công tác giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh. Nhưng cũng phải lưu ý “Chỉ đạo thực hiện triển khai phong trào hoạt động Đội nhằm giỏo dục ý thức, nhõn cỏch học sinh trong nhà trường” không phải một sớm một chiều đã có kết quả được mà nó đòi hỏi chúng ta cần có thời gian kiên trì, liên tục và hết sức tỉ mỉ để công tác Đội thấm dần vào ý thức tự giác của từng học sinh. Từ đó các em sẽ tích cực, hứng thú hưởng ứng phong trào và chủ động thực hiện tốt các chương trình hoạt động ở mỗi đợt thi đua, mỗi tháng thi đua và mỗi chủ điểm.

      Một vấn đề sống còn trong công tác chỉ đạo và thực hiện công tác Đội với nhiệm vụ giáo dục nhân cách học sinh mà người cán bộ quản lý cần làm là sự phối kết hợp giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường như: Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên, Giáo viên tổng phụ trách, đặc biệt là đội ngũ giáo viờn chủ nhiệm lớp, hội cha mẹ học sinh. Người cán bộ quản lý phải nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện của học sinh qua nhiều kờnh thụng tin. Từ đó lên danh sách, lập sổ theo dõi thi đua hàng ngày, hàng tuần tới từng lớp. Hàng tháng có báo cáo của cán bộ Đội, giáo viên TPT Đội, giáo viên chủ nhiệm lớp để đánh giá nhận xét chung về tập thể học sinh. Đó là cơ sở để ban giám hiệu, TPT, giáo viên chủ nhiệm phát hiện, uốn nắn kịp thời đến từng học sinh có biểu hiện khác thường nhất là với những học sinh cỏ biệt, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

     2. Chỉ đạo tổ chức, duy trì hoạt động Đội v ới việc giỏo dục đạo đức, nh õ n cỏch học sinh trong nhà trường

     Công tác Đội ở nhà trường là hoạt động mang tính đặc trưng của lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Năm học nào cũng có chỉ đạo “ Chủ đề năm học, các chủ điểm, các hoạt động tập trung” từ thành phố đến Phũng Giỏo Dục- Hội đồng Đội Quận đến các cơ sở giáo dục. Nhưng vận dụng và triển khai ở cơ sở như thế nào cho công tác Đội không bị nhàm chán, không bị gò bó, gây hứng thú cho phong trào thi đua của học sinh, kích thích sự sáng tạo của  giáo viên chủ nhiệm lớp thiết kế hoạt động, hướng dẫn học sinh thực hiện nội dung sinh hoạt Đội qua nhiều hình thức hoạt động phong phú, để từ đó tạo sân chơi lành mạnh, tập hợp thu hút học sinh tự ý thức về tập thể, ý thức về trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, qua đó giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh  là điều quan trọng và sáng tạo của người quản lý, chỉ đạo phong trào trong nhà trường. Vì vậy ngay từ đầu năm học, căn cứ vào hướng dẫn chỉ đạo chung của Hội đồng Đội thành phố, Hội đồng Đội quận tôi đã chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động Đội gắn với hoạt động chung, cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở của mình để áp dụng thực hiện có hiệu quả nhất.

     Để Liên Đội tổ chức, duy trì và thực hiện tốt chương trình công tác Đội năm học 2018 -2019 trước hết tôi chỉ đạo “ Ban phụ trách thiếu niên” gồm đ/c Hiệu phó phụ trách thi đua, theo dừi hoạt động phong trào phụ trách chung. Đ/c TPT làm trưởng ban, đ/c phó Bí thư Đoàn thanh niên là phó ban, các đ/c GV trẻ cùng cộng tác, mỗi đ/c đảm nhiệm một mảng hoạt động. Vì vậy công việc được chia nhỏ từng phần không cồng kềnh, không gò bó khiến công tác Đội được quan tâm thường xuyên, đều đặn và nhiều đối tượng cùng tham gia cụng tỏc giỏo dục học sinh cụ thể:

    + Nhóm giáo viên dạy môn Ngữ Văn, GDCD phụ trách công tác đội tuyên truyền măng non, tuyên truyền giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Xây dựng tiêu chí, chuẩn mực rèn luyện đạo đức, kỹ năng giao tiếp cho học sinh  ứng với Hoạt động 1 : Công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng truyền thống.

     Hoạt động 2: Phong trào “Thiếu nhi thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

     Hoạt động được chia nhỏ thành các mảng một: Giáo dục lý tưởng, truyền thống; Mảng hai: Rèn luyện đạo đức, lối sống.

    + Nhóm giáo viên Toán, Lý, Hóa, Tin phụ trách phong trào “ Học tập tốt”thực hiện mảng hoạt động thứ ba: Thi đua học tập, sáng tạo.

    + Nhóm giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục phụ trách hoạt đông TDTT, Phong trào văn hóa văn nghệ trong vài mảng hoạt động thứ tư: Rèn luyện sức khỏe, kỹ năng.

     Hoạt động 3: Xây dựng Đội vững mạnh - Cùng tiến bước lên Đoàn.

    + Đ/c P.Bí thư Đoàn TN; Đ/c Tổng phụ trách Đội phụ trách chung về công tác xây dựng Đội và các hoạt động khác của Liên Đội. Thực hiện tốt mảng hoạt động thứ năm: Công tác xây dựng Đội; Mảng hoạt động thứ sáu: Công tác Đội viên; Mảng hoạt động thứ bảy: Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi.

     Khi xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, trong các buổi họp giao ban, Ban giám hiệu triển khai họp liên tịch, họp hội đồng sư phạm, họp giao ban GVCN lớp, người cán bộ quản lý phải đưa kế hoạch hoạt động Đội của tháng đó vào kế hoạch chung của nhà trường, đặc biệt là kế hoạch của các đ/c GVCN lớp để tất cả GV góp ý kiến, xây dựng thêm phong phú, đồng thời nâng cao vị trí, tầm quan trọng của hoạt động cũng như sự quan tâm của Hội đồng sư phạm đến công tác Đội với nhiệm vụ giỏo dục toàn diện cho học sinh.

   Ví dụ: Xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động tháng 9/2018 của nhà trường có mảng dành cho cỏc lớp dự Đại hội chi đội mẫu tại lớp 7A, tiến tới  Đại hội Liên- Chi Đội đúng tiến độ. Bầu ra Ban chỉ huy liên chi đội mới, tổ chức tập huấn chương trình công tác Đội năm học 2018-2019 cho các em, giúp các em trở thành những hạt nhân, những “ Linh hoạt viên" tích cực của Liên Đội. Từ đó các em về chi đội mình biết cách điều hành, hướng dẫn cả lớp sinh hoạt Đội, triển khai công tác thi đua một cách khoa học, trình tự, đạt hiệu quả.

      * Hội thi “Hội vui học tốt - Rung chuụng vàng" mỗi học kỳ đã cuốn hút 100% GV, học sinh tham gia.

     Trong các buổi sinh hoạt Đội, sinh hoạt tập thể, GV hướng dẫn để các em làm chủ, tự kiểm tra thi đua, kiểm tra đánh giá lẫn nhau dưới nhiều hình thức như: “ Hái hoa dân chủ” hay chia tổ thi đấu “ Học mà chơi, chơi mà học”; “ Hội thi kể chuyện Bỏc Hồ ” đã mang đến cho các em sân chơi bổ ích, trí tuệ.

     Tổ chức thường xuyên các buổi  hoạt động GDNGLL theo chủ đề tháng vào sáng thư hai đầu tuần với sự luân phiên thực hiện giữa các lớp cũng là một hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng cho học sinh vô cùng hiệu quả. Mỗi buổi hoạt động GDNGLL là  những tình huống mang nhiều mục đích giáo dục khác nhau cho thanh thiếu niên, học sinh mà vẫn giữ được tinh thần vui tươi, nhẹ nhàng, hồi hộp chờ đón của học sinh.

     Khi tổ chức hoạt động dù là mục đích vui chơi hay học tập đều phải có ban giám khảo, Ban thi đua đầy đủ, công bằng. Hết đợt hoạt động phải đánh giá, xếp loại và tặng khen từng cá nhân, tập thể rõ ràng công tâm. Mỗi Chi đội khi nhận được đánh giá kết quả, khen ngợi sẽ vô cùng vinh dự, tạo sự hứng thú phấn đấu thi đua không chỉ từng tập thể mà nó cũn tỏc động mạnh tới từng học sinh thêm ý thức tự rốn luyện mỡnh tốt hơn.

     Mỗi hoạt động, mỗi buổi sinh hoạt lại sỏng tạo ra một hình thức tổ chức mới thêm hấp dẫn, bất ngờ, sinh động, cuốn hút học sinh. Trong kế hoạch học kì I,  nhân dịp ngày thành lập Đoàn 26/3, ngày thành lập Đội 15/5 tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa giáo dục cao hay tổ chức cho các em tham quan, dã ngoại " Về nguồn " nhằm giáo dục ý thức tự hào về truyền thống của dân tộc.

     Làm công tác giáo dục nhất là giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh không phải dễ và càng không thể gấp gáp một sớm một chiều. Nó đòi hỏi sự nghiêm túc, say mê nghề nghiệp với cả tấm lòng và bản lĩnh của người quản lý. Tâm hồn trẻ thơ hồn nhiên, trong sáng nhưng cũng rất dễ bị kích động, bị a dua theo bạn. Chính vì vậy người làm công tác giáo dục đặc biệt là người quản lý phải nghiêm túc trong công việc, làm việc phải nhanh nhậy, sáng tạo, khoa học mà cũng phải thật cụng tõm, trọng lời hứa khi chỉ đạo hoạt động cho trẻ. Có như vậy, việc chỉ đạo công tác Đội trong nhà trường mới thực sự là niềm vui, là sân chơi, là tổ chức đặc trưng thu hút, tập hợp thiếu niên. Đồng thời nó đóng vai trò tích cực trong công tác giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh qua việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giáo dục.

     3. Các biện pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục thông qua hoạt động công tác Đội năm 2018-2019:

     a. Chỉ đạo hoạt động công tác Đội với nhiệm vụ giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức học sinh:

      Bác Hồ lúc sinh thời đã dạy: “ Người có tài mà không có đức là người vô dụng”. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các nhà trường là việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Thông qua các hoạt động giáo dục, nhất là qua Hoạt động 1 : Cụng tỏc tuyờn truyền, giỏo dục lý tưởng truyền thống. Hoạt động 2: Phong trào “ Thiếu nhi thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” nhà trường đã tập trung nâng cao ý thức tự giác, lòng tự hào dân tộc, tự hào truyền thống cách mạng, văn hóa của dân tộc Việt Nam, của " Thăng long 1000 năm văn hiến". Tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng xây dựng thủ đô của cha anh ... Giáo dục cho học sinh nề nếp của con người mới, phấn đấu trở thành con ngoan trũ giỏi, đội viên tốt trong thời kỳ đổi mới của đất nước.

     Năm học 2018-2019, BGH nhà trường đã chỉ đạo tốt nhiều hoạt động của Liªn §éi có tính giáo dục cao như: Lễ kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng thủ đô và 15 năm thành lập quận với sự tích cực tham gia của 100 % CBGV và học sinh tham gia. Trong đợt thi đua cao điểm, Liên Đội đã đạt giải đặc biệt hội thi “Thiết kế logo về mô hình”.

     Kỷ niệm 40 năm chiến đấu bảo vệ Biên giới phía Bắc của Tổ quốc (ngày 18/2/2019)đại diện CBGV, TPT và học sinh ưu tú đi viếng Đài tưởng niệm liệt sĩ rất xúc động, tự hào. Tổ chức nghe nói truyện truyền thống về ngày thành lập Quân Đội Nhân dân Việt Nam với những tấm gương tiêu biểu của cha ông, những cựu chiến binh tại địa phương thật gần gũi, cảm động.

     Nhà trường còn thường xuyên giáo dục học sinh tình yêu thương, chia sẻ khó khăn, làm tốt công tác thiện nguyện như: Hội thu kế hoạch nhỏ, gây quỹ đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi tặng 25 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Ủng hộ trường THCS Liên Sơn, Văn chấn,Yên Bái. Ủng hộ trường THCS Tam Chung, Mường Lát, Thanh Hóa.

     Tổ chức thành công Ngày Hội “TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN” Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM với chùm hoạt động: LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI VÀ LIÊN HOAN CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN- LIÊN HOAN CHIẾN SĨ NHỎ ĐIỆN BIÊN. Kết nạp 24 HS tiêu biểu lớp 9  vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

     Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Phường cùng đại diện nhà tài trợ đã trao tặng 09 suất học bổng là 9 chiếc xe đạp, mỗi xe trị giá 1.600.000 đồng cho 9 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, số tiền là 14.400.000 đồng. Tổng số tiền quĩ ủng hộ, từ thiện tháng 3/2019 là: 21.400.000 đồng.

     Xuyên suốt cả năm học, vào giờ chào cờ thứ hai hàng tuần BGH chỉ đạo đều đặn, sáng tạo các giờ sinh hoạt dưới cờ với các chủ đề phong phú như “Em yêu biển đảo”; “Hòa bình và Hữu nghị”; Ngày Hội đọc sách”. Diễn đàn “Vì sự an toàn cho trẻ em trong thế giới công nghệ số” “Chương trình tư vấn chống xâm hại trẻ em”.

     Ngoài các hoạt động cao điểm, công tác giáo dục truyền thống, đạo đức cho học sinh còn được duy trì xuyên suốt trong năm học, đặc biệt qua các ngày lễ lớn như: Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 giáo dục cho các em lòng biết ơn và kính trọng, lễ phép với thầy cô giáo. Ngày 22/12; 3/2; 8/3; 26/3; 30/4 giáo dục cho các em lòng biết ơn các gia đình có công với cách mạng, giáo dục lòng kính yêu Đảng, Bác Hồ và những anh hùng liệt sĩ đã đấu tranh dành lại độc lập dân tộc dưới nhiều hình thức như: Chăm sóc, viếng tượng đài liệt sĩ tại phường ; Khách mời của chúng em; Tiếng hát mừng Đảng mừng xuân; Hội thi 26/3 ; Mừng ngày thống nhất đất nước ; Qua các hoạt động giáo dục cho các em lòng yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào, quyết tâm học tập và rèn luyện để trở thành người Đội viên xuất sắc. Làm tốt phong trào Xây dựng Trường học thân thiện - học sinh tích cực.

     Cuối năm học, ngày 6/5/2019 lớp 8G thực hiện chương trình sinh hoạt chủ đề “ Điện Biên Phủ vang mãi bản hùng ca”; Ngày 13/5/2019 Liên Chi đội tổ chức hoạt động mừng đội ta lớn lên cùng đất nước với chủ đề Mừng Đội em trưởng thành - Mừng sinh nhật Bác” và trao chuyên hiệu “ Chương trình rèn luyện Đội viên” cấp Liên đội. Toàn liên đội vinh dự và xúc động báo công với Bác. Trong năm học 2018-2019 Liên đội có:

- Nhiều mô hình hoạt động điển hình được triển khai thực hiện. Giáo dục được 100% học sinh chưa ngoan có tiến bộ rõ rệt. 100% học sinh thực hiện nghiêm túc nội quy trường lớp và cam kết thực hiện các tiêu chuẩn thi đua; Không có học sinh vi phạm trong thi cử và mắc các tệ nạn xã hội;

- Kết quả xếp loại đạo đức học sinh: Hạnh kiểm Tốt: 1074 (92.26%); Khá: 90 (7.74%); Không có trung bình, yếu.

     Với nhiệm vụ giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức cho học sinh, nhà trường đã thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng " trường học thân thiện, học sinh tích cực", cuộc vận động " thiếu nhi Quận Hoàng Mai thi đua thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy và chương trình “ Khăn hồng tình nguyện – chắp cánh yêu thương” Qua các phong trào thi đua, nhiều hoạt động được chú trọng, thực hiện đạt hiệu quả cao  như phong trào nói điều hay làm việc tốt “Hội thi kể chuyện đạo đức Bác Hồ . Phong trào thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy“ . Chính các phong trào này đã góp phần giáo dục, nuôi dưỡng hoài bão, lý tưởng tốt đẹp cho các em học sinh trưởng thành, tung cánh ước mơ bay cao, bay xa vào tương lai.

     b. Ch đạo c ông tác Đội với nhiệm vụ giáo dục trí dục học sinh

      “Thi đua học tập, sáng tạo” là khẩu hiệu luôn theo sát mỗi Đội viên, học sinh trường THCS trong suốt năm qua. Đó cũng là mục tiêu phấn đấu của thiếu niên học sinh thực hiện tốt hoạt động 2, mảng hoạt động thứ ba công tác Đội năm học 2018-2019. Với mục đích giáo dục cho học sinh có thái độ, động cơ học tập đúng đắn, có phương pháp học tập khoa học và có ý thức thi đua rèn đức, luyện tài để làm chủ khoa học, từng bước trang bị cho các em nền tảng tri thức khoa học mới, hiện đại đáp ứng nhu cầu đũi hỏi của xó hội; phự hợp với xu thế phỏt triển và hội nhập quốc tế. Toàn liên đội đã phát động nhiều phong trào sôi nổi như: “ Đôi bạn cùng tiến”;  “ Tuần học tốt”, đặc biệt là “ Hội vui học tốt” của các chi đội được duy trì đều đặn trong các buổi sinh hoạt mỗi học kỳ. Được tham gia hội thi đó giỳp cỏc em khỏm phỏ tri thức các em đã và đang học. Ngoài ra còn có trò chơi dân gian, trò chơi giải trí, vận động lồng ghép rất hay. Các em còn tự tin biểu diễn các điệu nhảy hiện đại, nhữnghiểu biết về kiến thức lịch sử, xã hội. Qua hội thi, giáo viên rút ra nhiều kinh nghiệm trong việc ra câu hỏi trắc nghiệm thu hút học sinh tham gia hoạt động.

“Chơi mà học - học mà chơi” đặc biệt là phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ đề học tập.

Nhà trường xây dựng phong trào thi đua “ Học thực chất - thi nghiêm túc” nâng cao chất lượng qua các bài kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kỳ đều được chấm chéo. Thi học kỳ học sinh được chia phũng thi nghiêm túc. Phát động mô hình “Em yêu khoa học - Thiết kế đồ dựng học tập” khuyến khích học sinh tích cực tham gia, nâng cao hiểu biết khoa học, kiến thức cho học sinh.

* Kết quả của học sinh đạt được :

-  6 học sinh l ớp 9 giỏi cấp Thành phố (4 HSG văn hóa - 2 hs đạt huy chương TDTT)

- Xếp loại học lực :Giỏi 404(34.7%);Khá 466(40%); TB 242 (20.8%) Yếu 52 (4.4%)

- Học sinh đạt danh hiệu thi đua: HS giỏi: 406; HS Tiên tiến: 460.

- Học sinh dẫn đầu lớp: 25 học sinh.

- Học sinh dẫn đầu toàn trường: em Trịnh Hồ Hà An - lớp 7A (điểm TBCM 9,6).

- Học sinh tiến bộ vượt bậc: 13 học sinh.

- Kiện tướng mùa thi: 57 học sinh.

- Công tác tốt: 22 học sinh.

- Học sinh nghèo vượt khó: 7 học sinh.

- Kiện tướng Kế hoạch nhỏ: 66 học sinh.

- Lớp X uất sắc: 18 lớp ( 6A,G,H; 7A,E,G; 8A,B,C,D,E,G; 9A,B,D,E,G ).

- Lớp T iên tiến: 7 lớp (6B,C,D,E;7B,C,D).

- Lớp có thành tích khác:        

+ dẫn đầu phong trào Kế hoạch nhỏ: 6B,H; 7A,E,G; 8A,C,E,G; 9A,B,D,E,G).

+ Dẫn đầu trường về nề nếp: 8A,9E

      c. Chỉ đạo công tác Đội với các hoạt động giáo dục khác trong nhà tr ường :

     Giáo dục nhân cách học sinh là quá trình giỏo dục toàn diện nhằm giúp các em hoàn thiện mình, trở thành những công dân có ích cho gia đình - xã hội. Chính vì vậy ngoài việc chú trọng giáo dục đạo đức, văn hóa cho học sinh, việc giáo dục cho các em ý thức rèn luyện sức khỏe, bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng Đội vững mạnh cũng là vấn đề đáng quan tâm.

    Xuyên suốt cả năm học 2018-2019, thông qua công tác Đội với hoạt động“ Vui khỏe an toàn - làm nghỡn việc tốt ” nhà trường đã giáo dục cho học sinh biết sống lành mạnh, biết sống “ Vì mọi người”, biết chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ người xung quanh. Trang bị cho các em kỹ năng ứng xử tích cực,cần thiết để có cuộc sống an toàn,khỏe mạnh và hiệu quả.

     Hoạt động điển hình của công tác này là phong trào " Nghìn việc tốt", " Uống n ước nhớ nguồn" " Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam" " Tr ường em xanh - sạch - đẹ p,". Bên cạnh đó, trường còn phát động phong trào hoạt động từ thiện như: ủng hộ lũ lụt, ủng hộ trẻ em nghèo, ủng hộ người mù, ủng hộ trẻ em khuyết tật, ủng hộ thiếu nhi vựng cao, chăn ấm mùa đông.

     Hoạt động TDTT cũng được đẩy mạnh như Chạy giải báo Hà Nội Mới; hội khỏe Phù Đổng. Hội thi cầu lông, nhảy cao, bóng đá Năm học 2018-2019 nhà trường được tặng danh hiệu trường tiên tiến TDTT cấp thành phố, là trường có phong trào TDTT mạnh. Phong trào TDTT luôn được nhà trường tạo điều kiện, quan tâm phát triển tài năng qua mỗi năm học.

- Kết quả đạt được:Ch ung kết giải chạy báo Hà Nội mới cấp quận ngày 11 /9/201 8. đạt 0 1 giải  Ba toàn đoàn, 01 giải đồng đội nữ.

+ Kết quả Hội khỏe Phù đổng cấp quận (Tính đến ngày 2 5 / 3/2019 ): 52 giải ( 18 giải Nhất, 19 giải Nhì, 10 giải Ba , 5 giải Khuyến khích ).

     Bên cạnh các hoạt động từ thiện, TDTT công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong sạch, giữ gìn bảo vệ của công cũng được Ban thiếu niên triển khai đều đặn, đạt hiệu quả. Liên đội đã duy trì phong trào bảo vệ cây xanh, thu gom giấy vụn, góp phần làm xanh - sạch - đẹp trường lớp. Cử đội thuyển tham gia, giao lưu tìm hiểu về phòng chống ma túy học đường với Đoàn phường phối hợp với công an phường tổ chức, tổng kết 5 năm công tác phát động phong trào" Học sinh chúng em tích cực tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma tuý học đường ". Trường đã được nhận bằng khen của công an quận và được công nhận là trường không có ma túy và tệ nạn xã hội.

- 100% các lớp đăng ký thực hiện các việc làm tốt. .

- 100% các lớp làm báo tường chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam.

- Trường đã tổ chức tốt 10 buổi sinh hoạt chủ đề dưới cờ như: chủ đề “An toàn giao thông việc không của riêng ai” (tháng 9- 9A);Kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô và Thành lập quận  (9B); “Diễn đàn vì cuộc sống an toàn trong Thế giới công nghệ số” (9C); “Trẻ em với vấn đề phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em” (9D); “Hội thi chúng em kể chuyện Bác Hồ” (Khối 7); “Hội thi chúng em kể chuyện Bác Hồ”(Khối 6); “Phòng chống ma túy-HIV/AIDS ”(9E),“ Hội vui học tốt khối 8-9”; “Hội vui học tốt khối 6-7”;“Tiếp bước cha anh”(9G).

- Học sinh nhà trường tích cực tham gia phong trào kế hoạch nhỏ: toàn trường thu được 4.611 kg giấy vụn.

- 100%  HS tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, hoạt động đền ơn đáp nghĩa như: Ủng hộ trường THCS Liên Sơn, Yên Bái: hơn 40 bộ SGK và hàng trăm quyển vở, phấn, bút; Ủng hộ trường THCS Tam Chung, Mường Lát, Thanh Hóa: 2 bộ trống Đội, 7 bộ áo nghi lễ, gần 1000 quyển vở, 1070 chiếc bút bi; Ủng hộ nội dung công trình Sân chơi cuối tuần: 2.000.000đ; Ủng hộ lũ lụt Tây Bắc: 2.700.000đ; Ủng hộ đồng bào lũ lụt do hội CTĐ quận phát động: 1.000.000đ; Ủng hộ nhân dân Lâm Hà – Lâm Đồng: 5.000.000đ; Mua tăm ủng hộ Hội người Mù quận Hoàng Mai với 2314 gói: 5.660.000đ; Ủng hộ hoạt động về nguồn tỉnh Thái Nguyên: 5.775.000đ với 120 chai dầu ăn và 450 gói bột canh; Ủng hộ quỹ Vì người nghèo do UBMTTQ quận phát động với số tiền: 5.100.000đ; Ủng hộ quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm năm 2018: 500.000đ; Ủng hộ Hội người khuyết tật quận Hoàng Mai: 500.000đ. Ủng hộ quỹ Biển đảo: 7.000.000 đ. Tổng số tiền ủng hộ (tính đến ngày 25/3/2019) là: 56.635.000 đồng.

     Tổ chức Đội còn là nơi cung cấp lực lượng hậu bị vững chắc cho Đoàn thanh niờn. Hàng năm Đội TNTP Hồ Chí Minh đã giới thiệu rất nhiều gương mặt tiêu biểu, những cán bộ Đội, những Đội viên xuất sắc để các em tu dưỡng, phấn đấu đứng trong đội ngũ của Đoàn thanh niên. Từng bước các em tự khẳng định mình, tự đánh giá và vươn lên trong học tập và rèn luyện. Qua một năm hoạt động, có thể nói công tác Đội ở trường THCS đóng vai trò quan trọng trong cụng tác giáo dục và hoàn thiện nhân cách học sinh góp phần to lớn cho sự nghiệp “ Trồng người”. Ban giám hiệu trường khẳng định “ Công tác Đội là hoạt động có nhiều mô hình hoạt động rất phong phú và có tính giáo dục cao trong công tác giáo dục nhân cách học sinh.” Qua việc chỉ đạo tốt các hoạt động của công tác Đội đã phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh và lòng nhiệt tình trong hội đồng sư phạm. Nhà trường quyết tâm duy trì và phát triển hoạt động Đội sâu hơn nữa trong công tác giáo dục toàn diện học sinh trong những năm tiếp theo.

Phần III - Kết luận và kiến nghị

  1. ý nghĩa đề tài và bài học kinh nghiệm

     Có nhiều yếu tố dẫn đến thành công song có một vài điều cần chú ý sau:

+ Để chỉ đạo tốt chương trình hoạt động Đội với công tác giáo dục nhân cách học sinh năm học 2018-2019, trước hết người CBQL phải nỗ lực phấn đấu không ngừng trong cả năm.

+ Phải nắm vững nội dung chương trình, kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của cấp trên để từ đó lên được kế hoạch cụ thể cho cơ sở của mình.

+ Phải biết phối kết hợp chặt chẽ chỉ đạo của Ban giám hiệu trong các hoạt động nhà trường với hoạt động Đội. Biết động viên cỏc lực lượng giáo dục trong nhà trường  cùng họat động, kiểm tra, đánh giá  với mình trong mọi kế hoạch, tổ chức hoạt động.

Có thể nói rằng: Bằng sự sáng tạo và nghiêm túc làm việc là nguyên nhân chính dẫn đến sự thành công của tôi trong  năm vừa qua.

     2. Kiến nghị :

     Cấp quận:

     Hội đồng Đội và Phòng giáo dục kết hợp chỉ đạo chặt chẽ hơn nữa để công tác Đội thật sự có vị trí quan trọng trong nhà trường. Công tác Đội nên được chỉ đạo từ kế hoạch chung trong các buổi họp giao ban để không bị chồng chéo trong việc chỉ đạo chuyên môn với hoạt động Đội. Nhất là các hoạt động lớn của Đội cần được bỏo cỏo kết hợp chỉ đạo của Phũng giỏo dục tới Hiệu trưởng để công tác Đội được triển khai dễ dàng hơn, đồng bộ với hoạt động chung của nhà trường.

    Cấp thành phố:

     Mong muốn Hội đồng Đội thành phố thường xuyên tổ chức cho TPT các Quận huyện được giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau qua những buổi hành quân dã ngoại, các buổi giao lưu học tập thiết kế mô hỡnh hoạt động lớn để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tỏc cho giáo viên TPT Đội.

     Trên đây là một số công việc mà tôi đã chỉ đạo để làm tốt công tác Đội với việc giáo dục nhân cách cho học sinh ở trường THCS năm học 2018-2019. Tôi mong muốn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên và được tham quan, học hỏi kinh nghiệm các trường bạn để công tác Đội thật sự là một công tác giáo dục có tầm quan trọng trong trường THCS gúp phần nõng cao hiệu quả quản lý nhà trường nhất là hiệu quả giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh trong trường phổ thông THCS hiện nay.                                              

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận