TIN TỨC KHÁC

Trường THCS Giáp Bát: Một vài kinh nghiệm trong việc tổ chức hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ
Ngày đăng 23/08/2019 | 16:43  | View count: 157

Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kinh nghiệm trong việc tổ chức hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ:

I. Lí do chọn đề tài:

     Một nhà báo Xô viết đã từng nhận xét: “ Ở Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một thứ văn hóa, không phải văn hóa Châu Âu mà có lẽ là một nền văn hóa của tương lai…”. Nền văn hóa của tương lai ấy chính là những năng lực của một dân tộc có thể hội nhập với thế giới mà vẫn giữ được giá trị của chính mình, gắn lợi ích cá nhân với lợi ích cộng đồng, gắn lợi ích của dân tộc mình với nhân loại trên cơ sở của nguyên lí “ Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”. Nền văn hóa của tương lai ấy chính là “ Tư tưởng Hồ Chí Minh – một tư tưởng không khép kín, tự chủ, không nhất thành bất biến mà luôn phát triển với dân tộc và thế giới”.

     Nhận thức được giá trị to lớn ấy, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định “ phải biết làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh sống trong cuộc sống của mọi người dân Việt Nam, tiếp tục cho nghị lực và tâm hồn của mỗi con người đang xây dựng cuộc sống của mình và góp mình vào sự nghiệp chung của đất nước…”. Và hơn ai hết, chúng ta phải hiểu rõ rằng cần phải để cho tư tưởng Hồ Chí Minh đặc biệt sống trong cuộc sống và tâm hồn của bao thế hệ thanh, thiếu nhi Việt Nam – những chủ nhân tương lai của đất nước, những lớp người cần phải “vừa hồng vừa chuyên” như sinh thời Bác Hồ từng dạy.

     Quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và Trung ương Đoàn, công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019 đã tập trung vào các hoạt động nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “ Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; trong đó phải kể đến việc triển khai Hội thi “ Chúng em kể chuyện Bác Hồ” – một trong những hoạt động trọng tâm của năm học 2018 – 2019 để từ đó khẳng định và thể hiện lòng biết ơn vô hạn của thiếu nhi Việt Nam với vị lãnh tụ, người cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc, tạo môi trường học tập và rèn luyện, góp phần bồi dưỡng hình thành cho các em những giá trị, phẩm chất tốt đẹp của người công dân mới XHCN.

     Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019 của HĐĐ Quận về việc tổ chức cuộc thi “ Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, Liên đội THCS đã nhanh chóng lên kế hoạch tổ chức và tiến hành triển khai cuộc thi cấp Liên đội một cách nghiêm túc, hiệu quả.

     Tuy nhiên, để giáo dục cho học sinh hiểu rõ được những giá trị to lớn về tư tưởng và từ đó học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều về việc làm sao tiến hành Hội thi bằng những hình thức có thể cuốn hút học sinh tham gia thực sự mà không thấy bị nhàm chán vì hình thức đơn điệu hay nội dung thiếu phong phú.

     Chính vì vậy, trong quá trình triển khai Hội thi “C húng em kể chuyện Bác Hồ”, bằng kinh nghiệm thực tế của bản thân trong việc đã từng tham gia dự thi Hội thi “ Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và qua cả việc tham dự một số cuộc thi khác cũng như các mô hình điểm, tôi đã rút ra một số kinh n