TIN TỨC KHÁC

Trường Mầm non Thịnh Liệt: Kinh nghiệm xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tích cực trong trường mầm non
Ngày đăng 24/08/2019 | 15:22  | View count: 357

Sáng kiến kinh nghiệm: Kinh nghiệm xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tích cực trong trường mầm non

A. ĐẶT VẤN ĐỀ

     Trên thực tế một tập thể mạnh luôn là một tập thể đoàn kết nhất trí và ở đó luôn có tình người. Tính thân thiện, lòng nhân hậu, đức bao dung của mọi người trong tập thể luôn được đề cao, mọi người sống bên nhau đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh của đơn vị. Một cái bắt tay siết chặt, một câu hỏi han chân tình, một ánh mắt thân thiện, một chút quan tâm nhỏ của một thủ trưởng có uy tín có thể làm cho mọi thành viên khoẻ hẳn lên về cả sinh lực và tinh thần, hiệu quả công việc sẽ trôi trảy, mọi người sẽ yên tâm công tác và đều muốn vun đắp, đem lại lợi ích cho đơn vị của mình. Ngược lại sự thất vọng trong công tác, một câu quở trách không đúng lúc, đúng mức của Thủ trưởng có thể làm cho người ta trở nên ủ dột, chán nản, tuyệt vọng và ảnh hưởng rất xấu tới kết quả làm việc của họ. Hơn thế nữa xây dựng một bầu không khí tâm lý trong nhà trường thật sự thân thiện “xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa CBQL, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh” tốt cũng là việc cần phải thực hiện ở một tập thể nhà trường để mọi người cùng đồng lòng, biết thương yêu nhau, biết chia sẻ, tương thân tương ái, coi nhau như chị em một nhà, nếu đoàn kết mọi người sẽ sẵn lòng bỏ qua cho nhau những lỗi lầm vì: “Yêu nhau yêu cả đường đi lối về; ghét nhau ghét cả tông ty họ hàng”. Một tập thể sư phạm có tâm lý tốt, đoàn kết đó cũng là tiền đề dẫn đến sự thành công trong công tác của một người Hiệu trưởng, làm cho việc quản lý của mình diễn ra nhẹ nhàng thoải mái, hiệu quả công tác sẽ cao hơn và đặc biệt là bầu không khí trong nhà trường luôn vui vẻ yên ấm.

     Trong một tập thể đông người đã phức tạp, thì với một tập thể tất cả là nữ lại càng phức tạp, mỗi người mỗi tính nết, nếu không có sự hợp tác đồng lòng thì mọi việc sẽ trở nên rối ren công việc sẽ không trôi chảy và làm việc gì cũng khó. Với người giáo viên nữ ngoài công việc làm thầy mà họ đã chọn và được xã hội tôn vinh, thì họ còn phải đảm nhận trách nhiệm với gia đình, là người dâu thảo, vợ hiền, người mẹ trung hậu đảm đang. Bởi vậy, để chu toàn mọi việc là rất khó, nhưng không vì thế mà họ không cố gắng. Đối với một nhà quản lý, tôi luôn mong muốn đội ngũ giáo viên, nhân viên của mình luôn hoàn thành nhiệm vụ ở trường đồng thời cũng muốn họ luôn hoàn thành nhiệm vụ với gia đình. Muốn làm được việc đó, thì tại nhà trường phải xây dựng được một bầu không khí gia đình, mọi người biết quan tâm chia sẻ với nhau, làm việc với nhau thật sự thoải mái. Vì vậy việc xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, tích cực để mọi người có thể hợp tác cảm thông chia sẻ là hết sức quan trọng trong trường mầm non, nó tồn tại song song với sự phát triển của sự nghiệp giáo dục nhà trường. Sức mạnh đoàn kết của tập thể sẽ đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Đồng thời việc xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, tích cực sẽ phát huy được sức mạnh tổng hợp của tập thể trong việc thực hiện mục tiêu của nhà trường. Đó là việc liên kết các giáo viên, nhân viên, các thành viên trong nhà trường thành một khối đoàn kết thống nhất, vững mạnh về mọi mặt, hết lòng vì mục tiêu giáo dục của nhà trường, vì sự nghiệp GD&ĐT của nước nhà nói chung và của nhà trường nói riêng.

     Từ khi còn là giáo viên tôi cũng luôn mong muốn được làm việc trong một tập thể thân thiện, có được bầu không khí gia đình, để chị em thật sự hiểu nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và cùng chia sẻ gánh nặng trong gia đình mỗi khi bản thân gặp khó khăn. Đến nay, khi được bổ nhiệm là Hiệu trưởng của nhà trường, ý tưởng đó vẫn luôn cháy bỏng, bản thân tôi luôn cố gắng phấn đấu vươn lên về mọi mặt, tự trau dồi tri thức, đạo đức, tư cách tác phong, gương mẫu trong mọi công việc. Bên cạnh đó, tôi luôn chú trọng tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, ở đó luôn có sự sẻ chia để các thành viên cảm thấy thoải mái về tinh thần khi làm việc, từ đó họ có sự hợp tác chặt chẽ trong công việc. Đó là cái đích mà một nhà quản lý cần cố gắng hướng tới. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, sau nhiều năm đúc rút kinh nghiệm từ bản thân tôi xin mạnh dạn chia sẻ “Kinh nghiệm xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tích cực trong trường mầm non” và đây cũng là một trong những chủ đề của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực”.

     * Mục đích nghiên cứu:

     Nghiên cứu thực trạng của nhà trường trong việc xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, tích cực của Hiệu trưởng.

     Đề xuất những biện pháp, giải pháp về công tác xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tích cực trong  nhà trường.

     * Phương pháp nghiên cứu

     Kết hợp kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý nhà trường với lý luận và các tài liệu tham khảo có liên quan đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

     Tập hợp, phân tích để rút ra kinh nghiệm với mối quan hệ giữa thực tiễn và lý luận, giữa thực tiễn và nhận thức đối với mỗi vấn đề.

     * Phạm vi nghiên cứu

     Tập thể sư phạm nhà trường, nghiên cứu trong phạm vi  2 năm học: 2017- 2018, 2018 - 2019

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

     I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:

     Trường sở là một tập thể “Gia đình thứ hai”, một không khí vô cùng quan trọng trong đời sống hằng ngày mà không thể thiếu được đối với một CBGVNV. Thông qua hoạt động và giao tiếp với tập thể mà mỗi cá nhân hình thành được những phẩm chất tâm lý của bản thân mình. Giữa tập thể và cá nhân bao giờ cũng có mối quan hệ tương trợ với nhau: cá nhân tác động đến tâp thể và ngược lại tâp thể tác động đến cá nhân. Sự tác động này có thể diễn ra tích cực hoặc tiêu cực tuỳ theo phẩm chất của từng cá nhân và tính chất của tập thể đó. Bởi thế quan tâm giáo dục từng con người để xây dựng một tâp thể có tâm lý tốt thì tập thể đó mới  lao động tốt và dĩ nhiên một tập thể có tâm lý tốt thì mọi người mới đối xử thân thiện với nhau ở đó mọi người đoàn kết , thương yêu, thân ái với nhau, mỗi người không những trở nên tốt đẹp hơn mà còn lao động có hiệu quả hơn. Trong vấn đề này những phẩm chất, nhân cách và phong cách  quản lý của người lãnh đạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một nhân cách tốt của người quản lý có thể nâng tập thể lên, chắp cánh cho mỗi người bay cao và ngược lại một nhân cách thấp kém sẽ phá huỷ tập thể và không ít ảnh hưởng tiêu cực đến nhân cách của mỗi thành viên trong nhà trường.

     Một tập thể sư phạm vững mạnh phải được đánh giá qua nhiều mặt, qua các quá trình cụ thể và được dựa trên một số cơ sở:

- Đoàn kết thân ái giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, trong sinh hoạt; xây dựng được bầu không khí ấm cúng, quan hệ tập thể lành mạnh, trong sáng, cùng giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Nắm vững và thực hiện đúng đường lối quan điểm giáo dục của Đảng, hết lòng vì  học sinh thân yêu.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, nghiêm chỉnh chấp hành Quy chế chuyên môn, Nội quy nhà trường và chính sách của Nhà nước.

- Luôn có ý thức phấn đấu vươn lên về mọi mặt, đảm bảo trình độ đồng đều, ngày càng cao của đội ngũ giáo viên, giáo viên thực sự là: “ mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ”cho học sinh noi theo.

- Thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; các cuộc vận động “Kỷ cương - tình thương - trách nhiệm” và “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo

     II. CƠ SỞ THỰC TIỄN:

     1. Đặc điểm chung:

     Trường mầm non gồm 03 cơ sở với 20 lớp học, các lớp đảm bảo đủ ánh sáng, thoáng mát, sạch sẽ, có đủ đồ dùng trang thiết bị học tập phục vụ cho cô và trẻ.

     Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB.GV.NV) là 80 đồng chí.

     Trong đó: Ban giám hiệu có 3 đồng chí, giáo viên có 54 đồng chí, cô nuôi có 18 đồng chí, 01 nhân viên kế toán, 01 nhân viên y tế, 06 bảo vệ. Tổng số CB.GV.NV là nữ: 72/80 đồng chí chiếm tỷ lệ 90%.

     2. Thuận lợi và  khó khăn:

     * Thuận lợi:

Trường có cơ sở vật chất đầy đủ để phục vụ cho phong trào dạy và học.

Có đủ giáo viên đứng lớp theo Điều lệ trường Mầm non, đa số đều là giáo viên trẻ, nhiệt tình, yêu nghề.

Có đủ đội ngủ nhân viên văn phòng và cô nuôi phục vụ nấu ăn.

Có 46/54= 85% CBGVNV đạt trình độ trên chuẩn, trong đó 26/54= 48% giáo viên

Trường đã phân công nhiệm vụ cho đội ngũ CB.GV.NV hợp lý tạo được sự đồng thuận giữa các giáo viên.

Tại trường đã xây dựng được khối đoàn kết nhất trí với nhau để hoàn thành nhiệm vụ .

Hoàn cảnh kinh tế của CB.GV.NV đều được ổn định.

     * Khó khăn:

Tập thể CB.GV.NV 100% là nữ (không tính bảo vệ, nhân viên nuôi dưỡng) nên gặp nhiều khó khăn trong các hoạt động.

Tập thể CB.GV.NV độ tuổi quá chênh lệch nhau. Hàng năm nhà trường luôn có sự biến động về nhân sự (người chuyển đi, người chuyển đến, người về nghỉ chế độ).

Có 18 giáo viên có con nhỏ dưới 1 tuổi, 05 giáo viên hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phần nào ảnh hưởng đến quá trình công tác.

Có giáo viên đi dạy khá xa trên 13 km. Trường có 3 cơ sở đều không gần nhau, 1 cơ sở nhỏ đã xuống cấp, 2 cơ sở mới xây nhưng vẫn cần được hoàn thiện cho khang trang hơn.

Căn cứ vào thực trạng và các điều kiện khó khăn, thuận lợi trên của nhà trường, tôi xin mạnh dạn chia sẻ một số kinh nghiệm xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tích cực ở nhà trường như sau:

     III. NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI:

     1. Xây dựng chi bộ đoàn kết, thống nhất.

     Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin: cách mạng là sự nghiệp của quần chúng ; sự thành công của phong trào công nhân trong mỗi nước chỉ có thể được bảo đảm bằng sức mạnh của sự thống nhất và sự tổ chức. V.I.Lê nin nhấn mạnh: “Muốn đưa cách mạng đến thắng lợi, Đảng phải có sự thống nhất ý chí hết sức chặt chẽ, tuyệt đối; đoàn kết là nguồn gốc, sức mạnh chủ yếu, vô tận và vô địch của Đảng”.

     Vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về chính Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, kế thừa những giá trị tốt đẹp của truyền thống đoàn kết dân tộc, trong quá trình xây dựng, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc xây dựng và giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, nhằm làm cho Đảng thành một khối vững chắc về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, thật sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc, là hạt nhân, cơ sở vững chắc để xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân, đoàn kết toàn dân tộc.

     Phân tích toàn diện, sâu sắc tính tất yếu và tầm quan trọng đặc biệt của sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, Người nhấn mạnh: “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ thì chúng ta nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn, phát triển mọi thuận lợi và làm tròn nhiệm vụ nhân dân giao phó cho chúng ta”. “Toàn Đảng, toàn dân đồng sức đồng lòng thì khó khăn gì cũng nhất định khắc phục được”. Đoàn kết thống nhất trong Đảng không phải chỉ là “đoàn kết một chiều”, “bằng mặt mà không bằng lòng”, “liên minh”, lúc cần thì hợp lực, không cần thì tìm cách lật đổ nhau…mà đoàn kết thống nhất trong Đảng phải là một chiến lược lâu dài, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối cách mạng Việt Nam, đoàn kết phải trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, có lý, có tình, bằng tình cảm cách mạng trong sáng, tình thương yêu đồng chí, đồng bào.

     Đoàn kết, thống nhất trong Đảng là mỗi đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, “đoàn kết không phải ngoài miệng mà phải đoàn kết trong công tác, trong tự phê bình và phê bình giúp nhau tiến bộ”. Bác luôn tâm niệm, Đảng ta tuy đông người nhưng khi tiến đánh chỉ như một người và nhờ vậy “Cách mạng nhất định thành công. Ta thành công chính vì ta đoàn kết, quyết tâm, tin tưởng”

     Đoàn kết là thuộc tính tất yếu, là sức mạnh của Đảng, vì vậy, Hồ Chí Minh mong muốn Đảng phải luôn giữ gìn sự đoàn thống nhất, xem đó là một nhiệm vụ đặc biệt, một nguyên tắc trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, Người chỉ dẫn: Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình đó là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

     Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Trong thực tiễn, dưới sự lãnh đạo của Người, đoàn kết nhất trí đã trở thành truyền thống cực kỳ quý báu, là sức mạnh của Đảng ta. Trước khi đi xa, đến với “thế giới của những Người hiền”, Người vẫn đặc biệt nhắc nhở và căn dặn rằng: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên ngay từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

     Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

     * Kết quả:

     Thực hiện lợi dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt thời gian qua, chi bộ nhà trường đã xây dựng, duy trì tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng thuận cao từ các đồng chí trong Ban chi ủy đến các đồng chí đảng viên. Tất cả một lòng hướng về sự nghiệp chung của nhà trường. Sự đồng thuận cao này là tiền đề quan trong đi đến thắng lợi trong quá trình quản lí, xây dựng và phát triển nhà trường.

     2. Xây dựng các mối quan hệ trong nhà trường thân thiện, đoàn kết:

     2.1. Xây dựng mối quan hệ thân thiện, đoàn kết trong nội bộ cán bộ quản lý.

     Để xây dựng được mối quan hệ thân thiện, đoàn kết trong nội bộ cán bộ lãnh đạo chúng tôi xác định cần phải:

- Đảm bảo cơ chế quản lý phù hợp, dân chủ, công khai ;

- Thống nhất ý chí hành động hướng vào mục tiêu của nhà trường trong từng giai đoạn, từng năm học;

- Ban Giám hiệu, Ban Chi uỷ, chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên nhà trường cùng phối hợp, hỗ trợ và tham gia cùng quản lý;

     Mỗi cán bộ lãnh đạo từ Bí thư chi bộ, từng thành viên Ban giám hiệu, trưởng các tổ chức đoàn thể, các tổ trưởng chuyên môn không ngừng học tập hoàn thiện mình để trở thành thủ lĩnh, linh hôn của mỗi tổ chức trong nhà trường. Trong đó vai trò người Hiệu trưởng là then chốt: “Hiệu trưởng quản lý mọi mặt nhà trường theo chế độ thủ trưởng”. Hiệu trưởng là trọng tâm của mối đoàn kết, thân ái trong tập thể sư phạm nhà trường.

     2.2. Xây dựng mối quan hệ thân thiện, nhân ái trong tập thể sư phạm.

     Mối quan hệ giữa lãnh đạo và các thành viên trong tập thể sư phạm được thể hiện qua các mối quan hệ: Người với người; Giữa người quản lý với người được quản lý; Giữa người giao nhiệm vụ với người thực hiện nhiệm vụ; Giữa cấp trên với cấp dưới.

     Xây dựng mối quan hệ hợp tác tương thân, tương ái, khoan dung để tạo nên bầu không khí lành mạnh ấm cúng trong tập thể, thắm đượm tình đồng chí, đồng nghiệp, anh em, bè bạn và như vậy nhà trường sẽ thành tổ ấm gia đình thứ hai, nơi mọi người có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, thành công, hạn chế của nhau.

     Mỗi tập thể sư phạm đoàn kết thống nhất trở thành một hệ toàn vẹn luôn tương tác lẫn nhau. Nhờ đó mà năng lượng liên kết nội bộ đủ lớn hơn năng lượng ly tâm và trội hơn năng lượng phá huỷ từ ngoài vào hệ.

     Các nhà quản lý giáo dục có được cách phân tích thích hợp, toàn vẹn đối với hệ quản lý mà họ chỉ huy, từ đó giúp họ lựa chọn được các phương pháp, cách thức hữu hiệu đưa đơn vị nhanh chóng đạt đến mục tiêu mà họ mong muốn.

     Đúng như lời Bác đã dạy:

“ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

     Thành công, thành công, đại thành công”.

     Có đoàn kết ắt sẽ có thành công, đoàn kết là sức mạnh là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng đoàn kết của Người đã hình thành trên cơ sở lý luận và thực tiễn, xuất phát từ truyền thống văn hóa và lòng nhân ái của con người Việt Nam.

     Trong nhà trường sự đoàn kết nhất trí của tập thể sư phạm sẽ tạo nên sức mạnh và là điều kiện tối ưu cho các hoạt động của nhà trường. Đoàn kết trong tập thể sư phạm có tác dụng nâng cao hiệu qủa lao động sư phạm và chính sự đoàn kết đó là một phương tiện giáo dục học sinh.Vì vậy người hiệu trưởng phải xây dựng sự đoàn kết nội bộ nhất trí cao về quan điểm, đường lối và có trách nhiệm vơi công việc.

     Xây dựng sự đoàn kết trong tập thể cần phải đảm bảo quy chế quản lý phù hợp, thống nhất ý chí hành động hướng về mục tiêu. Phối hợp hỗ trợ nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Đặc biệt người cán bộ quản lý phải không ngừng hoàn thiện mình để trở thành thủ lĩnh của từng tổ chức xã hội trong nhà trường. Xây dựng tốt các mối quan hệ thân ái trong tập thể, khoan dung, độ lượng, tương thân tương ái, thương yêu tin cậy lẫn nhau… tạo bầu không khí ấm áp với tình anh em, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp. Để tập thể trở thành tổ ấm như gia đình của mình. Có như vậy tập thể sư phạm mới có thể vững mạnh toàn diện.

     Bên cạnh đó, hình thành những truyền thống tốt đẹp trong ý nghĩ, hành động và việc làm của đội ngũ CB.GV.NV như:

     Truyền thống tôn sư trọng đạo, đạo lý làm thầy: nghĩa là phải tôn trọng những lớp người đi trước, những người đã nhiệt tình gắn bó giúp đỡ các thế hệ sau vững bước trưởng thành. Là CB.GV.NV công tác trong môi trường sư phạm, bản thân phải trau dồi tri thức, đạo đức, lối sống, tác phong chuẩn mực; tôn trọng, đối sử công bằng với trẻ, thật sự là tấm gương sáng của trẻ.

     Truyền thống cô dạy tốt- trò chăm ngoan: Ngay từ đầu năm học nhà trường đã phát động thi đua, 100% các lớp đăng ký danh hiệu lớp tốt, CB.GV.NV đăng ký các danh hiệu thi đua cá nhân. Đây chính là mục tiêu để giáo viên và học sinh nỗ lực phấn đấu để đạt được mục đích của mình.

     Truyền thống lao động có kỷ cương, nề nếp, sáng tạo: thực hiện tốt nội quy, quy chế nhà trường đề ra, nói đi đôi với làm, làm việc đến nơi đến chốn, không ỷ lại cho người khác. Trong công việc luôn có sự sáng tạo, đổi mới, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, cùng nhau vượt khó vươn lên.

     Truyền thống đoàn kết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau: Coi đồng nghiệp như chị em một nhà, luôn quan tâm, động viên, chia sẻ, giúp đỡ khi cần.

     Từ những truyền thống tốt đẹp trên làm cho mỗi thành viên trong trường thêm tự hào, tích cực làm việc tốt hơn, góp phần giữ gìn và phát huy truyền  thống tốt đẹp của trường mình. Các truyền thống đó thường xuyên được củng cố, duy trì và phát triển các hoạt động thi đua, các hội giảng, hội thi. Qua việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như: ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; 20/10; 8/3…

     3. Bồi dưỡng và quan tâm đội ngũ giáo viên về mọi mặt.

     Trong mỗi nhà trường, việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là rất quan trọng và cần thiết, là việc làm thường xuyên và liên tục. Vì đội ngũ này chính là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục của một nhà trường. Đặc biệt với trường mầm non việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cần phải quan tâm chú ý hơn, vì đây là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Hình ảnh của cô giáo mầm non luôn ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Học sinh tựa những hạt giống, tự nó nẩy mầm, nhưng tốt hay xấu còn phụ thuộc vào sự chăm sóc và dạy bảo của cô giáo vì vậy cô giáo dạy thế nào sẽ tạo ra sản phẩm thế ấy.

     Một tập thể sư phạm vững mạnh đoàn kết, là một tập thể mạnh về tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết thống nhất về ý chí. Muốn có được tập thể sư phạm vững mạnh đoàn kết, người hiệu trưởng phải có kế hoạch, biện pháp cụ thể trong việc xây dựng tập thể nhà trường, mỗi cán bộ giáo viên không ngừng phấn đấu học tập và rèn luyện để giữ được phẩm chất của người giáo viên, cụ thể:

     Bồi dưỡng về đạo đức lối sống, để giáo viên có cuộc sống lành mạnh, trong sáng tươi vui là tấm gương sáng, là thần tượng trong mắt học sinh.

     Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ: là việc làm cần  thiết và thường xuyên đối với mỗi cán bộ giáo viên, nếu không sẽ bị mai một về kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ ảnh hưởng đến việc chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục học sinh.

     Bồi dưỡng lòng nhân ái, truyền thống tôn sư trọng đạo thông qua các hoạt động ngoại khóa.Tổ chức các ngày lễ lớn như ngày 20/11; 22/12; 8/3…qua đó khơi dạy lòng yêu nghề, mến trẻ của các cô giáo. Mỗi cán bộ giáo viên phải tự học, tự kiểm tự tra đánh giá, tự tìm tòi, sáng tạo, phát huy tính tự giác, luôn yêu thương học sinh gắn với nghề nghiệp.

     Với tinh thần tương thân thương ái “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, nhà trường nhiều năm qua đã thực hiện tốt công tác từ thiện nhân đạo, đặc biệt quan tâm đến cuộc sống đời thường của mỗi càn bộ giáo viên, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và họ luôn coi tập thể của mình như chị em một nhà, luôn giúp đỡ nhau.

     Bên cạnh đó phải thực hiện tốt và đảm bảo chế độ chính sách của Đảng, nhà nước, địa phương đối với người lao động, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của  mỗi CBGV tạo điều kiện thuận lợi cho CBGV trong lao động sư phạm.

     Việc quan tâm đến gia đình của mỗi thành viên trong trường mình quản lý cũng là liều “thuốc bổ” tăng sức mạnh cho mỗi các nhân đóng góp công sức xây dựng nhà trường. Hiệu trưởng phải biết quan tâm chia sẻ niềm vui nỗi buồn với các thành viên của mình quản lý, vui với niềm vui của họ, buồn với nỗi buồn của họ giúp họ vượt lên chính mình.

     * Kết quả:

Đội ngũ CB.GV.NV có tâm lý thoải mái, biết tôn trọng và giúp đỡ nhau lao động sáng tạo, làm việc một cách thoải mái.

Tạo được bầu không khí gia đình, mọi người sống cởi mở, chan hòa, đối xử với nhau thân thiện.

Không xảy ra cãi vã, đố kỵ, không có hiện tượng CB.GV.NV bất mãn xin chuyển công tác.

Những người mới đến mau chóng hòa nhập được vào tập thể, cảm thấy hài lòng khi được làm việc trong tập thể nhà trường.

     4. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện thông qua hoạt động tập thể và các tổ chức trong nhà trường.

     4.1. Xây dựng các hoạt động tập thể trong nhà trường để nắm bắt tâm lí của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên.

     Ngoài công việc giúp nhau trong chuyên môn nghiệp vụ thì những hoạt động văn thể, sinh hoạt tập thể có tác động không nhỏ đến công tác giáo dục. Thực tế qua nhiều năm công tác tôi nhận thức được rằng việc sinh hoạt tập thể làm cho tình đồng chí, đồng nghiệp xích lại gần nhau hơn, gắn bó với nhau hơn. Chính lúc này mà mỗi thành viên thường bộc lộ suy nghĩ của mình, lúc đó người quản lý mới phát hiện ra, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh của mỗi thành viên để có giải pháp tác động thích hợp nhằm khơi dậy lòng nhiệt tình của mỗi thành viên trong nhà trường. Chính các hoạt động này là một trong những lí do đã giúp tôi thành công trong việc xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tích cực, tạo được khối đoàn kết của nhà trường như hiện nay.

     4.2. Quan tâm, chia sẻ cuộc sống của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

Điều kiện sống của mỗi gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên  quyết định rất lớn đến sự yên tâm và lòng nhiệt tình trong công tác của họ. Vì chuyện đời thường là muôn hình muôn vẻ, cuộc sống lắm điều phức tạp thì người quản lý phải thấu hiểu hoàn cảnh, cuộc sống của từng thành viên mà có những giải pháp cụ thể nhằm tác động vào tâm lý của họ, kịp thời động viên, an ủi họ ở mọi nơi, mọi lúc khi tâm lí của họ thấy không thoải mái hoặc lúc họ gặp khó khăn. Việc đưa ra các giải pháp kịp thời giúp các thành viên tự tin, nhanh chóng bắt nhịp với tập thể để cùng cộng tác hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     Đặc biệt với giáo viên mầm non thời gian công tác ở trường rất nhiều, hay phải đi sớm về muộn, có những khi phụ huynh không kịp về đón con thì cô giáo lại phải ở lại trông bé chờ bố mẹ bé đến đón, điều đó rất ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Bởi vậy, để giáo viên yên tâm công tác và đón nhận được sự chia sẻ của gia đình là điều hết sức cần thiết. Hiệu trưởng cần phải định hướng cho tổ chức Công đoàn nhà trường thường xuyên tạo điều kiện để chồng con CB.GV.NV trong trường có các buổi giao lưu gặp gỡ, chia sẻ nhân dịp 20/11, 8/3…để mọi thành viên thấu hiểu, cảm thông. Đây là động lực thúc đẩy đội ngũ CB.GV.NV hoàn thành tôt nhiệm vụ và có được tâm lý tốt.

     4.3. Xây dựng tốt các mối quan hệ giữa các tổ chức trong nhà trường.

     Các tổ chức trong nhà trường là một khối đoàn kết thống nhất gồm: chi bộ Đảng, Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cha mẹ học sinh, những tổ chức này quyết định sự thành công của nhà trường. Vì vậy người quản lý phải xem mối quan hệ giữa các tổ chức này là mối quan hệ đồng tâm vì bản thân người Hiệu trưởng hay phó Hiệu trưởng cũng là một đoàn viên công đoàn, cũng là một Đảng viên. Vì thế người quản lý phải biết giao công việc cho các tổ chức để bớt gánh nặng về công việc mà còn phát huy tác dụng của mỗi tổ chức thì chắc chắn rằng các phong trào hoạt động của nhà trường sẽ mạnh, mối liên kết hữu cơ bền vững đó là cơ sở để liên kết các thành tố xây dựng đoàn kết nội bộ để thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường.

     * Kết quả:  Nhà trường đã xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ giữa các tổ chức trong nhà trường, luôn có sự chỉ đạo xuyên suốt từ trên xuống, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt các thành viên trong trường luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức, tạo được môi trường làm việc thật sự thân thiện, cởi mở, tích cực. Công đoàn nhà trường đã thật sự trở thành mái ấm của các thành viên trong trường, hàng năm BGH đã phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức tốt các buổi giao lưu, gặp mặt gặp gỡ  thăm hỏi gia đình CB.GV.NV, tạo được mối quan hệ đoàn kết gắn bó.

     5. Đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong nhà trường.

     Để các hoạt động trong trường diễn ra thường xuyên và hiệu quả thì một trong những nhiệm vụ quan trọng then chốt là các buổi sinh hoạt chuyên môn. Qua các giờ sinh hoạt chuyên môn, chị em sẽ có nhiều thời gian bàn bạc trao đổi, rút kinh nghiệm những mặt còn tồn tại hạn chế, phát huy những ưu điểm mà đồng nghiệp đã đạt được để từ đó có các ý tưởng biện pháp hay cho thời gian tiếp theo. Trước kia các hình thức sinh hoạt chuyên môn phổ biến trong trường tôi là các buổi sinh hoạt ấn định sẵn vào chiều thứ  2, 4, 5, 6 trong tháng.

     Nội dung sinh hoạt thường là nghe báo cáo của đồng chí Hiệu phó chuyên môn, những ưu điểm và tồn tại cần khắc phục, nghe ý kiến của các đồng chí TTCM và các đồng chí giáo viên trong khối trao đổi phương pháp giảng dạy, hình thức tổ chức các tiết học khó hoặc học hát các bài hát mới...tìm các biện pháp giáo dục các trẻ cá biệt. Đây là những nội dung rất cần trong sinh hoạt chuyên môn để chị em học hỏi lẫn nhau. Tuy nhiên nếu sử dụng mãi một hình thức sinh hoạt chuyên môn như vậy cho cả một năm học thì rất nhàm chán kết quả thu được không cao. Chính vì vậy, tôi đã trao đổi với 2 đồng chí Phó hiệu trưởng và các đồng chí TTCM các khối, TT tổ nuôi mạnh dạn thay đổi hình thức sinh hoạt chuyên môn trong trường. Bên cạnh những buổi sinh hoạt chuyên môn thường kỳ trên trường chúng tôi đã lồng ghép những buổi sinh hoạt chuyên môn tại nhà các đồng chí CB.GV.NV để chị em ngoài trao đổi công việc chuyên môn còn có điều kiện tìm hiểu, thấu hiểu hoàn cảnh của nhau từ đó có những hành động thiết thực giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

     Bên cạnh đó, mỗi học kỳ tôi xây dựng một buổi sinh hoạt chuyên môn ở một vài địa điểm du lịch như: Mai Châu – Hòa Bình, Khoang Xanh nhằm thay đổi không khí, giúp chị em giáo viên bớt căng thẳng khi phải ngồi sinh hoạt trong một phòng họp khép kín. Kế hoạch này được các đồng chí CB.GV.NV trong trường nhiệt tình ủng hộ; những buổi sinh hoạt đó đã tạo được không khí đầm ấm, đoàn kết, thân thiện, cởi mở, chia sẻ.

     * Kết quả: Qua các buổi sinh hoạt chuyên môn ngoài nhà trường tôi nhận thấy sự thay đổi trong suy nghĩ của từng CB.GV.NV trong trường.

- Các cô rất phấn khởi, cởi mở, trân thành, quan tâm chia sẻ với nhau nhiều hơn; mạnh dạn khi trình bầy ý kiến, ý tưởng của mình trước đồng nghiệp.

 - Chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn cũng được nâng lên rõ rệt, thể hiện qua các giờ dạy, dự giờ thăm lớp của BGH và các buổi kiến tập…

     6. Coi trọng công tác thi đua khen thưởng và các biện pháp kích thích đối với người lao động.

     Làm tốt công tác này sẽ có tác dụng khuyến khích động viên cán bộ, GV-CNV và học sinh trong toàn trường. Đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt, phục vụ tốt là động lực cho việc xây dựng tập thể vững mạnh.

     Kích thích là một vấn đề quan trọng của tổ chức lao động. Người lãnh đạo  tạo ra sự kích thích đối với người lao động là biến một việc từ chỗ “phải làm” tới chỗ “Muốn làm”. Lao động trí óc của các giáo viên cũng rất cần được kích thích (khuyến khích).

     Bầu không khí tâm lý trong lao động là do những mối quan hệ giữa con người với nhau trong một nhóm hay một tập thể lao động, phản ánh tâm trạng chủ yếu của tập thể và mỗi thành viên trong lao động phối hợp. Trong tâm trạng tốt người ta làm việc thoải mái, có chất lượng, có sự tin cậy, thông cảm với nhau, hợp tác và tương trợ nhau.

     Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm tra nội bộ, thì việc thi đua khen thưởng mới hiệu quả thiết thực, vì thi đua khen thưởng là động lực thúc đẩy mọi hoạt động của nhà trường đi lên. Chính vì lẽ đó mà nhà trường luôn coi trọng công tác thi đua là một trong những nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Phát động thi đua phải khách quan, công bằng, dân chủ, phải cân nhắc kỹ càng, dựa vào tập thể. (Khi xét thi đua phải có đầy đủ các thành phần trong ban thi đua theo điều lệ trường mầm non). Có làm tốt công tác thi đua mới thúc đẩy được phong trào thi đua “Hai tốt” của nhà trường đi lên. Đó chính là động lực cho việc xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh toàn diện.

      Khen thưởng phải công khai và có ý nghĩa giáo dục trong tập thể. Mức độ khen thưởng phải tương xứng với thành tích mà họ đạt được. Khen thưởng phải kịp thời, không nên chờ đợi nhân một