TIN TỨC KHÁC

Trường Mầm non Thịnh Liệt chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 15/06/2020 | 15:09  | View count: 244

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy, trong thời gian qua Chi bộ trường Mầm non Thịnh Liệt đã làm tốt công tác tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động giáo dục, chương trình văn nghệ chào mừng 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ chí Minh, chào mừng Đại hội đại biểu các cấp nói chung và Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai

     Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị (khóaXII); Kế hoạch số 152-KH/QU ngày 25/7/2019 của Quận ủy Hoàng Mai về tổ chức Đại hội chi, đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2020-2025.  

     Mục đích tuyên truyền sâu rộng để cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những quan điểm chủ trương, định hướng lớn nêu tại các dự thảo văn kiện trình Đại hội đảng bộ các cấp.

     Qua đó, Chi bộ trường Mầm non Thịnh liệt tiếp tục củng cố khối đoàn kết trong nhà trường; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới tích cực nâng cao phương pháp giảng dạy nhằm xây dựng nhà trường thành một môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, có bản sắc riêng tạo sự tin tưởng của phụ huynh học sinh và cộng đồng dân cư; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/6 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường; xây dựng chương trình hành động về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

     Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thịnh Liệt lần thứ XXXIII với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ - Phát triển” có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXII Đảng bộ Phường, quyết định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Phường Thịnh liệt nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phường khoá XXIII, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự kiến Đại hội sẽ diễn ra trong 02 ngày 15 và 16/6/2020.

     Trong nhiệm kỳ vừa qua, kế thừa và phát huy sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ phường, dưới sự lãnh đạo của Quận ủy Hoàng Mai, sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Phường. Phường Thịnh Liệt đã có những bước phát triển khởi sắc đi lên: Mạnh về kinh tế, ổn định chính trị và an ninh quốc phòng, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao: Hệ thống điện, đường, trường, trạm, các công trình phúc lợi của địa phương phục vụ đời sống dân sinh ngày càng khang trang, phát triển, đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân trong thời kỳ đổi mới.

     Tình hình chính trị trên địa bàn Phường ổn định. Kinh tế tiếp tục duy trì phát triển. Công tác xây dựng, quản lý đô thị, quản lý đất đai được tập trung chỉ đạo quyết liệt đã khắc phục được nhiều vấn đề tồn tại, dần đi vào nề nếp; văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị được giữ vững, quốc phòng được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, bài bản và có chất lượng. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền và cả hệ thống chính trị được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoàn thành thắng lợi nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng Đại hội đề ra.

     Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã khẳng định quyết tâm cao của Đảng bộ và Nhân dân Thịnh Liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ Phường. Đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, phát huy dân chủ, nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan để có giải pháp khắc phục kịp thời. Đây chính là yếu tố, điều kiện quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo tiền đề thuận lợi cho những năm tiếp theo xây dựng phường  Thịnh Liệt phát triển, văn minh, hiện đại.

     Phát huy những thành tựu và bài học kinh nghiệm đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2015-2020, cán bộ, đảng viên, nhân dân phường Thịnh Liệt đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội XXIII của Đảng bộ phường. Với niềm tin Đảng bộ Phường sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội XXIII đề ra; xây dựng phường Thịnh Liệt phát triển bền vững, văn minh và hiện đại.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá th