TIN TỨC KHÁC

Trường Mầm non Vĩnh Hưng tập huấn hè về nội dung trình bày thể thức văn bản cho giáo viên, nhân viên trong trường
Ngày đăng 14/08/2020 | 15:49  | View count: 72

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trong công tác soạn bài, trình bày văn bản ứng dụng trong giảng dạy, sáng ngày 07/8/2020, trường Mầm non Vĩnh Hưng đã tổ chức buổi tấp huấn nội dung trình bày thể thức văn bản

     Tại buổi tập huấn, Nhà trường đã triển khai một số nội dung về hình thức trình bày văn bản theo đúng thể thức văn bản, cách chọn khổ giấy, phông chữ, cách giãn đoạn, giãn dòng, cách lùi đầu dòng, cách đánh số trang văn bản, cách vào cổng thông tin điện tử của Quận để nắm bắt tình hình y tế, giáo dục, kinh tế, chính trị của Quận và chọn lọc những thông tin hữu ích cho bản thân.

     Thông qua hình thức hoạt động nhóm, trao đổi và thảo luận, đội ngũ giáo viên, nhân viên trong trường đã nắm vững kiến thức trình bày văn bản, hoàn thành được bài tập nhóm trên lớp và tiếp tục thực hiện bài viết được giao về nhà. Ngoài ra, giáo viên nhân viên trường Mầm non Vĩnh Hưng đã tích cực tìm hiểu và nắm vững các thông tin về kinh tế, chính trị trên cổng thông tin điện tử. Qua đó khuyến khích giáo viên tích cực vận dụng những kiến thức đã học để hoàn thành tốt các văn bản ứng dụng trong soạn bài, giảng dạy và đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục, dạy học của nhà trường. Mỗi buổi tập huấn còn có tác dụng tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu, phát triển bản thân của giáo viên.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận