TIN TỨC KHÁC

Trường Mầm non Trần Phú bồi dưỡng chuyên môn phương pháp giáo dục Steam
Ngày đăng 04/05/2021 | 10:48  | View count: 93

Bồi dưỡng giáo viên trong trường mầm non là công việc mang tính chiến lược, là việc làm thường xuyên, liên tục và lâu dài để xây dựng đội ngũ giáo viên có chất lượng cao về chuyên môn, nghiệp vụ. Mặt khác, công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mang tính cấp bách bởi nhà trường phải thực hiện ngay những yêu cầu của năm học, những chỉ đạo của ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục như đổi mới chương trình, phương pháp dạy học

     Khi tham gia bồi dưỡng một cách thường xuyên, bài bản sẽ góp phần nâng cao ý thức, tính sáng tạo trong phương pháp dạy, những kỹ năng và thói quen tự học của giáo viên. Qua bồi dưỡng giúp cho giáo viên đánh giá được khả năng hoàn thành công việc và sự tiến bộ trong công tác của bản thân.

     Sinh hoạt tổ chuyên môn là một loại hình hoạt động cơ bản của nhà trường, nhằm tổ chức việc học tập, nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên tại nhà trường thông qua nghiên cứu cải tiến việc học của trẻ trong các hoạt động và bài học hằng ngày. Đây là một hoạt động bồi dưỡng tại trường, do chính giáo viên là người thực hiện bồi dưỡng, gắn lý thuyết với thực hành, nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn của nhà trường.

     Với mong muốn nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo giáo dục bắt kịp với thời đại, mục tiêu đào tạo những con người mới của thế kỉ 21 từ bước nền tảng đầu tiên là giáo dục mầm non, BGH trường Mầm non Trần Phú luôn tìm tỏi, học hỏi và nhanh chóng đưa các phương pháp mới vào chương trình giáo dục trong nhà trường. 

     Giáo dục STEAM là một cách tiếp cận liên ngành trong quá trình học, trong đó các khái niệm học thuật mang tính nguyên tắc được lồng ghép với các bài học trong thế giới thực. Ở đó, học sinh áp dụng các kiến thức trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học (và nghệ thuật) vào các bối cảnh cụ thể, vào thực tiễn. Đối với trường mầm non và áp dụng phương pháp STEAM cho trẻ mầm non đó chính là áp dụng những hiểu biết, những kiến thức trong các lĩnh vực ngôn ngữ, nhận thức, thẩm mỹ, thể chất và tình cảm kỹ năng xã hội vào những "dự án" những "chủ đề" mà trẻ thực hiện một cách hào hứng, sáng tạo, có tính ứng dụng cao và đặc biệt phù hợp với nhu cầu "học mà chơi" của trẻ. Trong giáo dục STEAM, trẻ thật sự trở thành trung tâm của các hoạt động, trẻ được tìm hiểu, học tập, thực hiện và phát huy theo nhu cầu và năng lục của mình. Giáo viên chỉ đóng vai trò là người định hướng và hỗ trợ khi trẻ thực sự cần thiết. STEAM cũng xóa bỏ ranh giới của những lĩnh vực, những hoạt động riêng lẻ một cách tự nhiên, giúp trẻ tiếp thu và phát triển đồng đều qua quá trình sáng tạo "chơi mà học".

     Sau khi BGH cùng các giáo viên cốt cán trong nhà trường tham gia lớp tập huấn về phương pháp giáo dục Steam do Quận tổ chức, BGH nhà trường đã triển khai bồi dưỡng cho tất cả giáo viên trong trường vào các buổi sinh hoạt chuyên môn. Giáo viên tích cực học tập lí thuyết và thực hành các nội dung được thảo luận và góp ý trong buổi sinh hoạt chuyên môn.

     Buổi sinh hoạt chuyên môn kết thúc, chúng tôi thu nạp được nhiều kiến thức quý giá về STEAM, tất cả giáo viên đã hiểu hơn về phương pháp này, hiểu về cách thức ứng dụng STEAM vào thực tiễn để nâng cao chất lượng các hoạt động tổ chức cho trẻ hàng ngày.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận