TIN TỨC KHÁC

Ứng dụng CNTT vào công tác viết sáng kiến kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên tại trường Mầm non Thịnh Liệt
Ngày đăng 05/05/2021 | 17:15  | View count: 290

Thực hiện Công văn số 02/SGDĐT-GDTX ngày 04/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020-2021. Căn cứ Công văn số 12/PGD&ĐT ngày 11/01/2021 của phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai về việc hướng dẫn công tác NCKH và SKKN năm học 2020-2021. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của nghành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai, trường Mầm non Thịnh Liệt, ngày 26/4/2021, Ban giám hiệu trường Mầm non Thịnh Liệt tổng kết công tác viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020-2021

     Để hưởng ứng phong trào viết SKKN theo hình thức đổi mới, các giáo viên, nhân viên trường mầm non Thịnh Liệt đã ứng dụng CNTT vào công tác viết SKKN. Rất nhiều đề tài phong phú, thực tế, gắn với công việc của bản thân, phù hợp với lứa tuổi trẻ mầm non đã được các giáo viên, nhân viên lựa chọn nghiên cứu. 100% các đề tài SKKN được trình bày và trình chiếu trên phần mềm PowerPoint một cách khoa học, thẩm mỹ.

     Với phong thái tự tin, cách  trình bày mạch lạc, khúc triết trước Hội đồng Ban giám khảo và các bạn đồng nghiệp các đồng chí giáo viên, nhân viên đã hoàn thành xuất sắc bài thuyết trình của mình.

     Ban giám hiệu căn cứ kết quả chấm sáng kiến kinh nghiệm của năm học tổ chức triển khai, phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm có tính tích cực, tính hiệu quả, tính sáng tạo phù hợp với thực tế nhà trường để các tổ chuyên môn học tập và phát huy. Cụ thể qua đợt chấm sáng kiến kinh nghiệm nhà trường đã có 69/69 cán bộ giáo viên nhân viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm. Trong đó xếp loại A có 13/69 đạt 19%, loại B có 35/69 đạt 51%, loại C có 21/69 đạt 30%, không xếp loại: Không có.

     Trong đó có rất nhiều SKKN tiêu biểu thể hiện tính mới, tích cực, sáng tạo, tâm huyết, cải tiến nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao công tác chăm sóc giáo dục trẻ của cán bộ giáo viên trường mầm non Thịnh Liệt sau khi nghiên cứu đề tài trong đó có một số SKKN nổi bật sau: đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh - Giáo viên lớp MGL với đề tài “Một số biện pháp xây dựng lớp mầm non hạnh phúc”. SKKN của đồng chí đã đưa ra được những biện pháp để xây dựng lớp học mầm non hạnh và biện pháp được ứng dụng tại trường đạt hiệu quả cao; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Giáo viên lớp MGL với đề tài: “Biện pháp giáo dục lồng ghép kỹ năng tự bảo vệ trẻ trong trường mầm non”. Đồng chí Nghiêm Thị Hoa - Giáo viên lớp MGB với đề tài:“Một số kinh nghiệm áp dụng phương pháp giáo dục STEAM cho trẻ 3-4 tuổi SKKN của đồng chí Nghiêm Thị Hoa đã áp dụng phương pháp giáo dục mới. Sáng kiến đã được phổ biến và ứng dụng tại lớp và nhà trường đạt hiệu quả cao. Các đề tài trên đã được Hội đồng sáng kiến nhà trường đánh giá cao và tổ chức triển khai phổ biến, ứng dụng tới 100% các đồng chí giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Hội đồng chấm SKKN trường Mầm non Thịnh liệt đã nhất trí đề xuất gửi 13 SKKN đạt loại A tiêu biểu tham gia cấp Quận.

     Năm học 2020 - 2021, trường Mầm Thịnh Liệt đã đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác triển khai viết SKKN trong toàn thể CBGVN và bước đầu đã đạt được kết quả rất khả quan. Trong năm học tới CBGVNV nhà trường sẽ tiếp tục ứng dụng CNTT vào công tác viết SKKN hứa hẹn sẽ có nhiều SKKN hay, mới và đạt hiệu quả cao để áp dụng vào công tác CSNDGGD trẻ.

Hội đồng chấm SKKN tổ chức đánh giá xếp loại các SKKN cấp trường

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận