TIN TỨC KHÁC

Cán bộ, giáo viên trường Mầm non Trần Phú hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến ''Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19''
Ngày đăng 21/07/2021 | 11:04  | View count: 36

Thực hiện Công văn số 2244/SGDĐT-VP ngày 18/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến ''Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19'' tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố và Công văn số 1633/UBND-TP về việc phát động, triển khai cuộc thi trực tuyến ''Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19'' trên địa bàn quận Hoàng Mai.

     Để việc triển khai cuộc thi được kịp thời, đảm bảo chất lượng cuộc thi và bảo đảm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Ban giám hiệu và Công đoàn trường Mầm non Trần Phú đã lựa chọn hình thức truyền thông phù hợp bằng công nghệ thông tin, phát động và triển khai thực hiện các công văn hướng dẫn tới 100% các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia dự thi.

 Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến tại địa chỉ website https://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn.

     Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” là hoạt động nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19, quy định về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với hành vi, vi phạm pháp luật liên quan đến dịch Covid-19; Các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh, thông điệp “5K” của Bộ Y tế giúp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19. Tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19, tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong phòng, chống, dịch Covid-19.

     100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã nghiêm túc tìm hiểu thông tin, tích cực hưởng ứng, tham gia và hoàn thành cuộc thi với kết quả cao. Với tinh thần nghiêm túc, và tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi của toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Trường Mầm non Trần Phú đã tổ chức thành công cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch covid-19” theo kế hoạch đề ra và góp phần trong thành công chung của ngành giáo dục quận Hoàng Mai.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận