TIN TỨC KHÁC

Trường Mầm non Mai Động tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng chống dịch covid-19"
Ngày đăng 29/07/2021 | 08:59  | View count: 62

Thực hiện Công văn số 2244/SGDĐT-VP ngày 18/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến ''Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19'' tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố và Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 15/4/2021 về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến ''Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19'' trên địa bàn quận Hoàng Mai.

     Xác định đây là cuộc thi quan trọng nhằm phổ biến sâu rộng, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và nâng cao nhận thức, ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Để việc triển khai cuộc thi đúng tiến độ đồng thời có hiệu quả, Ban giám hiệu và Công đoàn trường Mầm non Mai Động đã phát động và triển khai thực hiện nghiêm túc các công văn hướng dẫn tới 100% các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia dự thi đồng thời lấy tiêu chí tham dự cuộc thi để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tháng của các cá nhân.

     Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến trên hệ thống website tại địa chỉ: https://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn/. Thời gian bắt đầu từ ngày 20/6/2021 và kết thúc vào 24 giờ ngày 01/8/2021. Cuộc thi nhằm mục đích nâng cao ý thức, trách nhiệm và sự hiểu biết của công dân đối với dịch Covid-19, không lờ là chủ quan trước đại dịch và tuân theo những quy định của Bộ y tế về các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh, thông điệp “5K”. Tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19, tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong phòng, chống, dịch Covid-19. Những trường hợp người dân vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy đinh của pháp luật. 

     100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã nghiêm túc nghiên cứu tìm hiểu thông tin, tích cực hưởng ứng, tham gia và hoàn thành cuộc thi với kết quả cao. Với tinh thần nghiêm túc và khẩn trương, trường Mầm non Mai Động đã hoàn thành tốt cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch covid-19” theo kế hoạch đề ra và góp phần trong thành công chung của ngành giáo dục quận Hoàng Mai cũng như thể hiện trách nhiệm của người công dân Thủ đô./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận