TIN TỨC KHÁC

Chi bộ trường Mầm non Đại Kim tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2022-2025
Ngày đăng 14/05/2022 | 12:24  | View count: 46

Thực hiện Quy định số 982-QĐ/QU ngày 12/4/2022 của Quận ủy Hoàng Mai về công tác quy hoạch cán bộ; Kế hoạch số 88-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai về thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp đối với cấp ủy, các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý. Được sự hướng dẫn của Đảng ủy Phường Đại Kim, chiều ngày 09/5/2022, Chi bộ trường mầm non Đại Kim đã tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy chi bộ, chức danh Bí thư, Phó bí thư giai đoạn 2022-2025.

     Tham dự Hội nghị, có 23/23 Đảng viên trong Chi bộ dưới sự chủ trì của đồng chí Chu Như Thủy - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, vị trí, vai trò của công tác  quy hoạch cán bộ coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, “then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời mỗi cán bộ đảng viên cần xác định công tác qui hoạch cán bộ là cơ sở, tiền đề và là khâu quan trọng trong việc tạo nguồn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Kết quả hội nghị cũng chính là cơ sở để nhà trường thực hiện công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ tại chỗ, quản lý cho trường mầm non Đại Kim.

     Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự qui hoạch cấp ủy, chức danh Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm; các bước thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch đảm bảo đúng theo quy trình, quy định và nguyên tắc của Đảng; nguồn nhân sự được giới thiệu quy hoạch đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, có uy tín và có chiều hướng, triển vọng phát triển, đúng cơ cấu, số lượng và chất lượng. Với sự thống nhất, nhất trí cao Hội nghị đã giới thiệu nhân sự qui hoạch cấp ủy, chức danh Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2022-2025 và hoàn thiện biên bản, danh sách gửi ra Đảng ủy phường phê duyệt.

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chu Như Thủy - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ; đồng thời, đề nghị các đồng chí được bổ sung vào nguồn quy hoạch khẩn trương tiếp cận chức danh quy hoạch, tiếp tục nêu cao phẩm chất chính trị, không ngừng tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; thường xuyên thực hiện trách nhiệm nêu gương; ra sức học tập và trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác để sẵn sàng đảm nhận công tác ở vị trí cao hơn trong thời gian tới./. 

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận