TIN TỨC KHÁC

Trường Mầm non Định Công hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến biển đảo Việt Nam, Hải Phòng vươn ra biển lớn
Ngày đăng 22/06/2022 | 17:36  | View count: 27

Thực hiện Công văn số 807-CV/BTGTU ngày 19/4/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về triển khai Cuộc thi “Biển, đảo Việt Nam, Hải Phòng vươn ra biển lớn”; Công văn số 1222/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 09/5/2022 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tuyên truyền Cuộc thi “Biển, đảo Việt Nam, Hải Phòng vươn ra biển lớn”. Ngày 14/6/2022, trường mầm non Định Công đã phát động cuộc thi trực tuyến “Biển, đảo Việt Nam, Hải Phòng vươn ra biển lớn” trong toàn trường

     Cuộc phát động được 100% tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tham gia hưởng ứng nhiệt tình. Bên cạnh đó, nhà trường còn tuyên truyền nội dung trên Website, các trang mạng của trường, group của các nhóm lớp để cha mẹ học sinh cùng tham gia.

     Tại buổi phát động, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hạnh đã nêu rõ nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc thi tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, đồng thời nhấn mạnh vai trò của mỗi thành viên trong nhà trường trong việc tuyên truyền sâu rộng trong gia đình, nhân dân, địa bàn dân cư về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam, những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam, chiến lược phát triển kinh tế biển được nêu tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

     Cuộc thi tuyên truyền “Biển, đảo Việt Nam, Hải Phòng vươn ra biển lớn” được diễn ra theo hình thức trực tuyến; trong đó, người tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và dự đoán số người trả lời đúng. Với hình thức tham gia đơn giản, dễ dàng, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm nhanh chóng của không chỉ tập thể CBGVNV trong nhà trường mà đông đảo phụ huynh đều nhiệt tình tham gia.

     Đồng chí Đinh Thị Ngọc Lan - Hiệu trưởng trường Mầm non Định Công chia sẻ: “Cuộc thi về “biển, đảo Việt Nam; Hải phòng vươn ra biển lớn” theo hình thức trực tuyến, dễ dàng tiếp cận sẽ là cơ hội để cho chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về biển đảo Việt Nam, có thêm một số hiểu biết về thành phố biển Hải Phòng, càng yêu mảnh đất và con người Việt Nam, cũng như thêm tự hào về biển, đảo Việt Nam”.

Nguồn: trường Mầm non Định Công

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận