TIN TỨC KHÁC

Trường Tiểu học Trần Phú: Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học nội dung “so sánh” trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3

Ngày đăng 22/08/2019 | 03:47 PM  | View count: 416
Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học nội dung “so sánh” trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3

Trường Tiểu học Trần Phú: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động đội và phong trào thiếu nhi tại trường Tiểu học, năm học 2018-2019

Ngày đăng 22/08/2019 | 03:24 PM  | View count: 1419
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động đội và phong trào thiếu nhi tại trường Tiểu học, năm học 2018-2019

Trường Tiểu học Trần Phú: Một số biện pháp dạy học gây hứng thú cho học sinh học các bài toán hình học

Ngày đăng 22/08/2019 | 03:04 PM  | View count: 297
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp dạy học gây hứng thú cho học sinh học các bài toán hình học

Trường Tiểu học Trần Phú: Một số biện pháp gây hứng thú trong dạy học phân môn Đại lý lớp 5

Ngày đăng 22/08/2019 | 02:39 PM  | View count: 1115
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp gây hứng thú trong dạy học phân môn Đại lý lớp 5

Trường Tiểu học Trần Phú: Một số biện pháp giáo dục tích hợp kĩ năng sống trong môn Đạo đức cho học sinh lớp 5

Ngày đăng 22/08/2019 | 11:36 AM  | View count: 1031
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giáo dục tích hợp kĩ năng sống trong môn Đạo đức cho học sinh lớp 5

Trường Tiểu học Trần Phú: Một số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh trong dạy, học môn khoa học lớp 5

Ngày đăng 22/08/2019 | 09:25 AM  | View count: 818
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh trong dạy, học môn khoa học lớp 5

Trường Tiểu học Trần Phú: Một số biện pháp giúp học sinh luyện nói trong giờ học vần lớp 1

Ngày đăng 22/08/2019 | 09:05 AM  | View count: 294
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp học sinh luyện nói trong giờ học vần lớp 1

Trường Tiểu học Trần Phú: Một số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh trong dạy, học phân môn lịch sử lớp 4

Ngày đăng 21/08/2019 | 05:40 PM  | View count: 1161
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh trong dạy, học phân môn lịch sử lớp 4

Trường Tiểu học Trần Phú: Một số biện pháp giảng dạy từ vừng Tiếng Anh hiệu quả cho học sinh ở bậc Tiểu học

Ngày đăng 21/08/2019 | 05:14 PM  | View count: 1643
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giảng dạy từ vừng Tiếng Anh hiệu quả cho học sinh ở bậc Tiểu học

Nhà vệ sinh thân thiện

Ngày đăng 21/08/2019 | 04:46 PM  | View count: 247
Lâu nay, câu chuyện về nhà vệ sinh trường học luôn là mối quan tâm, lo lắng của nhiều trường và phụ huynh học sinh. Để giải quyết vấn đề này, năm học 2019-2020, trường Tiểu học Tân Mai đã tiến...

Trường Mầm non Thăng Long: Một số biện pháp kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường Mầm non

Ngày đăng 21/08/2019 | 11:40 AM  | View count: 356
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường Mầm non

Trường Mầm non Thăng Long: Một số biện pháp tổ chức tốt hoạt động thông qua “học bằng chơi, chơi mà học” cho trẻ nhà trẻ 24-36 tháng

Ngày đăng 21/08/2019 | 11:23 AM  | View count: 3080
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp tổ chức tốt hoạt động thông qua “học bằng chơi, chơi mà học” cho trẻ nhà trẻ 24-36 tháng

Trường Mầm non Thăng Long: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong trường mầm non

Ngày đăng 21/08/2019 | 10:56 AM  | View count: 3066
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong trường mầm non

Trường Mầm non Thăng Long: Một số biện pháp giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi trong trường mầm non

Ngày đăng 21/08/2019 | 09:33 AM  | View count: 9804
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi trong trường mầm non

Trường Mầm non Thăng Long: Một số biện pháp đổi mới hình thức tổ chức hoạt động khám phá khoa học góp phần nâng cao kỹ năng nhận thức cho trẻ 4 - 5 tuổi ở trường mầm non

Ngày đăng 21/08/2019 | 09:21 AM  | View count: 3709
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp đổi mới hình thức tổ chức hoạt động khám phá khoa học góp phần nâng cao kỹ năng nhận thức cho trẻ 4 - 5 tuổi ở trường mầm non