TIN TỨC KHÁC

Trường Tiểu học Lĩnh Nam: Nâng cao hiệu quả dạy luyện đọc lại cho học sinh lớp 4

Ngày đăng 13/09/2019 | 11:06 AM  | View count: 24
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả dạy luyện đọc lại cho học sinh lớp 4

Trường Tiểu học Lĩnh Nam: Giáo dục kỹ năng sống qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh lớp chủ nhiệm

Ngày đăng 13/09/2019 | 10:47 AM  | View count: 21
Sáng kiến kinh nghiệm: Giáo dục kỹ năng sống qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh lớp chủ nhiệm

Trường Tiểu học Lĩnh Nam: Một vài kinh nghiệm vận dụng phương pháp dạy tiếng Anh qua kỹ năng Nói cho học sinh lớp 4

Ngày đăng 13/09/2019 | 10:33 AM  | View count: 26
Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kinh nghiệm vận dụng phương pháp dạy tiếng Anh qua kỹ năng Nói cho học sinh lớp 4

Trường Tiểu học Lĩnh Nam: Một số giải pháp hỗ trợ suy luận giải các bài toán tính tuổi lớp 4-5

Ngày đăng 13/09/2019 | 10:20 AM  | View count: 18
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp hỗ trợ suy luận giải các bài toán tính tuổi lớp 4-5

Trường Tiểu học Lĩnh Nam: Một số phương pháp tạo hứng thú học môn Lịch sử cho học sinh lớp 5

Ngày đăng 13/09/2019 | 10:07 AM  | View count: 19
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số phương pháp tạo hứng thú học môn Lịch sử cho học sinh lớp 5

Trường Tiểu học Lĩnh Nam: Một số kinh nghiệm giảng dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho học sinh lớp 4

Ngày đăng 13/09/2019 | 09:56 AM  | View count: 19
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm giảng dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho học sinh lớp 4

Trường Tiểu học Lĩnh Nam: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy môn Tập đọc lớp 3

Ngày đăng 12/09/2019 | 02:00 PM  | View count: 33
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy môn Tập đọc lớp 3

Trường Tiểu học Lĩnh Nam: Sử dụng phương pháp trò chơi nhằm nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 3

Ngày đăng 12/09/2019 | 01:52 PM  | View count: 34
Sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng phương pháp trò chơi nhằm nâng cao chất lượng dạy- học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 3

Trường Tiểu học Lĩnh Nam: Một số kinh nghiệm để rèn nề nếp học tập cho học sinh lớp 1

Ngày đăng 12/09/2019 | 11:44 AM  | View count: 47
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm để rèn nề nếp học tập cho học sinh lớp 1

Trường Tiểu học Lĩnh Nam: Một số kinh nghiệm cải tiến phương pháp dạy Học vần ở lớp 1 theo hướng tích cực

Ngày đăng 12/09/2019 | 11:13 AM  | View count: 27
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm cải tiến phương pháp dạy Học vần ở lớp 1 theo hướng tích cực

Trường Tiểu học Lĩnh Nam: Hướng dẫn học sinh lớp 4 lập sơ đồ tư duy và sử dụng sơ đồ tư duy trong một số môn học

Ngày đăng 12/09/2019 | 10:49 AM  | View count: 34
Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh lớp 4 lập sơ đồ tư duy và sử dụng sơ đồ tư duy trong một số môn học

Trường Tiểu học Lĩnh Nam: Một số phương pháp tổ chức tốt hoạt động nhóm có hiệu quả trong tiết học Mĩ thuật

Ngày đăng 12/09/2019 | 10:09 AM  | View count: 25
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số phương pháp tổ chức tốt hoạt động nhóm có hiệu quả trong tiết học Mĩ thuật

Trường Tiểu học Lĩnh Nam: Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3

Ngày đăng 12/09/2019 | 08:49 AM  | View count: 29
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3

Trường Tiểu học Lĩnh Nam: Đổi mới phương pháp dạy học môn Đạo đức lớp 2

Ngày đăng 12/09/2019 | 08:26 AM  | View count: 25
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phương pháp dạy học môn Đạo đức lớp 2

Trường Tiểu học Lĩnh Nam: Một số kinh nghiệm áp dụng phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng thực hành phép nhân cho học sinh lớp 3

Ngày đăng 11/09/2019 | 05:30 PM  | View count: 29
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm áp dụng phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng thực hành phép nhân cho học sinh lớp 3

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận