TIN TỨC KHÁC

Trường Mầm non Yên Sở: Một số biện pháp đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm lứa tuổi mẫu giáo nhỡ trong trường mầm non

Ngày đăng 05/09/2019 | 04:46 PM  | View count: 53
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm lứa tuổi mẫu giáo nhỡ trong trường mầm non

Trường Mầm non Yên Sở: Giúp trẻ mẫu giáo lớn làm quen tiếng Anh thông qua các hoạt động trong trường mầm non

Ngày đăng 05/09/2019 | 04:29 PM  | View count: 44
Sáng kiến kinh nghiệm: Giúp trẻ mẫu giáo lớn làm quen tiếng Anh thông qua các hoạt động trong trường mầm non

Trường Mầm non Yên Sở: Một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi trong trường mầm non

Ngày đăng 05/09/2019 | 04:17 PM  | View count: 37
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi trong trường mầm non

Trường Mầm non Yên Sở: Một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo bé 3-4 tuổi nói câu đơn tại trường mầm non

Ngày đăng 05/09/2019 | 04:04 PM  | View count: 24
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo bé 3-4 tuổi nói câu đơn tại trường mầm non

Trường Mầm non Yên Sở: Một số biện pháp tổ chức hoạt động không gian sáng tạo ngoài trời với giấy cho trẻ 4-5 tuổi

Ngày đăng 05/09/2019 | 03:53 PM  | View count: 30
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp tổ chức hoạt động không gian sáng tạo ngoài trời với giấy cho trẻ 4-5 tuổi

Trường Mầm non Yên Sở: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Mầm non

Ngày đăng 05/09/2019 | 10:52 AM  | View count: 39
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Mầm non

Trường Mầm non Yên Sở: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tích cực, chủ động sáng tạo trong các hoạt động

Ngày đăng 05/09/2019 | 10:43 AM  | View count: 41
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tích cực, chủ động sáng tạo trong các hoạt động

Trường Mầm non Yên Sở: Rèn kỹ năng so sánh cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động khám phá

Ngày đăng 05/09/2019 | 08:39 AM  | View count: 46
Sáng kiến kinh nghiệm: Rèn kỹ năng so sánh cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động khám phá

Trường Mầm non Yên Sở: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi ở trường Mầm non

Ngày đăng 05/09/2019 | 08:11 AM  | View count: 38
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi ở trường Mầm non

Trường Mầm non Lĩnh Nam: Một số biện pháp tổ chức tốt hoạt động làm quen với toán cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi

Ngày đăng 04/09/2019 | 04:32 PM  | View count: 50
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp tổ chức tốt hoạt động làm quen với toán cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi

Trường Mầm non Lĩnh Nam: Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo lớn ở trường mầm non

Ngày đăng 04/09/2019 | 04:22 PM  | View count: 45
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo lớn ở trường mầm non

Một số kinh nghiệm phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non Lĩnh Nam thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo

Ngày đăng 04/09/2019 | 04:10 PM  | View count: 48
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non Lĩnh Nam thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo

Trường Mầm non Lĩnh Nam: Sưu tầm và thiết kế một số trò chơi phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3-4 tuổi tại trường mầm non

Ngày đăng 04/09/2019 | 03:52 PM  | View count: 34
Sáng kiến kinh nghiệm: Sưu tầm và thiết kế một số trò chơi phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3-4 tuổi tại trường mầm non

Trường Mầm non Lĩnh Nam: Một số biện pháp xây dựng thực đơn đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ tại trường mầm non

Ngày đăng 04/09/2019 | 03:31 PM  | View count: 32
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp xây dựng thực đơn đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ tại trường mầm non

Một số biện pháp nâng cao nghệ thuật lên lớp hoạt động làm quen văn học cho giáo viên trong trường Mầm non Lĩnh Nam

Ngày đăng 04/09/2019 | 03:22 PM  | View count: 31
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao nghệ thuật lên lớp hoạt động làm quen văn học cho giáo viên trong trường Mầm non Lĩnh Nam

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận