TIN TỨC KHÁC

Trường THCS Tân Định: Vận dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học môn sinh học 8

Ngày đăng 31/08/2019 | 05:03 PM  | View count: 72
Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học môn sinh học 8

Trường THCS Tân Định: Một vài biện pháp đổi mới chăm lo nâng cao đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường học

Ngày đăng 31/08/2019 | 04:54 PM  | View count: 58
Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài biện pháp đổi mới chăm lo nâng cao đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường học

Trường THCS Tân Định: Sử dụng kỹ thuật mảnh ghép trong dạy học Hóa học 8

Ngày đăng 31/08/2019 | 04:47 PM  | View count: 55
Sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng kỹ thuật mảnh ghép trong dạy học Hóa học 8

Trường THCS Tân Định: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Ngày đăng 31/08/2019 | 04:35 PM  | View count: 64
Sáng kiến kinh nghiệm: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Trường THCS Tân Định: Một số đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện, phát triển văn hóa đọc

Ngày đăng 31/08/2019 | 04:28 PM  | View count: 24
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện, phát triển văn hóa đọc

Trường THCS Tân Định: Thí nghiệm tự làm trong tiết học môn Vật Lý

Ngày đăng 31/08/2019 | 04:25 PM  | View count: 26
Sáng kiến kinh nghiệm: Thí nghiệm tự làm trong tiết học môn Vật Lý

Trường THCS Tân Định: Sử dụng kênh hình trong giảng dạy môn Sinh học lớp 7

Ngày đăng 31/08/2019 | 10:33 AM  | View count: 33
Sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng kênh hình trong giảng dạy môn Sinh học lớp 7

Trường THCS Tân Định: Chỉ đạo, bồi dưỡng và khích lệ giáo viên, cán bộ nhân viên phát huy năng lực sở trường trong các hoạt động giáo dục

Ngày đăng 31/08/2019 | 09:37 AM  | View count: 39
Sáng kiến kinh nghiệm: Chỉ đạo, bồi dưỡng và khích lệ giáo viên, cán bộ nhân viên phát huy năng lực sở trường trong các hoạt động giáo dục

Trường Mầm non Trần Phú chuẩn bị chào đón năm học mới

Ngày đăng 31/08/2019 | 09:23 AM  | View count: 31
Trường Mầm non Trần Phú chuẩn bị chào đón năm học mới

Trường Mầm non Bình Minh: Tổ chức hoạt động khám phá khoa học theo hướng trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

Ngày đăng 30/08/2019 | 11:43 AM  | View count: 55
Sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức hoạt động khám phá khoa học theo hướng trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

Trường Mầm non Bình Minh: Một số biện pháp tổ chức tốt các ngày hội, ngày lễ trong trường mầm non

Ngày đăng 30/08/2019 | 11:37 AM  | View count: 50
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp tổ chức tốt các ngày hội, ngày lễ trong trường mầm non

Trường Mầm non Bình Minh: Một số biện pháp hạn chế hao hụt lượng Vitamin trong sơ chế, chế biến món ăn cho trẻ trong trường mầm non

Ngày đăng 30/08/2019 | 11:29 AM  | View count: 55
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp hạn chế hao hụt lượng Vitamin trong sơ chế, chế biến món ăn cho trẻ trong trường mầm non

Trường Mầm non Bình Minh: Quản lý giáo dục phòng ngừa xâm hại cho trẻ em tại trường mầm non

Ngày đăng 30/08/2019 | 11:13 AM  | View count: 56
Sáng kiến kinh nghiệm: Quản lý giáo dục phòng ngừa xâm hại cho trẻ em tại trường mầm non

Trường Mầm non Bình Minh: Tổ chức hoạt động khám phá cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

Ngày đăng 30/08/2019 | 10:57 AM  | View count: 45
Sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức hoạt động khám phá cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

Trường Mầm non Bình Minh: Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi học tốt hoạt động làm quen văn học

Ngày đăng 30/08/2019 | 10:43 AM  | View count: 55
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi học tốt hoạt động làm quen văn học

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận