TIN TỨC KHÁC

Trường Mầm non Tuổi thơ: Kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trong trường mầm non

Ngày đăng 27/08/2019 | 05:50 PM  | View count: 51
Sáng kiến kinh nghiệm: Kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trong trường mầm non

Trường Mầm non Tuổi thơ: Một số biện pháp quản lý đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường mầm non

Ngày đăng 27/08/2019 | 05:40 PM  | View count: 48
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp quản lý đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường mầm non

Trường Mầm non Tuổi thơ: Vận dụng phương pháp Steam vào thiết kế các dự án trải nghiệm sáng tạo cho trẻ mầm non 5-6 tuổi theo chủ đề Thế giới thực vật

Ngày đăng 27/08/2019 | 05:06 PM  | View count: 51
Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng phương pháp Steam vào thiết kế các dự án trải nghiệm sáng tạo cho trẻ mầm non 5-6 tuổi theo chủ đề Thế giới thực vật

Trường Mầm non Tuổi thơ: Một số bài học kỹ năng cho trẻ mầm non hiểu và phòng chống xâm hại trẻ em

Ngày đăng 27/08/2019 | 03:22 PM  | View count: 36
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số bài học kỹ năng cho trẻ mầm non hiểu và phòng chống xâm hại trẻ em

Trường Mầm non Tuổi thơ: Ứng dụng phương pháp Steam trong hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm non

Ngày đăng 27/08/2019 | 01:46 PM  | View count: 51
Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng phương pháp Steam trong hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm non

Trường Mầm non 10-10: Dạy kỹ năng sống cho trẻ 4-5 tuổi

Ngày đăng 26/08/2019 | 04:59 PM  | View count: 49
Sáng kiến kinh nghiệm: Dạy kỹ năng sống cho trẻ 4-5 tuổi

Trường Mầm non 10-10: Một số biện pháp phát triển thể chất cho trẻ 5-6 tuổi thông qua trò chơi dân gian ở trường mầm non

Ngày đăng 26/08/2019 | 04:51 PM  | View count: 42
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp phát triển thể chất cho trẻ 5-6 tuổi thông qua trò chơi dân gian ở trường mầm non

Trường Mầm non 10-10: Lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng vào chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ 3-4 tuổi

Ngày đăng 26/08/2019 | 04:42 PM  | View count: 37
Sáng kiến kinh nghiệm: Lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng vào chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ 3-4 tuổi

Trường Mầm non 10-10: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy trẻ đóng kịch chuyển thể từ tác phẩm văn học

Ngày đăng 26/08/2019 | 03:45 PM  | View count: 32
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy trẻ đóng kịch chuyển thể từ tác phẩm văn học

Trường Mầm non 10-10: Đảm bảo vệ sinh ATTP trong dây chuyền chế biến và cải tiến món ăn cho trẻ mẫu giáo

Ngày đăng 26/08/2019 | 03:35 PM  | View count: 27
Sáng kiến kinh nghiệm: Đảm bảo vệ sinh ATTP trong dây chuyền chế biến và cải tiến món ăn cho trẻ mẫu giáo

Trường Mầm non 10-10: Một số kinh nghiệm trong việc thúc đẩy các phong trào thi đua khen thưởng trong nhà trường

Ngày đăng 26/08/2019 | 03:19 PM  | View count: 28
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm trong việc thúc đẩy các phong trào thi đua khen thưởng trong nhà trường

Trường Mầm non 10-10: Nâng cao chất lượng dạy hoạt động làm quen chữ viết cho trẻ 5-6 tuổi

Ngày đăng 26/08/2019 | 03:08 PM  | View count: 31
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng dạy hoạt động làm quen chữ viết cho trẻ 5-6 tuổi

Trường Mầm non 10-10: Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường mầm non

Ngày đăng 26/08/2019 | 02:48 PM  | View count: 25
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường mầm non

Trường Mầm non 10-10: Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi qua hoạt động kể chuyện sáng tạo

Ngày đăng 26/08/2019 | 02:38 PM  | View count: 31
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi qua hoạt động kể chuyện sáng tạo

Trường Mầm non Thịnh Liệt: Một số kinh nghiệm chế biến món ăn cho trẻ ở trường mầm non

Ngày đăng 24/08/2019 | 04:24 PM  | View count: 69
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm chế biến món ăn cho trẻ ở trường mầm non

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận