TIN TỨC KHÁC

Trường Mầm non Thịnh Liệt: Một số kinh nghiệm chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn phòng tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non

Ngày đăng 24/08/2019 | 04:14 PM  | View count: 66
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn phòng tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non

Trường Mầm non Thịnh Liệt: Một số biện pháp giúp trẻ 3 tuổi học tốt hoạt động tạo hình

Ngày đăng 24/08/2019 | 04:03 PM  | View count: 59
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp trẻ 3 tuổi học tốt hoạt động tạo hình

Trường Mầm non Thịnh Liệt: Chọn và chế biến các loại rau xanh an toàn trong chế biến bữa ăn cho trẻ ở trường mầm non

Ngày đăng 24/08/2019 | 03:55 PM  | View count: 60
Sáng kiến kinh nghiệm: Chọn và chế biến các loại rau xanh an toàn trong chế biến bữa ăn cho trẻ ở trường mầm non

Trường Mầm non Thịnh Liệt: Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

Ngày đăng 24/08/2019 | 03:38 PM  | View count: 80
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

Trường Mầm non Thịnh Liệt: Kinh nghiệm xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tích cực trong trường mầm non

Ngày đăng 24/08/2019 | 03:22 PM  | View count: 70
Sáng kiến kinh nghiệm: Kinh nghiệm xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tích cực trong trường mầm non

Trường Mầm non Thịnh Liệt: Một số kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 24-36 tháng ở trường Mầm non

Ngày đăng 24/08/2019 | 03:02 PM  | View count: 31
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 24-36 tháng ở trường Mầm non

Trường Mầm non Thịnh Liệt: Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi

Ngày đăng 24/08/2019 | 12:04 PM  | View count: 35
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi

Trường Mầm non Thịnh Liệt: Một số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo lớn kỹ năng quan hệ xã hội trong năm học 2018-2019

Ngày đăng 24/08/2019 | 11:11 AM  | View count: 39
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo lớn kỹ năng quan hệ xã hội trong năm học 2018-2019

Trường Mầm non Thịnh Liệt: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho trẻ 4-5 tuổi

Ngày đăng 24/08/2019 | 08:41 AM  | View count: 39
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho trẻ 4-5 tuổi

Trường Mầm non Thịnh Liệt: Một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo bé 3-4 tuổi ở trường mầm non thói quen tốt trong sinh hoạt để giữ gìn sức khỏe

Ngày đăng 24/08/2019 | 08:28 AM  | View count: 39
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo bé 3-4 tuổi ở trường mầm non thói quen tốt trong sinh hoạt để giữ gìn sức khỏe

Trường Mầm non Thịnh Liệt: Một số biện pháp dạy trẻ bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

Ngày đăng 24/08/2019 | 08:16 AM  | View count: 31
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp dạy trẻ bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

Trường THCS Giáp Bát: Một vài kinh nghiệm trong việc tổ chức hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ

Ngày đăng 23/08/2019 | 04:43 PM  | View count: 57
Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kinh nghiệm trong việc tổ chức hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ

Trường THCS Giáp Bát: Kinh nghiệm chỉ đạo công tác Đội với việc giáo dục nhân cách học sinh trong trường THCS

Ngày đăng 23/08/2019 | 04:16 PM  | View count: 59
Sáng kiến kinh nghiệm: Kinh nghiệm chỉ đạo công tác Đội với việc giáo dục nhân cách học sinh trong trường THCS

Trường THCS Giáp Bát: Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập cho chương 1 - các loại hợp chất vô cơ-hóa học 9 theo hướng tiếp cận Pisa

Ngày đăng 23/08/2019 | 03:25 PM  | View count: 80
Sáng kiến kinh nghiệm: Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập cho chương 1 - các loại hợp chất vô cơ-hóa học 9 theo hướng tiếp cận Pisa

Trường THCS Giáp Bát: Một số kinh nghiệm huấn luyện nhằm nâng cao thành tích chạy cự ly ngắn cho học sinh THCS

Ngày đăng 23/08/2019 | 02:28 PM  | View count: 70
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm huấn luyện nhằm nâng cao thành tích chạy cự ly ngắn cho học sinh THCS

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận