TIN TỨC KHÁC

Trường Mầm non Tuổi thơ: Một số biện pháp giúp giáo viên hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp Mầm non lên Tiểu học

Ngày đăng 27/08/2019 | 06:11 PM  | View count: 111
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp giáo viên hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp Mầm non lên Tiểu học

Trường Mầm non Tuổi thơ: Một số biện pháp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ trong trường mầm non

Ngày đăng 27/08/2019 | 06:01 PM  | View count: 112
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ trong trường mầm non

Trường Mầm non Tuổi thơ: Kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trong trường mầm non

Ngày đăng 27/08/2019 | 05:50 PM  | View count: 112
Sáng kiến kinh nghiệm: Kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trong trường mầm non

Trường Mầm non Tuổi thơ: Một số biện pháp quản lý đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường mầm non

Ngày đăng 27/08/2019 | 05:40 PM  | View count: 108
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp quản lý đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường mầm non

Trường Mầm non Tuổi thơ: Vận dụng phương pháp Steam vào thiết kế các dự án trải nghiệm sáng tạo cho trẻ mầm non 5-6 tuổi theo chủ đề Thế giới thực vật

Ngày đăng 27/08/2019 | 05:06 PM  | View count: 107
Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng phương pháp Steam vào thiết kế các dự án trải nghiệm sáng tạo cho trẻ mầm non 5-6 tuổi theo chủ đề Thế giới thực vật

Trường Mầm non Tuổi thơ: Một số bài học kỹ năng cho trẻ mầm non hiểu và phòng chống xâm hại trẻ em

Ngày đăng 27/08/2019 | 03:22 PM  | View count: 80
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số bài học kỹ năng cho trẻ mầm non hiểu và phòng chống xâm hại trẻ em

Trường Mầm non Tuổi thơ: Ứng dụng phương pháp Steam trong hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm non

Ngày đăng 27/08/2019 | 01:46 PM  | View count: 186
Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng phương pháp Steam trong hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm non

Trường Mầm non 10-10: Dạy kỹ năng sống cho trẻ 4-5 tuổi

Ngày đăng 26/08/2019 | 04:59 PM  | View count: 106
Sáng kiến kinh nghiệm: Dạy kỹ năng sống cho trẻ 4-5 tuổi

Trường Mầm non 10-10: Một số biện pháp phát triển thể chất cho trẻ 5-6 tuổi thông qua trò chơi dân gian ở trường mầm non

Ngày đăng 26/08/2019 | 04:51 PM  | View count: 135
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp phát triển thể chất cho trẻ 5-6 tuổi thông qua trò chơi dân gian ở trường mầm non

Trường Mầm non 10-10: Lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng vào chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ 3-4 tuổi

Ngày đăng 26/08/2019 | 04:42 PM  | View count: 92
Sáng kiến kinh nghiệm: Lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng vào chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ 3-4 tuổi

Trường Mầm non 10-10: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy trẻ đóng kịch chuyển thể từ tác phẩm văn học

Ngày đăng 26/08/2019 | 03:45 PM  | View count: 82
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy trẻ đóng kịch chuyển thể từ tác phẩm văn học

Trường Mầm non 10-10: Đảm bảo vệ sinh ATTP trong dây chuyền chế biến và cải tiến món ăn cho trẻ mẫu giáo

Ngày đăng 26/08/2019 | 03:35 PM  | View count: 81
Sáng kiến kinh nghiệm: Đảm bảo vệ sinh ATTP trong dây chuyền chế biến và cải tiến món ăn cho trẻ mẫu giáo

Trường Mầm non 10-10: Một số kinh nghiệm trong việc thúc đẩy các phong trào thi đua khen thưởng trong nhà trường

Ngày đăng 26/08/2019 | 03:19 PM  | View count: 77
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm trong việc thúc đẩy các phong trào thi đua khen thưởng trong nhà trường

Trường Mầm non 10-10: Nâng cao chất lượng dạy hoạt động làm quen chữ viết cho trẻ 5-6 tuổi

Ngày đăng 26/08/2019 | 03:08 PM  | View count: 80
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng dạy hoạt động làm quen chữ viết cho trẻ 5-6 tuổi

Trường Mầm non 10-10: Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường mầm non

Ngày đăng 26/08/2019 | 02:48 PM  | View count: 67
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường mầm non

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận