TIN TỨC KHÁC

Trường Mầm non Yên Sở: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tích cực, chủ động sáng tạo trong các hoạt động

Ngày đăng 05/09/2019 | 10:43 AM  | View count: 230
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tích cực, chủ động sáng tạo trong các hoạt động

Trường Mầm non Yên Sở: Rèn kỹ năng so sánh cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động khám phá

Ngày đăng 05/09/2019 | 08:39 AM  | View count: 502
Sáng kiến kinh nghiệm: Rèn kỹ năng so sánh cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động khám phá

Trường Mầm non Yên Sở: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi ở trường Mầm non

Ngày đăng 05/09/2019 | 08:11 AM  | View count: 618
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi ở trường Mầm non

Trường Mầm non Lĩnh Nam: Một số biện pháp tổ chức tốt hoạt động làm quen với toán cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi

Ngày đăng 04/09/2019 | 04:32 PM  | View count: 517
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp tổ chức tốt hoạt động làm quen với toán cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi

Trường Mầm non Lĩnh Nam: Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo lớn ở trường mầm non

Ngày đăng 04/09/2019 | 04:22 PM  | View count: 258
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo lớn ở trường mầm non

Một số kinh nghiệm phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non Lĩnh Nam thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo

Ngày đăng 04/09/2019 | 04:10 PM  | View count: 9845
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non Lĩnh Nam thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo