TIN TỨC KHÁC

Trường Tiểu học Đại Kim: Một số biện pháp hướng dẫn học sinh học tốt phân môn tập đọc lớp 3

Ngày đăng 03/09/2019 | 10:34 AM  | View count: 243
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp hướng dẫn học sinh học tốt phân môn tập đọc lớp 3

Trường Tiểu học Đại Kim: Một số biện pháp nâng cao chất lượng tiết học Hát lớp 3

Ngày đăng 03/09/2019 | 10:30 AM  | View count: 179
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng tiết học Hát lớp 3

Trường Tiểu học Đại Kim: Một số biện pháp nhằm tích cực hóa hoạt động học trong giảng dạy nội dung phân số ở lớp 4

Ngày đăng 03/09/2019 | 10:24 AM  | View count: 173
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nhằm tích cực hóa hoạt động học trong giảng dạy nội dung phân số ở lớp 4

Trường Tiểu học Đại Kim: Dạy hình hộp chữ nhật, hình lập phương theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 5

Ngày đăng 03/09/2019 | 10:19 AM  | View count: 262
Sáng kiến kinh nghiệm: Dạy hình hộp chữ nhật, hình lập phương theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 5

Trường Tiểu học Đại Kim: Một số biện pháp chỉ đạo hiệu quả các giờ hoạt động tập thể

Ngày đăng 03/09/2019 | 10:14 AM  | View count: 292
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo hiệu quả các giờ hoạt động tập thể ở trường Tiểu học Địa Kim

Trường Tiểu học Đại Kim: Một số biện pháp rèn kỹ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Ngày đăng 03/09/2019 | 10:09 AM  | View count: 182
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kỹ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Trường Tiểu học Đại Kim: Một số kinh nghiệm dạy phân môn luyện từ và câu lớp 2

Ngày đăng 03/09/2019 | 10:02 AM  | View count: 263
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm dạy phân môn luyện từ và câu lớp 2

Trường THCS Tân Định: Xây dựng câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực trong các bài học công nghệ 8

Ngày đăng 31/08/2019 | 05:24 PM  | View count: 523
Sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực trong các bài học công nghệ 8

Trường THCS Tân Định: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Địa lý 7

Ngày đăng 31/08/2019 | 05:14 PM  | View count: 2078
Sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Địa lý 7

Trường THCS Tân Định: Vận dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học môn sinh học 8

Ngày đăng 31/08/2019 | 05:03 PM  | View count: 526
Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học môn sinh học 8

Trường THCS Tân Định: Một vài biện pháp đổi mới chăm lo nâng cao đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường học

Ngày đăng 31/08/2019 | 04:54 PM  | View count: 299
Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài biện pháp đổi mới chăm lo nâng cao đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường học

Trường THCS Tân Định: Sử dụng kỹ thuật mảnh ghép trong dạy học Hóa học 8

Ngày đăng 31/08/2019 | 04:47 PM  | View count: 789
Sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng kỹ thuật mảnh ghép trong dạy học Hóa học 8

Trường THCS Tân Định: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Ngày đăng 31/08/2019 | 04:35 PM  | View count: 1826
Sáng kiến kinh nghiệm: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Trường THCS Tân Định: Một số đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện, phát triển văn hóa đọc

Ngày đăng 31/08/2019 | 04:28 PM  | View count: 164
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện, phát triển văn hóa đọc

Trường THCS Tân Định: Thí nghiệm tự làm trong tiết học môn Vật Lý

Ngày đăng 31/08/2019 | 04:25 PM  | View count: 381
Sáng kiến kinh nghiệm: Thí nghiệm tự làm trong tiết học môn Vật Lý

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận