TIN TỨC KHÁC

Trường THCS Tân Định: Sử dụng kênh hình trong giảng dạy môn Sinh học lớp 7

Ngày đăng 31/08/2019 | 10:33 AM  | View count: 340
Sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng kênh hình trong giảng dạy môn Sinh học lớp 7

Trường THCS Tân Định: Chỉ đạo, bồi dưỡng và khích lệ giáo viên, cán bộ nhân viên phát huy năng lực sở trường trong các hoạt động giáo dục

Ngày đăng 31/08/2019 | 09:37 AM  | View count: 179
Sáng kiến kinh nghiệm: Chỉ đạo, bồi dưỡng và khích lệ giáo viên, cán bộ nhân viên phát huy năng lực sở trường trong các hoạt động giáo dục

Trường Mầm non Trần Phú chuẩn bị chào đón năm học mới

Ngày đăng 31/08/2019 | 09:23 AM  | View count: 183
Trường Mầm non Trần Phú chuẩn bị chào đón năm học mới

Trường Mầm non Bình Minh: Tổ chức hoạt động khám phá khoa học theo hướng trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

Ngày đăng 30/08/2019 | 11:43 AM  | View count: 1454
Sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức hoạt động khám phá khoa học theo hướng trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

Trường Mầm non Bình Minh: Một số biện pháp tổ chức tốt các ngày hội, ngày lễ trong trường mầm non

Ngày đăng 30/08/2019 | 11:37 AM  | View count: 998
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp tổ chức tốt các ngày hội, ngày lễ trong trường mầm non

Trường Mầm non Bình Minh: Một số biện pháp hạn chế hao hụt lượng Vitamin trong sơ chế, chế biến món ăn cho trẻ trong trường mầm non

Ngày đăng 30/08/2019 | 11:29 AM  | View count: 477
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp hạn chế hao hụt lượng Vitamin trong sơ chế, chế biến món ăn cho trẻ trong trường mầm non

Trường Mầm non Bình Minh: Quản lý giáo dục phòng ngừa xâm hại cho trẻ em tại trường mầm non

Ngày đăng 30/08/2019 | 11:13 AM  | View count: 254
Sáng kiến kinh nghiệm: Quản lý giáo dục phòng ngừa xâm hại cho trẻ em tại trường mầm non

Trường Mầm non Bình Minh: Tổ chức hoạt động khám phá cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

Ngày đăng 30/08/2019 | 10:57 AM  | View count: 665
Sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức hoạt động khám phá cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

Trường Mầm non Bình Minh: Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi học tốt hoạt động làm quen văn học

Ngày đăng 30/08/2019 | 10:43 AM  | View count: 1551
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi học tốt hoạt động làm quen văn học

Trường Mầm non Bình Minh: Một số biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động làm quen văn học, trò chơi

Ngày đăng 30/08/2019 | 10:27 AM  | View count: 512
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động làm quen văn học, trò chơi

Trường Mầm non Bình Minh: Giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ 5-6 tuổi

Ngày đăng 30/08/2019 | 10:13 AM  | View count: 599
Sáng kiến kinh nghiệm: Giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ 5-6 tuổi

Trường Mầm non Bình Minh: Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi thông qua hoạt động làm quen văn học

Ngày đăng 30/08/2019 | 08:54 AM  | View count: 1229
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi thông qua hoạt động làm quen văn học

Trường Mầm non Bình Minh: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non

Ngày đăng 29/08/2019 | 05:10 PM  | View count: 3576
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non

Trường THCS Định Công: Một số kinh nghiệm nhằm phát huy năng lực học sinh qua việc áp dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong tiết dạy văn bản

Ngày đăng 29/08/2019 | 12:34 PM  | View count: 1075
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm nhằm phát huy năng lực học sinh qua việc áp dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong tiết dạy văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ

Trường THCS Định Công: Một vài biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức học sinh bằng những việc làm tử tế tại lớp 6G

Ngày đăng 29/08/2019 | 12:18 PM  | View count: 249
Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức học sinh bằng những việc làm tử tế tại lớp 6G

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận