TIN TỨC KHÁC

Trường THCS Định Công: Một số phương pháp sử dụng Bất đẳng thức trong giải toán THCS

Ngày đăng 29/08/2019 | 11:04 AM  | View count: 514
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số phương pháp sử dụng Bất đẳng thức trong giải toán THCS

Trường THCS Định Công: Sử dụng câu chuyện pháp luật trong giảng dạy giáo dục công dân

Ngày đăng 29/08/2019 | 10:54 AM  | View count: 554
Sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng câu chuyện pháp luật trong giảng dạy giáo dục công dân

Trường THCS Định Công: Một số giải pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong tập luyện chạy bền

Ngày đăng 29/08/2019 | 10:46 AM  | View count: 1401
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong tập luyện chạy bền

Trường THCS Định Công: Ứng dụng phần mềm Proshow Producer và Format Factory để xây dựng các đoạn video clip trong dạy học Địa lý lớp 8

Ngày đăng 29/08/2019 | 10:33 AM  | View count: 332
Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng phần mềm Proshow Producer và Format Factory để xây dựng các đoạn video clip trong dạy học Địa lý lớp 8

Trường THCS Định Công: Ứng dụng kĩ thuật dạy học hiện đại trong giảng dạy môn Hóa học 9: Cacbon

Ngày đăng 29/08/2019 | 10:16 AM  | View count: 652
Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng kĩ thuật dạy học hiện đại trong giảng dạy môn Hóa học 9: Cacbon

Trường THCS Định Công: Sử dụng kiến thức liên môn trong dạy học Sinh học 9 bài “Ô nhiễm môi trường”

Ngày đăng 29/08/2019 | 10:05 AM  | View count: 519
Sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng kiến thức liên môn trong dạy học Sinh học 9 bài “Ô nhiễm môi trường”

Trường THCS Định Công: Một vài giải pháp phát huy khả năng sáng tạo của học sinh trong chứng minh hình học 9

Ngày đăng 29/08/2019 | 09:52 AM  | View count: 430
Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài giải pháp phát huy khả năng sáng tạo của học sinh trong chứng minh hình học 9

Trường THCS Định Công: Một số hình thức tổ chức tiết “Sinh hoạt tự quản” có lồng ghép giáo dục kĩ năng sống góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh THCS

Ngày đăng 29/08/2019 | 09:23 AM  | View count: 311
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số hình thức tổ chức tiết “Sinh hoạt tự quản” có lồng ghép giáo dục kĩ năng sống góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh THCS

Trường THCS Định Công: Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức ở trường THCS

Ngày đăng 29/08/2019 | 09:16 AM  | View count: 209
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức ở trường THCS

Ngày hội Back to Shool của học sinh trường Mầm non Thăng Long

Ngày đăng 29/08/2019 | 08:36 AM  | View count: 165
Ngày hội Back to Shool của học sinh trường Mầm non Thăng Long

Trường Tiểu học Đại Từ: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 viết đúng chính tả trong phân môn tập làm văn

Ngày đăng 28/08/2019 | 05:03 PM  | View count: 628
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 viết đúng chính tả trong phân môn tập làm văn

Trường Tiểu học Đại Từ: Một số biện pháp rèn kỹ năng viết văn cho học sinh lớp 4

Ngày đăng 28/08/2019 | 04:49 PM  | View count: 341
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kỹ năng viết văn cho học sinh lớp 4

Trường Tiểu học Đại Từ: Một số biện pháp rèn giúp học sinh lớp 3 luyện tập và phát triển kỹ năng nói tiếng Anh

Ngày đăng 28/08/2019 | 04:35 PM  | View count: 487
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn giúp học sinh lớp 3 luyện tập và phát triển kỹ năng nói tiếng Anh

Trường Tiểu học Đại Từ: Một số biện pháp giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả phần mềm logo môn Tin học lớp 5

Ngày đăng 28/08/2019 | 04:25 PM  | View count: 2332
Một số biện pháp giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả phần mềm logo môn Tin học lớp 5

Trường Tiểu học Đại Từ: Một số biện pháp lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường vào bài dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 1

Ngày đăng 28/08/2019 | 04:11 PM  | View count: 1571
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường vào bài dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 1

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận