TIN TỨC KHÁC

Trường Mầm non Thịnh Liệt: Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi

Ngày đăng 24/08/2019 | 12:04 PM  | View count: 600
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi

Trường Mầm non Thịnh Liệt: Một số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo lớn kỹ năng quan hệ xã hội trong năm học 2018-2019

Ngày đăng 24/08/2019 | 11:11 AM  | View count: 377
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo lớn kỹ năng quan hệ xã hội trong năm học 2018-2019

Trường Mầm non Thịnh Liệt: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho trẻ 4-5 tuổi

Ngày đăng 24/08/2019 | 08:41 AM  | View count: 370
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho trẻ 4-5 tuổi

Trường Mầm non Thịnh Liệt: Một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo bé 3-4 tuổi ở trường mầm non thói quen tốt trong sinh hoạt để giữ gìn sức khỏe

Ngày đăng 24/08/2019 | 08:28 AM  | View count: 573
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo bé 3-4 tuổi ở trường mầm non thói quen tốt trong sinh hoạt để giữ gìn sức khỏe

Trường Mầm non Thịnh Liệt: Một số biện pháp dạy trẻ bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

Ngày đăng 24/08/2019 | 08:16 AM  | View count: 634
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp dạy trẻ bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

Trường THCS Giáp Bát: Một vài kinh nghiệm trong việc tổ chức hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ

Ngày đăng 23/08/2019 | 04:43 PM  | View count: 278
Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kinh nghiệm trong việc tổ chức hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ

Trường THCS Giáp Bát: Kinh nghiệm chỉ đạo công tác Đội với việc giáo dục nhân cách học sinh trong trường THCS

Ngày đăng 23/08/2019 | 04:16 PM  | View count: 314
Sáng kiến kinh nghiệm: Kinh nghiệm chỉ đạo công tác Đội với việc giáo dục nhân cách học sinh trong trường THCS

Trường THCS Giáp Bát: Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập cho chương 1 - các loại hợp chất vô cơ-hóa học 9 theo hướng tiếp cận Pisa

Ngày đăng 23/08/2019 | 03:25 PM  | View count: 1413
Sáng kiến kinh nghiệm: Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập cho chương 1 - các loại hợp chất vô cơ-hóa học 9 theo hướng tiếp cận Pisa

Trường THCS Giáp Bát: Một số kinh nghiệm huấn luyện nhằm nâng cao thành tích chạy cự ly ngắn cho học sinh THCS

Ngày đăng 23/08/2019 | 02:28 PM  | View count: 2409
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm huấn luyện nhằm nâng cao thành tích chạy cự ly ngắn cho học sinh THCS

Trường THCS Giáp Bát: Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua môn hóa học 9

Ngày đăng 23/08/2019 | 10:35 AM  | View count: 826
Sáng kiến kinh nghiệm: Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua môn hóa học 9

Trường THCS Giáp Bát: Rèn luyện kỹ năng mềm cho học sinh qua các giờ HĐNGLL và hoạt động tập thể

Ngày đăng 23/08/2019 | 10:26 AM  | View count: 301
Sáng kiến kinh nghiệm: Rèn luyện kỹ năng mềm cho học sinh qua các giờ HĐNGLL và hoạt động tập thể

Trường Tiểu học Trần Phú: Một số biện pháp tạo hứng thú giúp học sinh học tốt môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1

Ngày đăng 22/08/2019 | 05:12 PM  | View count: 570
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp tạo hứng thú giúp học sinh học tốt môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1

Trường Tiểu học Trần Phú: Một số biện pháp rèn kĩ năng kể chuyện cho học sinh lớp 2

Ngày đăng 22/08/2019 | 05:00 PM  | View count: 1574
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kĩ năng kể chuyện cho học sinh lớp 2

Trường Tiểu học Trần Phú: Một số biện pháp sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 2

Ngày đăng 22/08/2019 | 04:47 PM  | View count: 1906
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 2

Trường Tiểu học Trần Phú: Một số biện pháp phát nâng cao chất lượng dạy - học phân môn Lịch sử lớp 5 ở trường Tiểu học

Ngày đăng 22/08/2019 | 04:27 PM  | View count: 1170
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp phát nâng cao chất lượng dạy - học phân môn Lịch sử lớp 5 ở trường Tiểu học