Công tác cải cách hành chính

Các thủ tục hành chính của phòng Kinh tế quận Hoàng Mai năm 2021

Ngày đăng 08/11/2021 | 09:51 AM
Các thủ tục hành chính của phòng Kinh tế quận Hoàng Mai năm 2021

Thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính khi hệ thống Dịch vụ công trực tuyến Thành phố gặp sự cố kỹ thuật

Ngày đăng 05/10/2021 | 05:29 PM
Thực hiện Văn bản số 10451/VP-THCB ngày 30/9/2021 của Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay do Hệ thống dịch vụ công...

Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp tại bộ phận "Một cửa"

Ngày đăng 05/08/2021 | 11:04 AM
BHXH quận Hoàng Mai tạm dừng việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp tại Bộ phận Một cửa BHXH quận trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày...

Trường Mầm non Thịnh Liệt triển khai kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 03/08/2021 | 09:44 AM
Căn cứ Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 25/6/2021 của UBND quận Hoàng Mai về Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của quận Hoàng Mai giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số...

Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

Ngày đăng 12/07/2021 | 09:14 AM
Để tạo điều kiện cho công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính về thủ tục cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp qua dịch vụ bưu chính viễn thông, đề nghị UBND các phường tuyên truyền trên hệ thống loa...

Công văn số 1793/UBND-TP ngày 05/7/2021 của UBND quận Hoàng Mai

Ngày đăng 07/07/2021 | 11:07 AM
Tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính từ ngày 01/7/2021

Triên khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền cấp Quận

Ngày đăng 17/12/2020 | 09:27 AM
Triên khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền cấp Quận

Phường Thanh Trì với công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 21/07/2020 | 04:24 PM
Nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, phong cách ứng xử văn minh, xây dựng nề nếp, ý thức tôn...

10 điểm mới cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2020

Ngày đăng 03/07/2020 | 05:00 PM
Từ ngày 01/7/2020, nhiều thay đổi lớn liên quan đến tiền lương, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức sau đây:

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020

Ngày đăng 03/07/2020 | 04:44 PM
Ngày 30/6/2020, phòng Nội vụ quận Hoàng Mai phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020

Triển khai thêm một số dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Tư pháp

Ngày đăng 07/05/2020 | 09:49 AM
Từ ngày 27/3/2020, UBND quận Hoàng Mai chính thức đưa vào vận hành thêm 23 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực Tư pháp, cụ thể:

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận