Công tác cải cách hành chính

Quận Hoàng Mai: Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính lần I năm 2022

Ngày đăng 02/08/2022 | 11:40 AM
Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND quận Hoàng Mai về việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022, sáng ngày 02/8/2022, UBND quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị đối...

Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 13/4/2022 của UBND quận Hoàng Mai

Ngày đăng 19/04/2022 | 09:09 AM
Thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn quận Hoàng Mai

Niêm yết quy trình nội bộ lĩnh vực Tư pháp

Ngày đăng 14/02/2022 | 03:57 PM
Chi tiết xem tại đây

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp

Ngày đăng 14/02/2022 | 03:50 PM
Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Hà Nội trong lĩnh vực giám định tư pháp; danh mục thủ tục hành chính liên thông với Bộ Tư pháp được...

Các thủ tục hành chính của phòng Kinh tế quận Hoàng Mai năm 2021

Ngày đăng 08/11/2021 | 09:51 AM
Các thủ tục hành chính của phòng Kinh tế quận Hoàng Mai năm 2021

Thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính khi hệ thống Dịch vụ công trực tuyến Thành phố gặp sự cố kỹ thuật

Ngày đăng 05/10/2021 | 05:29 PM
Thực hiện Văn bản số 10451/VP-THCB ngày 30/9/2021 của Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay do Hệ thống dịch vụ công...

Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp tại bộ phận "Một cửa"

Ngày đăng 05/08/2021 | 11:04 AM
BHXH quận Hoàng Mai tạm dừng việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp tại Bộ phận Một cửa BHXH quận trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày...

Trường Mầm non Thịnh Liệt triển khai kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 03/08/2021 | 09:44 AM
Căn cứ Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 25/6/2021 của UBND quận Hoàng Mai về Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của quận Hoàng Mai giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số...

Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

Ngày đăng 12/07/2021 | 09:14 AM
Để tạo điều kiện cho công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính về thủ tục cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp qua dịch vụ bưu chính viễn thông, đề nghị UBND các phường tuyên truyền trên hệ thống loa...

Công văn số 1793/UBND-TP ngày 05/7/2021 của UBND quận Hoàng Mai

Ngày đăng 07/07/2021 | 11:07 AM
Tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính từ ngày 01/7/2021

Triên khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền cấp Quận

Ngày đăng 17/12/2020 | 09:27 AM
Triên khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền cấp Quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận