Công tác cải cách hành chính

Đẩy mạnh triển khai Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nước
Ngày đăng 12/11/2018 | 10:51

Hiện nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội đã thực hiện cung cấp Dịch vụ công trực tuyến với các dịch vụ: (1)Thông báo tham gia hệ thống DVC trực tuyến của KBNN; (2) Đăng ký sử dụng tài khoản; bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký; (3) Kê khai và giao nhận hồ sơ kiểm soát chi; (4) Đăng ký rút tiền mặt với KBNN; (5) Giao dịch yêu cầu thanh toán; (6) Yêu cầu tra cứu và đối chiếu số dư tài khoản

     Các dịch vụ công trực tuyến được KBNN Hà Nội triển khai thí điểm từ tháng 10/2016 và triển khai mở rộng từ ngày 01/02/2018 cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách trên toàn địa bàn Hà Nội. Khi giao dịch với KBNN, các đơn vị có thể thực hiện các giao dịch trên dịch vụ công, ký số gửi KBNN mà không phải đến KBNN để gửi hồ sơ như hiện nay (trừ hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư). Đồng thời trên dịch vụ công trực tuyến sẽ cung cấp các thông tin về thời gian, quá trình tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát thanh toán, theo đó đã góp phần tăng tính minh bạch trong việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của KBNN và các đơn vị chủ động biết được tình trạng, kết quả xử lý hồ sơ thanh toán của đơn vị mình.

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN KBNN

(Quy định tại Thông tư 133/2017/BTC ngày 15/12/2017 và Quyết định 196/QĐ-KBNN ngày 17/01/2018)

  1. Các dịch vụ công trực tuyến KBNN cung cấp

(1) Thông báo tham gia hệ thống DVC trực tuyến của KBNN.

(2) Đăng ký sử dụng tài khoản; bổ sung tài khoản tại KBNN và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký.

(3) Kê khai và giao nhận hồ sơ kiểm soát chi.

(4) Đăng ký rút tiền mặt với KBNN.

(5) Giao dịch yêu cầu thanh toán.

(6) Yêu cầu tra cứu và đối chiếu số dư tài khoản.

  1. Các lợi ích khi tham gia dịch vụ công trực tuyến của KBNN

      Khi giao dịch với KBNN, các đơn vị có thể thực hiện kê khai và tải hồ sơ pháp lý, hồ sơ đăng ký mở và sử dụng tài khoản định dạng .pdf và lập chứng từ thanh toán, bảng kê thanh toán, đăng ký rút tiền mặt theo mẫu trên dịch vụ công, ký số gửi KBNN mà không phải đến KBNN để gửi hồ sơ như hiện nay (trừ hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư). Đồng thời trên DVC cung cấp các thông tin về thời gian, quá trình tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát thanh toán thông qua các trạng thái như: “KBNN từ chối hoặc tiếp nhận hồ sơ”;“KBNN đang xử lý hồ sơ”; “KBNN đã thanh toán hoặc từ chối Thanh toán”. Theo đó đã góp phần tăng tính minh bạch trong việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của KBNN và các đơn vị chủ động biết được tình trạng và kết quả xử lý hồ sơ thanh toán của đơn vị mình.

  1. Điều kiện tham gia dịch vụ công trực tuyến KBNN

(1) Có máy tính và kết nối với mạng Internet, có máy scan, có địa chỉ thư điện tử liên lạc với KBNN để nhận thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ công và một số thông báo khác của KBNN trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

 (2) Có chứng thư số đang còn hiệu lực do một trong số các tổ chức sau cung cấp: Chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị hoặc Chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; cụ thể:

- Đơn vị có thể đăng ký chứng thư số chuyên dùng với Ban Cơ yếu Chính phủ theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 1/2/2016 của Bộ Quốc phòng.

- Các chức danh của đơn vị sử dụng ngân sách cần thực hiện ký số trên dịch vụ công trực tuyến của KBNN gồm:

• Chủ tài khoản và người được ủy quyền;

• Kế toán trưởng và người được ủy quyền.

Lưu ý: Đối với danh sách chủ tài khoản, người được ủy quyền chủ tài khoản, kế toán trưởng, người được ủy quyền kế toán trưởng khi đăng ký cần phù hợp với danh sách đã được đăng ký các chức danh tương ứng (đang có hiệu lực) khi đăng ký mở tài khoản tại KBNN.

 (3) Truy cập và sử dụng các dịch vụ công của KBNN.

         4. Các thông tin về dịch vụ công và điều kiện tham gia các dịch vụ công trực tuyến của KBNN (mục Dịch vụ công Kho bạc Nhà nước): được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử KBNN tại ba địa chỉ: http://vst.mof.gov.vn;  http://kbnn.botaichinh.gov.vn. và http://khobac.hanoi.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh;   cụ thể:

- Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính, Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng;

- Công văn số 3034/KBNN-CNTT ngày 29/6/2017 của KBNN

- Bộ phận hỗ trợ các dịch vụ công KBNN trực tuyến

     Trong quá trình triển khai và vận hành chương trình, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, các đơn vị có thể sử dụng các kênh hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên sau đây:

  1. Tại KBNN:  gửi yêu cầu hỗ trợ về địa chỉ hotrocntt@vst.gov.vn với tiêu đề: DVC;  Điện thoại trực tiếp về KBNN theo danh sách các số máy lẻ của đội hỗ trợ trung ương: 88328/88171/88330/88327 (số tổng đài 04 62764300).
  2. Tại KBNN Hà Nội: gửi yêu cầu hỗ trợ thoại trực tiếp số máy: DD: 098.255.1955 (A. Giang); 093.533.8582 (A. Thuận) hoặc máy 0243.9341648
  3. Tại KBNN quận, huyện nơi đơn vị mở tài khoản: (Theo danh sách cán bộ tin học phụ trách KBNN quận huyện).

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận