Công tác cải cách hành chính

Quận Hoàng Mai: Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại chức K4A/17
Ngày đăng 04/12/2018 | 14:38

Sáng ngày 28/11/2018, Quận ủy Hoàng Mai và Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức Lễ Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị HC K4A-17

     Tham dự lễ bế giảng, có đồng chí Nguyễn Hồng Thái - Phó Hiệu trưởng Trường ĐTCB Lê Hồng Phong, đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai, đồng chí Chử Xuân Chi UVBTV - Trưởng Ban tổ chức, đồng chí Phạm Ngọc Tiến UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo; các đồng chí lãnh đạo Trung tâm BDCT Quận, lãnh đạo phòng đào tạo Trường ĐTCB Lê Hồng Phong cùng toàn thể học viên lớp Trung cấp LLCT - HC K4A/17.

     Tổng số học viên tốt nghiệp 79 học viên đều là cán bộ chủ chốt các phòng, ban, đoàn thể, các phường, các trường học, đơn vị trên địa bàn quận và dự nguồn các chức danh trên. Trong quá trình học các đồng chí được trang bị những kiến thức cơ bản của học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay. kiến thức về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kỹ năng công tác Đảng, kỹ năng công tác vận động quần chúng. Đây là những kiến thức rất cần thiết góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức hiện nay. Trong quá trình học, học viên luôn có thái độ nghiêm túc, có ý thức cầu thị, ham học hỏi, kết quả khóa học 100% đạt khá giỏi, trong đó Giỏi: 15 học viên đạt 19%; Khá: 64 học viên đạt 81%.

     Phát biểu tại lễ tổng kết, đồng chí Nguyễn Hồng Thái và đồng chí Nguyễn Minh Tâm chúc mừng các học viên đã hoàn thành và tốt nghiệp chương trình Trung cấp LLCT - HC đồng thời yêu cầu mỗi học viên sau khi tốt nghiệp khóa học cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng học tập tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận