Công tác cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính tại phường Đại Kim
Ngày đăng 30/08/2019 | 15:25

Trong thời gian qua, phường Đại Kim đã triển khai nhiều giải pháp tích cực trong công tác CCHC, lấy trọng tâm là việc thực hiện Chương trình 08-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020”; nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân đến giao dịch và giải quyết thủ tục hành chính. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường Đại Kim đã có những chuyển biến tích cực, tạo được lòng tin đối với nhân dân

     Xác định công tác cải cách hành là khâu đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nên ngay từ đầu năm 2019, Đảng ủy, UBND phường Đại Kim đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các văn bản của cấp trên về CCHC đến toàn thể đội ngũ CB, CC, VC, người lao động của phường; xây dựng các văn bản thực hiện, đồng thời phân công cụ thể rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Đến nay, 100% cán bộ công chức phường sử dụng hòm thư điện tử công vụ, phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT đã tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo điều hành giúp cho các hoạt động của phường Đại Kim được thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí của công dân và doanh nghiệp.

     Tại bộ phận một cửa, 100% các TTHC được phường Đại Kim niêm yết công khai toàn bộ quy trình giải quyết để nhân dân dễ tiếp cận, giám sát việc thực hiện. Kết quả 6 tháng đầu năm 2019, bộ phận “Một cửa” phường đã tiếp nhận 5132 hồ sơ, trong đó có 850 hồ sơ nhận qua dịch vụ công mức độ 3,4; 100% hồ sơ đều giải quyết đúng hạn. Thực hiện chỉ đạo của Thành phố về thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với TTHC đăng ký khai sinh và khai tử, phường đã bố trí Đoàn thanh niên hỗ trợ người dân nhập hồ sơ trực tuyến.

     Theo bà Nguyễn Thị Thái - Phó chủ tịch UBND phường Đại Kim, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác CCHC, trong thời gian tới phường sẽ tiếp tục rà soát sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, đảm bảo nguyên tắc: Một đầu mối - một việc xuyên suốt. Duy trì nghiêm việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đảm bảo không có hồ sơ trả chậm, muộn, tăng tỷ lệ hồ sơ trả trước hạn cho công dân.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận