Công tác cải cách hành chính

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
Ngày đăng 03/07/2020 | 16:44

Ngày 30/6/2020, phòng Nội vụ quận Hoàng Mai phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020

     Dự và làm báo cáo viên lớp tập huấn, có đồng chí Hàn Đình Trường - Phó Chi cục trưởng Chi cục văn thư lưu trữ Thành phố Hà Nội, đồng chí Vũ Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng phòng nghiệp vụ văn thư lưu trữ - Cục văn thư, lưu trữ Nhà nước và 150 học viên là lãnh đạo và cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ tại các phòng, ban, đơn vị và các trường học trên địa bàn Quận.

     Tại lớp học, các đồng chí đã được nghe báo cáo viên triển khai Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố Hà Nội; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020, những nội dung mới điều chỉnh, bổ sung so với Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 sửa đổi một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP.

     Qua lớp tập huấn, các học viên tham dự đã được cập nhật văn bản mới quy định, hướng dẫn của ngành về công tác văn thư lưu trữ, xác định rõ tầm quan trọng của công tác văn thư lưu trữ, đồng thời mỗi cá nhân hiểu và nâng cao hơn trách nhiệm của mình đối với công tác văn thư lưu trữ, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận