Công tác cải cách hành chính

Phường Thanh Trì với công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 21/07/2020 | 16:24

Nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, phong cách ứng xử văn minh, xây dựng nề nếp, ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, UBND phường Thanh Trì đã nghiêm túc thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

     Đội ngũ cán bộ công chức phường thường xuyên rà soát chuẩn hóa thủ tục hành chính và đánh giá thủ tục hành chính theo đúng nội dung, tiến độ; công khai đầy đủ, kịp thời danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp phường tại bộ phận 1 cửa; hướng dẫn cách thức điền biểu mẫu và điền 01 bộ mẫu hồ sơ để tổ chức, cá nhân tham khảo; niêm yết công khai tại bộ phận 1 cửa họ tên, chức danh, số điện thoại của trưởng bộ phận và công chức làm việc tại bộ phận 1 cửa, địa chỉ hòm thư công vụ của UBND phường để công dân tiện liên hệ.

     Qua 06 tháng đầu năm 2020 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã tiếp nhận 2.703 hồ sơ, trong đó có 2.250 hồ sơ chứng thực. Đã giải quyết 96 hồ sơ sớm hạn, 2.566 hồ sơ đúng hạn, 02 hồ sơ bị quá hạn do lỗi phần mềm nên bị quá hạn 4 phút, 33 hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết và 06 hồ sơ đang giải quyết nhưng chưa đến hạn. Đến nay chưa có ý kiến nào của công dân phản ánh về giải quyết thủ tục hành chính chậm muộn hoặc gây khó khăn.

     Hoạt động tiếp công dân được duy trì nề nếp, đã kịp thời tiếp nhận và giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc, đơn thư phản ánh, kiến nghị từng bước hạn chế các vụ việc đơn thư khiếu kiện đông người, vượt cấp. Trong 06 tháng qua UBND phường đã tiếp 06 lượt công dân, không có đoàn đông người trong đó lãnh đạo tiếp 05 công dân, cán bộ chuyên môn tiếp 01 công dân. UBND phường tiếp nhận 18 đơn thư trong đó có 03 đơn khiếu nại, 15 đơn kiến nghị phản ánh. Đã giải quyết dứt điểm 12 đơn, còn 03 đơn đang giải quyết. Việc tiếp nhận đơn được thực hiện trên phần mềm tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thành phố.

     Việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức UBND phường Thanh Trì đã được cụ thể hóa trên phương châm rõ người, rõ việc, năng suất, hiệu quả. Mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan đã luôn phấn đấu, cố gắng hết mình, tận tâm và nghiêm túc thực hiện chế độ làm việc theo quy định, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tuân thủ nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính, luôn đặt lợi ích của nhân dân là trên hết, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân nhằm góp phần xây dựng nền hành chính ngày càng  năng động, chuyên nghiệp.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận