danh sách các dự án đã hoàn thành

Triển khai phần mềm quản lý hồ sơ hành chính một cửa cho 14 phường thuộc quận Hoàng Mai

Ngày đăng 24/05/2013 | 12:00 AM
Triển khai phần mềm quản lý hồ sơ hành chính một cửa cho 14 phường thuộc quận Hoàng Mai

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận