danh sách các dự án đang triển khai

Danh sách các dự án đang triển khai thực hiện
Ngày đăng 28/03/2012 | 00:00  | View count: 28575

I. Giáo dục:

1. Trường THCS Giáp Bát (Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBNDquận Hoàng Mai)

2. Cải tạo Trường mầm non Thanh Trì (Quyết định số 2296/QĐ-UBNDngày 23/9/2009 của UBND quận Hoàng Mai

II. Văn hoá:

1. Tu bổ, tôn tạo di tích lăng mộ Nguyễn Văn Siêu (Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND quận Hoàng Mai)

2. Tu bổ, tôn tạo di tích lăng mộ Nguyễn Trọng Hợp (Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của UBNDquận Hoàng Mai)

3. Tu bổ, tôn tạo Đền Bích Tiên (Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND quận Hoàng Mai

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận