ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG

Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại UBND quận Hoàng Mai năm 2020

Ngày đăng 22/09/2020 | 05:25 PM
Chi tiết xem tại đây

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên

Ngày đăng 21/09/2020 | 11:51 AM
Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên