ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG

Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại UBND quận Hoàng Mai năm 2020

Ngày đăng 22/09/2020 | 05:25 PM
Chi tiết xem tại đây

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên

Ngày đăng 21/09/2020 | 11:51 AM
Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận