ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG

Trung tâm Chính trị Quận khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng sử dụng phần mềm đánh giá, chấm điểm, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động hằng tháng quận Hoàng Mai
Ngày đăng 20/01/2022 | 10:19

Ngày 14/01/2022, Trung tâm Chính trị Quận phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy tổ chức khai giảng lớp Tập huấn, bồi dưỡng sử dụng phần mềm đánh giá, chấm điểm, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động hằng tháng quận Hoàng Mai

     Thực hiện Quyết định số 814-QĐ/QU ngày 12/01/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai, lớp Tập huấn, bồi dưỡng sử dụng phần mềm đánh giá, chấm điểm, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động hằng tháng quận Hoàng Mai được tổ chức dưới hình thức học trực tuyến qua phần mềm Zoom với sự tham gia của hơn 300 học viên là các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Chính trị Quận, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; lãnh đạo và cán bộ phụ trách quản trị phần mềm tại các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp KT-XH thuộc UBND Quận; đồng chí Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng và đồng chí cán bộ phụ trách quản trị phần mềm các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc Quận; các đồng chí Bí thư Đảng ủy (hoặc Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy) phường, Chủ tịch UBND (hoặc Phó Chủ tịch UBND) phường và đồng chí cán bộ phụ trách quản trị phần mềm của của đơn vị.

     Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe đại diện Công ty cổ phần Tin học Tân Dân (đơn vị thi công phần mềm) hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá, chấm điểm xếp loại hàng tháng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, giới thiệu tính năng, lợi ích khi sử dụng phần mềm giúp cơ quan, đơn vị hệ thống hoá trong việc quản lý cán bộ CCVC; Hướng dẫn việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, đánh giá cán bộ công chức, viên chức người lao động; xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để quản lý, khai thác, sử dụng thường xuyên, liên tục trên môi trường điện tử một cách có hệ thống, hiệu quả.

     Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Tin học Tân Dân cũng đã hướng dẫn địa chỉ truy cập và giao diện trang chủ; các chức năng của phần mềm; thống kê nhắc việc của cá nhân, đơn vị, thống kê đánh giá và quản trị cơ cấu tổ chức của đơn vị; hướng dẫn thực hành sử dụng phần mềm đánh giá CBCCVC trên máy tính, giải đáp những vướng mắc trong quá trình sử dụng Phần mềm cho các học viên.

     Thông qua lớp tập huấn các học viên sẽ chủ động hướng dẫn CCVC, người lao động trong đơn vị sử dụng phần mềm để công tác đánh giá, chấm điểm cán bộ, CCVC một cách khoa học, tiện lợi, nhanh chóng và dễ dàng, góp phần vào việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước ngày một hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cải cách hành chính hiện nay.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận