Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Hội Luật gia tham gia học tập và năng cao kỹ năng tư vấn pháp luật về bảo vệ môi trường

Ngày đăng 03/12/2021 | 09:04 AM  | View count: 2
Qua hơn 35 năm đổi mới, cùng với những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, đất nước ta cũng đang phải gánh chịu những hậu quả hết sức nặng nề về ô nhiễm môi trường. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn...

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày đăng 24/11/2021 | 03:07 PM  | View count: 51
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành trong ngày 18/11/2021

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày đăng 24/11/2021 | 03:05 PM  | View count: 26
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành trong ngày 17/11/2021

Nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường

Ngày đăng 16/11/2021 | 05:44 PM  | View count: 36
Theo báo cáo đánh giá các rủi ro toàn cầu 20192 vấn đề liên quan đến các thảm họa thiên nhiên và sự khắc nghiệt của thời tiết hiện đang nằm trong tốp 5 những vấn đề rủi ro nhất trên toàn cầu. Báo...

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày đăng 16/11/2021 | 05:28 PM  | View count: 57
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Lãnh đạo UBND quận phê duyệt, ký ban hành trong ngày 11/11/2021

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày đăng 12/11/2021 | 04:24 PM  | View count: 71
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành trong ngày 05/11/2021

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất

Ngày đăng 08/11/2021 | 09:32 AM  | View count: 89
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất đã được Lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành trong ngày 05/11/2021

Công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 08/11/2021 | 09:29 AM  | View count: 92
Công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hoàng Mai

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày đăng 02/11/2021 | 09:53 AM  | View count: 96
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành trong ngày 29/10/2021

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày đăng 29/10/2021 | 08:39 AM  | View count: 81
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành trong ngày 22/10/2021

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày đăng 29/10/2021 | 08:37 AM  | View count: 61
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành trong ngày 22/10/2021

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày đăng 25/10/2021 | 10:36 AM  | View count: 100
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành trong ngày 18, 19/10/2021

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày đăng 21/10/2021 | 04:01 PM  | View count: 72
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành trong ngày 20/9, 18/10/2021

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày đăng 18/10/2021 | 11:16 AM  | View count: 72
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành trong ngày 12/10/2021

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày đăng 13/10/2021 | 10:34 AM  | View count: 77
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành trong ngày 11/10/2021

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận