Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất

Ngày đăng 30/09/2022 | 09:47 AM  | View count: 46
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất đã được lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành ngày 26/9/2022

Thông báo về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 28/09/2022 | 05:37 PM  | View count: 38
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hoàng Mai

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất

Ngày đăng 28/09/2022 | 05:33 PM  | View count: 31
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất đã được Lãnh đạo UBND quận phê duyệt, ký ban hành ngày 23/9/2022

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất

Ngày đăng 31/08/2022 | 10:47 AM  | View count: 96
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất đã được lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành ngày 31/8/2022

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất

Ngày đăng 23/08/2022 | 09:57 AM  | View count: 181
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất đã được lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành ngày 18/8/2022

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất

Ngày đăng 19/08/2022 | 09:32 AM  | View count: 107
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất đã được lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành ngày 15/8/2022

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất

Ngày đăng 09/08/2022 | 09:41 AM  | View count: 191
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD Đất, cấp GCN QSD đất đã được lãnh đạo UBND quận phê duyệt, ký ban hành ngày 05/8/2022

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất

Ngày đăng 09/08/2022 | 09:39 AM  | View count: 128
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD Đất, cấp GCN QSD đất đã được lãnh đạo UBND quận phê duyệt, ký ban hành ngày 04/8/2022

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất

Ngày đăng 09/08/2022 | 09:38 AM  | View count: 99
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD Đất, cấp GCN QSD đất đã được lãnh đạo UBND quận phê duyệt, ký ban hành ngày 03/8/2022

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất

Ngày đăng 04/08/2022 | 10:25 AM  | View count: 121
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất đã được Lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành ngày 29/7/2022

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất

Ngày đăng 26/07/2022 | 11:36 AM  | View count: 175
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất đã được lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành ngày 20/7/2022

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất

Ngày đăng 20/07/2022 | 05:08 PM  | View count: 181
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất đã được Lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành ngày 14/7/2022

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày đăng 04/07/2022 | 05:58 PM  | View count: 168
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành ngày 29/6/2022

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày đăng 27/06/2022 | 02:59 PM  | View count: 126
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Lãnh đạo UBND quận phê duyệt, ký ban hành...

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày đăng 15/06/2022 | 05:00 PM  | View count: 157
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận