Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Tuyên truyền Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân
Ngày đăng 04/08/2016 | 11:26  | View count: 303

Ngày 02/8/2016, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân

     Với sự tham gia của Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận; Trưởng, Phó và cán bộ, công chức Ban Tiếp công dân quận; Ủy viên Ban chấp hành, cán bộ chuyên trách Hội Nông dân quận; Chủ tịch UBND - UBMTTQ phường; Trưởng các đoàn thể phường, cán bộ địa chính đô thị, cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn, khiếu nại, tố cáo tại phường; Ủy viên Ban chấp hành, Chi Hội trưởng, Chi Hội phó Hội Nông dân phường.

     Tại Hội nghị ông Trần Triệu Bằng – Báo cáo viên pháp luật Thành phố – Báo cáo viên Hội nghị đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân tới các đại biểu tham dự Hội nghị.

     Tiếp theo Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tham gia thảo luận sôi nổi cùng Báo cáo viên để hiểu rõ hơn những nội dung của Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân.

     Kết thúc Hội nghị, Ban tổ chức phát biểu cảm ơn các đồng chí đến dự Hội nghị và đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị tổ chức triển khai phổ biến tới Cán bộ, hội viên và toàn thể nhân dân tại địa phương mình biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận