Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Tuyên truyền về công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Quận
Ngày đăng 10/03/2017 | 08:51  | View count: 845

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 17/12/2015 của UBND Quận về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an toàn quốc phòng quận Hoàng Mai năm 2016; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 19/4/2016 của UBND quận Hoàng Mai về đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, UBND quận Hoàng Mai thông báo như sau:

     1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 95 Luật đất đai năm 2013 thì việc: “Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý”.

     Do vậy, UBND Quận thông báo và đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa đăng ký đất theo quy định tại Điều 95 của Luật đất đai. Trong trường hợp cố tình không thực hiện sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

     2. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 95 Luật đất đai năm 2013: “Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã kê khai đăng ký được ghi vào Sổ địa chính, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu có nhu cầu và có đủ điều kiện theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

     Trường hợp người sử dụng đất đã kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại UBND phường (nơi có đất) nhưng chưa được giải quyết, đề nghị tiếp tục liên hệ với UBND phường để được tiếp, hướng dẫn giải quyết theo quy định.

     Sau khi đã được UBND phường tiếp, hướng dẫn nhưng người sử dụng đất không thấy hài lòng, đề nghị liên hệ với Ban tiếp công dân Quận hoặc gọi đường dây nóng theo số điện thoại: 0436.421.798 hoặc cán bộ Văn  phòng HĐND và UBND quận, số điện thoại: 0912.0800491 (Đ/c Nguyễn Đức Trung – Chuyên viên) hoặc cán bộ phòng Tài Nguyên và Môi trường, số điện thoại: 0432.171.709 hoặc 0913.362.315 – Đ/c Nguyễn Đình Công – Trưởng phòng) để phản ánh trực tiếp.

     3. UBND phường công khai các quy định về hồ sơ, trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo quy định tại Điều 28, Điều 29 và Khoản 14 Điều 82 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của UBND thành phố Hà Nội.

     4. Định kỳ hàng tuần, phòng Tài nguyên và Môi trường của cán bộ của phòng phối hợp với Ban tiếp công dân Quận để tiếp nhận phản ánh (nếu có) ./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận