Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất đã được Lãnh đạo UBND quận phê duyệt, ký ban hành ngày 20/7/2017
Ngày đăng 27/07/2017 | 13:40  | View count: 363

Nội dung chi tiết xem tại đây

Nội dung chi tiết xem tại đây