Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Mặt trận tổ quốc quận Hoàng Mai công bố Quyết định thành lập đoàn giám sát về kết quả đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 06/09/2017 | 17:38  | View count: 380

Chiều ngày 25/8/2017, tại phòng họp 212, trụ sở Quận uỷ - HĐND - UBND quận Hoàng Mai, Đoàn giám sát theo Quyết định số 19/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai, tiến hành công bố Quyết định thành lập Đoàn giám sát về kết quả công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân lần đầu trên địa bàn quận Hoàng Mai

     Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Cường - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; đồng chí Chử Đức Ngọc - QUV, PCT Ủy ban MTTQ quận; đồng chí Đặng Thanh Tùng - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận; đồng chí Nguyễn Đình Công - Trưởng Phòng Tài nguyên và môi trường quận; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; Chủ tịch UBND, Ủy ban MTTQ 14 phường.

     Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Cường - Trưởng đoàn giám sát công bố Quyết định số 19/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai về việc thành lập Đoàn giám sát về kết quả công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân lần đầu trên địa bàn quận Hoàng Mai và phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch giám sát, nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng đoàn giám sát, thành viên đoàn giám sát, quyền và nghĩa vụ của phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàng Mai; UBND phường Tân Mai, UBND phường Thanh Trì, UBND phường Đại Kim, thống nhất lịch giám sát, thông báo đề cương báo cáo.

     Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều nhất trí với Kế hoạch của đoàn giám sát và cho rằng thực hiện giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội góp phần nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật của các cơ quan Nhà nước của cán bộ, công chức trong việc thực thi nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận Hoàng Mai. Thông qua giám sát phát hiện hạn chế, vi phạm (nếu có) kiến nghị với chính quyền, các tổ chức, cá nhân xem xét giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, để góp phần đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân và ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận