Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Ủy ban MTTQ quận giám sát về kết quả đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các tổ chức, cá nhân (lần đầu) trên địa bàn phường Thanh Trì
Ngày đăng 18/09/2017 | 09:02  | View count: 356

Chiều ngày 08/9/2017, tại Trụ sở phường Thanh Trì, đoàn giám sát theo Quyết định số 19/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai tiến hành giám sát về kết quả công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân (lần đầu) trên địa bàn phường Thanh Trì

     Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Anh Cường - Ủy viên BTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận làm trưởng đoàn cùng các đồng chí thành viên đoàn giám sát trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận; trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội quận. Đại biểu phường có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ phường; trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội phường; cán bộ phụ trách địa chính phường; trưởng Ban Thanh tra nhân dân phường.

     Hội nghị đã được nghe đồng chí Dương Văn Hòa - Chủ tịch UBND phường báo cáo về công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức cá nhân lần đầu trên địa bàn phường Thanh Trì. Xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm phải hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy, UBND phường đã ban hành Nghị quyết, Kế hoạch và các thông báo triển khai đến chi bộ, khu dân cư, tổ dân phố và gửi đến tận tay các hộ gia đình để thực hiện. Qua công tác rà soát, thống kế trên địa bàn phường Thanh Trì có tổng số 950 hồ sơ. Đến ngày 21/4/2017 UBND phường đã hoàn thành chỉ tiêu về đăng ký đất đai. Sau khi hoàn thành chỉ tiêu UBND phường tiếp tục thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của phường, các khi dân cư, tổ dân phố để tiếp tục thực hiện các trường hợp phát sinh trong dân sau ngày 21/4/2017, đã có cacs hồ sơ phát sinh do công dân nộp (các trường họp này là các trường hợp trong thời điểm thông báo không có nhà vì nhiều lý do và các thửa đất không có chủ ở địa phương), UBND phường đã khẩn trương hoàn thiện và nộp hồ sơ của các trường hợp đã phát sinh về văn phòng đăng kí đất nhà HN chi nhánh Hoàng Mai trước ngày 30/6/2017 để thực hiện thủ tục cấp giấy đăng kí cho các hộ dân. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND phường cũng nêu một số thuận lợi, khó khăn và hạn chế trong thực hiện công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân (lần đầu) trên địa bàn.

     Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Cường nhận xét và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân (lần đầu) trên địa bàn phường Thanh Trì, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy phường và phương pháp làm việc hiệu quả, sự vào cuộc của cán bộ địa chính, đồng chí trưởng đoàn cũng đề nghị phường tiếp tục tuyên truyền, rà soát lại các thửa đất chưa đăng ký theo quy định của Luật đất đai để đảm bảo quyền lợi của tổ chức và cá nhân trên địa bàn phường.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận