Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Ủy ban MTTQ thành phố khảo sát tại quận Hoàng Mai về việc phối hợp triển khai công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
Ngày đăng 29/09/2017 | 08:09  | View count: 425

Vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay. Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 44/KHLT-MTTQ-TNMT ngày 21/6/2016 giữa Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Sở Tài Nguyên và Môi trường với các tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Mặt trận Tổ quốc quận đã phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết, tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân, tổ chức tôn giáo về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa bàn khu dân cư

     MTTQ quận đã đặc biệt quan tâm đến vai trò của chức sắc và tín đồ các tôn giáo đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hướng dẫn các khu dân cư tiến hành ký kết với cơ sở tôn giáo, cơ sở thờ tự về đảm bảo vệ sinh môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu với mục đích qua việc ký cam kết giữa khu dân cư và đại diện các cơ sở thờ tự để tăng cường xây dựng sự đoàn kết giữa các tôn giáo, đoàn kết lương - giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện thực hoá những cam kết của các tôn giáo đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu bằng các hoạt động cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng tôn giáo, địa bàn dân cư.

     MTTQ quận đã quan tâm công tác chỉ đạo thực hiện và triển khai nhiều văn bản, nội dung hướng dẫn MTTQ các cấp thực hiện, nổi bật là ngày 19/9/2016 đã tổ chức hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp số 29/KHLT-MTTQ-TNMT về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Phòng Tài Nguyên và Môi trường Quận, Ban Trị sự Phật giáo, Ban Đoàn kết Công giáo, Đạo Tin lành. Ngày 24/3/2017 xây dựng văn bản số 21/MTTQ-BTT triển khai tới cơ sở trong việc tiến hành ký kết với cơ sở thờ tự về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây dựng nội dung ký kết mẫu để các khu dân cư căn cứ thực hiện bằng các hoạt động cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng tôn giáo, địa bàn dân cư. Ngày 5/7/2017 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã ban hành văn bản số 56/MTTQ-BTT về việc các khu dân cư tiếp tục phối hợp với các cơ sở thờ tự trong việc vệ sinh môi trường phòng chống sốt xuất huyết và nhiều văn bản khác.

     Đối với công tác tuyên truyền, MTTQ phối hợp với UBND Quận, các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, trên hệ thống loa phát thanh của các phường để tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp, tổ chức, nhân dân trên địa bàn quận về trách nhiệm trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường vào các ngày Giờ Trái đất, Ngày Môi trường Thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn...

     Tổ chức hội nghị triển khai Hướng dẫn số 05/MTTQ-BTT ngày 31/5/2017 công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 tới cơ sở, các tổ chức thành viên đại diện các tổ chức tôn giáo. Hướng dẫn các khu dân cư đưa công tác đảm bảo vệ sinh môi trường là một trong những nội dung ra bàn tại Hội nghị đại biểu nhân dân để nhân dân cùng nhau thảo luận vấn đề vệ sinh môi trường. Tổ chức hội nghị tuyên truyền về Luật Tín ngưỡng tôn giáo tới Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư và đại diện các tổ chức tôn giáo.

     Tổ chức hội nghị phát động chiến dịch dọn vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Yêu cầu Ban Thường trực MTTQ phường, Trưởng ban công tác MT khu dân cư trực tiếp đến các hộ gia đình tuyên truyền về vệ sinh môi trường, phòng chống sốt xuất huyết và trực tiếp dọn vệ sinh môi trường. Tổ chức Đoàn giám sát công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận năm 2017. Trong 2 ngày 27/4 đến ngày 28/4 năm 2017, đoàn giám sát của MTTQ quận đã tiến hành giám sát trực tiếp đối với phường Trần Phú, Hoàng Liệt, Mai Động, chủ yếu tập trung giám sát về vấn đề ô nhiễm môi trường như.

     Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận tiến hành kiểm tra đột xuất một số đơn vị về công tác tiến hành ký cam kết. Kết quả cho thấy các địa bàn khu dân cư cơ sở tôn giáo, các cơ sở thờ tự đều tiến hành ký cam kết đảm bảo nội dung, yêu cầu theo kế hoạch của quận. Sau 01 năm triển khai, đa số nhân dân, các tín đồ tại các khu dân cư đã bước đầu ý thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường nên đã tiến hành giữ gìn cảnh quan nơi công cộng và vệ sinh gia đình, tham gia các hoạt động về vệ sinh môi trường.

     MTTQ các cấp từ quận đến khu dân cư thật sự quan tâm, triển khai đồng bộ và quyết liệt, có sự kiểm tra sát sao trong quá trình thực hiện. Khu dân cư và các cơ sở tôn giáo, cơ sở thờ tự có mối liên hệ gần gũi đoàn kết và hợp tác trong quá trình thực hiện. Trong quá trình triển khai vẫn gặp những khó khăn và tồn tại, một trong số những nguyên nhân là do diện tích địa bàn Quận rộng. Dân số cơ học tăng rất nhanh. Là vùng đất trũng, thấp nhất của Thành phố hệ thống thoát nước của thành phố đều đi qua. Là đầu mối giao thông với các quận huyện và tỉnh bạn. Phong tục tập quán, truyền thống, nếp sống sinh hoạt còn bất cập. Nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của một bộ phận nhân dân chưa cao. Nhiều công trình xây dựng và dự án đang triển khai. Nhiều ô đất trống chưa sử dụng…

     Đồng chí Nguyễn Anh Cường – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận cho biết nhằm góp phần thực hiện công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc các cấp quận Hoàng Mai tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tập huấn về công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu tới các chức sắc, chức việc, tín đồ và đồng bào có đạo.Tăng cường năng lực và phối hợp giữa các cấp, ngành trong công tác giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường. Tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các nội dung chủ yếu thực hiện tại khu dân cư; những gương điển hình tiên tiến tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’ gắn với công tác vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục tăng cường giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các phường trên địa bàn quận theo quy định của pháp luật.

      Tại hội nghị khảo sát của Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội khảo sát tại quận Hoàng Mai về việc phối hợp triển khai công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu vào ngày 19/9/2017, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố đã đánh giá cao sự chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch và sự vào cuộc của MTTQ, Phòng Tài nguyên & Môi trường và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn quận. Mặt trận Tổ quốc quận Hoàng Mai là đơn vị đầu tiên thực hiện hướng dẫn Ban công tác Mặt trận khu dân cư tiến hành ký kết với cơ sở tôn giáo, cơ sở thờ tự về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đảm bảo chất lượng, nội dung theo yêu cầu. Xây dựng nội dung ký kết mẫu để các khu dân cư căn cứ thực hiện bằng các hoạt động cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng tôn giáo, địa bàn dân cư.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận