Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát về kết quả đăng ký, cấp GCNQSD đất cho các tổ chức, cá nhân (lần đầu)
Ngày đăng 14/10/2017 | 11:50  | View count: 920

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-MTTQ-BTT ngày 10/02/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai về Giám sát và Phản biện xã hội năm 2017; Quyết định số 19/QĐ-MTTQ-BTT, Kế hoạch số 20/KH-MTTQ-BTT ngày 17/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai về việc thành lập Đoàn giám sát kết quả công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân lần đầu trên địa bàn quận Hoàng Mai; Đoàn giám sát của MTTQ quận đã tiến hành giám sát 03 phường Thanh Trì, Tân Mai, Đại Kim và phòng Tài nguyên & Môi trường quận

     Chiều ngày 10/10/2017, tại phòng họp của MTTQ quận đã diễn ra buổi họp thông qua Dự thảo báo cáo kết quả giám sát. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Cường - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; đồng chí Chử Đức Ngọc - QUV, PCT Ủy ban MTTQ quận; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các phường Đại Kim, Tân Mai, Thanh Trì;

     Sau khi nghe đồng chí Trịnh Tuấn Ngọc - Thư ký đoàn giám sát đọc Dự thảo báo cáo kết quả giám sát về kết quả đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân (lần đầu), các đại biểu dự hội nghị nhất trí cao với nội dung của bản dự thảo báo cáo. Báo cáo đã cho thấy các đơn vị được giám sát trong quá trình triển khai đã thực hiện tốt các nhiệm vụ thể hiện từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác thông báo công khai, tuyên truyền, vận động nhân dân, công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký và xét cấp giấy chứng nhận trên địa bàn phường. Cấp ủy Đảng 03 phường Đại Kim, Tân Mai, Thanh Trì đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Đảng ủy các phường đều có Nghị quyết chuyên đề về việc thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU ngày 01/9/2016 của Thành ủy Hà Nội. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, UBND các phường Đại Kim, Tân Mai, Thanh Trì đã tích cực xây dựng các văn bản, kế hoạch triển khai hiệu quả công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo Điều 95, Luật đất đai năm 2013); đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, công khai việc đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bằng nhiều hình thức: UBND phường Tân Mai đăng trên 03 số báo Hà Nội mới, UBND phường Đại Kim đăng trên 03 số Báo Nhân dân; niêm yết công khai tại phường; thông báo trên loa truyền thanh phường, niêm yết công khai tại các tổ dân phố...Công tác đăng ký đất đai (lần đầu) của 03 phường Đại Kim, Tân Mai, Thanh Trì đều hoàn thành, 100% các thửa đất có hồ sơ đăng ký. Công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận trên toàn quận đã đạt tỷ lệ 99,7%. Trong báo cáo cùng tập hợp các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị đối với các đơn vị có thẩm quyền.

     Đồng chí Nguyễn Anh Cường – UVTV, Chủ tịch UBMTTQ quận thay mặt đoàn giám sát đề nghị UBND các phường tiếp tục rà soát, tuyên truyền, thông báo tới tổ chức, cá nhân về công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến hết ngày 31/12/2017. Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hướng dẫn các phường thực hiện công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định và có biện pháp thống kê, kiểm tra từng thửa đất để quản lý đồng thời nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND quận, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố   Hà Nội xem xét, giải quyết các kiến nghị của UBND các phường Đại Kim, Tân Mai, Thanh Trì đã nêu trong Báo cáo của từng phường.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận