Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Mặt trận tổ quốc quận tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới
Ngày đăng 04/06/2018 | 11:02  | View count: 643

Mặt trận tổ quốc quận tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2018

     Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thông qua công tác tuyên truyền, vận động tới các tổ chức, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia làm tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã xây dựng văn bản triển khai, hướng dẫn cơ sở thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2018 đó là: Xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2018 với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa. Phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường các cấp đồng loạt phát động và tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng; đặc biệt là nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hạnh động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững tài nguyên, môi trường của Việt Nam.

     Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận để tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2018 với các hoạt động cụ thể:

     Phối hợp tổ chức lễ mít tinh; treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề Ngày Môi trường thế giới 2018 “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”; phổ biến pháp luật nhằm nâng cao năng lực giám sát, phản biện xã hội và tham vấn của cộng đồng đối với hoạt động bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”.

     Phối hợp với các tổ chức tôn giáo tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho các chức sắc, tín đồ tôn giáo và các tầng lớp nhân dân bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; nhất là những đơn vị chọn làm điểm, nơi có đông đồng bào tôn giáo. Tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng Chiến dịch “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”; Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; tổ chức các lớp học giáo dục môi trường, thực hiện các hoạt động thu gom và tái chế chất thải nhựa, túi ni lông tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các khu dân cư…nhằm khuyến khích người tiêu dùng cắt giảm tối đa sử dụng các sản phẩm nhựa và túi ni lông cũng như từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng nhân sự kiện Ngày Môi trường thế giới năm 2018.

     Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Ngày Môi trường thế giới; phổ biến, giới thiệu các mô hình tiên tiến về bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ môi trường do người dân và cộng đồng tự khởi xướng; lên án, tạo dư luận và áp lực xã hội với những hành vi khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận