Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Ra quân dọn vệ sinh trong khu công nghiệp Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2018
Ngày đăng 14/06/2018 | 16:13  | View count: 429

Ra quân dọn vệ sinh trong khu công nghiệp Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2018 với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” nhằm kêu gọi cộng đồng cùng mhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa

Ngày Môi trường Thế giới là sự kiện thường niên lớn nhất về bảo vệ môi trường được tổ chức hàng năm vào ngày 5/6, đây là sự kiện quan trọng được Việt Nam liên tục hưởng ứng từ nhiều năm và đã trở thành hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Hưởng ứng chủ đề môi trường Thế giới năm 2018 là “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa.

     Thực hiện văn bản số 3698/STNMT-CCMT ngày 09/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động “tháng hành động về môi trường”; Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 28/5/2018 về việc tổ chức Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2018. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai thông báo tới quý doanh nghiệp thời gian phối hợp cùng doanh nghiệp và đơn vị môi trường thu gom rác thải tổ chức dọn vệ sinh, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh vỉa hè lòng đường xung quanh phạm vi đất thuộc doanh nghiệp quản lý.

     Thời gian bắt đầu triển khai vào hồi: 9 giờ 30 phút, ngày 15/6/2018.

     Để chuỗi hoạt động trong khuôn khổ tháng hành động vì môi trường Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2018 được thiết thực, rộng khắp và hiệu quả trên toàn địa bàn Quận. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai đề nghị Lãnh đạo doanh nghiệp huy động cán bộ của doanh nghiệp tham gia nhiệt tình, cùng phối hợp với cán bộ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai; đồng chí Lê Hữu Nam SĐT: 0913531621.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận