Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu tới chức sắc, chức việc phật giáo
Ngày đăng 16/07/2018 | 09:34  | View count: 636

Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ đơn thuần là những giải pháp mang tính kỹ thuật hay kinh tế, mà còn là sự chung tay, góp sức của toàn xã hội, liên quan mật thiết đến nền tảng đạo đức, yếu tố văn hóa và gốc rễ tinh thần mà các tôn giáo đóng vai trò quan trọng

     Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp tích cực của chức sắc và tín đồ các tôn giáo đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đồng thời để thực hiện tốt kế hoạch giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, phòng Tài nguyên và Môi trường quận triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng và tín đồ các tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

     Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã tổ chức hội nghị tuyên truyền tới các chức sắc, chức việc phật giáo và đông đảo các phật tử trên địa bàn quận. Tại hội nghị, đồng chí báo cáo viên đã truyền tải các nội dung về môi trường như thực trạng môi trường hiện nay sự ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, nó đe dọa đến việc biến đổi khí hậu và nhiều hệ lụy khác mà con người phải gánh chịu, các biện pháp góp phần bảo vệ môi trường hiện nay./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận