Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Chỉ đạo của UBND quận về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Ngày đăng 04/04/2013 | 00:00  | View count: 442

Thực hiện Kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Ngày 01/02/2013, UBND quận Hoàng Mai thành lập tổ công tác chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 01/2/2013). Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc rà soát, phân loại hồ sơ, trình tự xét duyệt cấp giấy chứng nhận (Công văn số 266/UBND-TNMT ngày 15/3/2013)

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận